14.9.2022

Kompensoiko vihreä siirtymä rakentamisen ja kunnossapidon päästöt – selvitys pyöräväylien elinkaarivaikutuksista

Kestävä liikkuminen ja elinkaarikustannuksiin perustuvat valinnat tukevat vihreää murrosta ja voivat pidemmällä aikavälillä tuoda yhteiskunta- ja reaalitaloudellisia säästöjä. Ramboll laati Vantaan kaupungille pyöräväylien elinkaarivaikutuksia käsittelevän selvityksen. Vantaan kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Päästövähennystavoitteet ohjaavat liikenteen päästöjen lisäksi pohtimaan myös rakentamisen ja ylläpidon elinkaaripäästöjä ja niiden vähentämismahdollisuuksia. Päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää tutkittua tietoa. Ramboll […]

Kestävä liikkuminen ja elinkaarikustannuksiin perustuvat valinnat tukevat vihreää murrosta ja voivat pidemmällä aikavälillä tuoda yhteiskunta- ja reaalitaloudellisia säästöjä. Ramboll laati Vantaan kaupungille pyöräväylien elinkaarivaikutuksia käsittelevän selvityksen.

Vantaan kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Päästövähennystavoitteet ohjaavat liikenteen päästöjen lisäksi pohtimaan myös rakentamisen ja ylläpidon elinkaaripäästöjä ja niiden vähentämismahdollisuuksia. Päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää tutkittua tietoa.

Ramboll on laatinut Vantaan kaupungille pyöräväylien elinkaarivaikutuksia käsittelevän selvityksen, jossa se arvioi erilaisiin ympäristöihin toteutettavien pyöräväylien elinkaarivaikutuksia erityisesti infrarakentamisen, kunnossapidon ja liikkumisen päästöjen kannalta. Pyöräväylien toteuttamisen ilmastovaikutuksista ja hiilijalanjäljestä ei ole aiemmin juurikaan tehty kartoituksia.

‒ Muihin liikenneinfrahankkeisiin verrattuna kiinnostava näkökulma on, missä ajassa pyöräväylien rakentamisen tai parantamisen liikenteelliset vaikutukset voivat kompensoida rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvia päästöjä ja millä edellytyksillä, toteaa selvitystyötä vetänyt projektipäällikkö Kari Hillo Rambollista.

Infrarakentamisen päästöt koostuvat materiaalien tuotannon päästöistä, kuljetusmatkoista, pohjanvahvistuksesta ja taitorakenteista. Rakentamisen kustannukset kulkevat päästöjen kanssa käsi kädessä. Kunnossapidon päästöt muodostuvat lumen aurauksesta, siirrosta, liukkauden torjunnasta, katujen pesusta ja sulanmaan aikaisesta puhtaanapidosta ja vihertöistä. Polttoaineen kulutuksen merkitys on rakentamiseen verrattuna vähäinen, vaikka kunnossapito onkin kaupunkitasolla merkittävä toiminto.

‒ Infrarakentaminen on päästöintensiivistä, ja rakennusmateriaalit, pohjaolosuhteet ja taitorakenteet muodostavat jopa 90 prosenttia päästöistä. Tulevissa rakennusurakoissa ja kunnossapidossa hiilineutraaliustavoitteet tulisi ottaa nykyistä vahvemmin lähtökohdaksi, Hillo sanoo.

Liikkumisessa päästövähennyspotentiaalia on henkilöautoliikenteen suoritteessa sekä ajoneuvojen energiatehokkuudessa ja käyttövoimissa. Vihreä siirtymä edellyttää laajaa, monipuolista ja päämäärättietoista keinovalikoimaa.

‒ Tarpeeksi laajoina ja laadukkaina kokonaisuuksina toteutettuna pyöräliikenteen infra palvelee hiilineutraaliustavoitetta. Pyöräliikenteen olosuhteiden parantaminen ei välttämättä tarvitse uutta infraa. Jakamalla katutilaa vihreiden kulkutapojen tarpeista voidaan kaupunkia kehittää kustannustehokkaasti ja resurssiviisaasti. Edistämällä pyöräliikennettä saadaan päästövähennysten lisäksi muitakin hyötyjä, kuten viihtyisyyden, kaupunkitilatehokkuuden, hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen.

Selvityksen tilaajana oli Vantaan kaupunki ja se oli Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustushanke. Hanke toteutettiin 2—6/2022 ja siinä hyödynnettiin muun muassa Rambollin päästösuunnittelun työkaluja (ZeroInfra) ja liikkumisen skenaariomallinnusta (Brutus).

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun