31.1.2023

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin este kiertotalouden toteutumiselle on ratkaisujen kustannustehottomuus verrattuna tyypillisiin ratkaisuihin. Kustannustehottomuutta vahvistaa tietotaidon ja kokemusten puute alalla, joten taloudellisten insentiivien lisäksi kiertotalouden yleistymistä voitaisiin vauhdittaa osaamisen kehittämisellä. Vastaavia itseään vahvistavia ilmiöitä […]

Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin este kiertotalouden toteutumiselle on ratkaisujen kustannustehottomuus verrattuna tyypillisiin ratkaisuihin. Kustannustehottomuutta vahvistaa tietotaidon ja kokemusten puute alalla, joten taloudellisten insentiivien lisäksi kiertotalouden yleistymistä voitaisiin vauhdittaa osaamisen kehittämisellä.

Vastaavia itseään vahvistavia ilmiöitä liittyen sääntelyyn, tiedon ja materiaalien kulkuun sekä liiketoimintamallien puutoksiin havaittiin useita, ja tästä syystä selvityksessä suositellaan kiertotalousratkaisujen tukemista kaikissa rakentamisen arvoketjun vaiheissa yksittäisiin ongelmiin keskittymisen sijaan.

Eri vaiheisiin suositeltavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

– taloudelliset tuet ja avustukset kiertotaloushankkeille

– kiertotaloustuotteiden ALV-alennus

– kiertotalousperiaatteiden huomiointi jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa

– kiertotalousprojektien prosessien kuvaaminen

– pilottiprojektien käynnistäminen

– toimijoiden välisen yhteistyön fasilitointi saatavuuden varmistamiseksi

– tiedon ja kokemusten laajempi jakaminen, yhteistyöverkostojen ylläpito

– pohjoismaisen yhteistyön laajentaminen

– purkukatselmusten vaatiminen

– purku- ja rakennuskohteiden ”parittaminen” varastointitarpeen minimoimiseksi

– materiaalien systemaattinen kartoitus ja tiedon välittäminen

– uudelleenkäytettävien tuotteiden vastuiden määrittäminen

– uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuuden selventäminen

– haitallisten aineiden selvittämisen prosessin selkeyttäminen.

Selvityksen on laatinut WSP Environmental Sverige toimeksiantona Boverketille, Ruotsin asunto-, rakennus- ja suunnitteluhallinnolle. Kokonaisuudessaan selvitys julkaistaan pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisualustalla kevään aikana. Selvityksen tuloksia esiteltiin webinaarissa 31. tammikuuta 2023. Webinaarista on saatavilla aineistoa projektin verkkosivuilla.

Lisätietoja Miisa Tähkänen, johtava asiantuntija, Green Building Council Finland.

miisa.tahkanen(at)figbc.fi p. +358 40 080 3237

Pohjoismaisen ministerineuvoston projekti Nordic Network for Circular Construction on osa laajempaa rakentamisen vähähiiliseen kiertotalouteen tähtäävää kokonaisuutta. Projektissa on mukana kaikki viisi pohjoismaata. Tarkoituksena on auttaa kiinteistö- ja rakentamisalaa vertaamaan, jakamaan ja laajentamaan kiertotaloustyötä yli kansallisten rajojen. Green Building Council Finland toimii projektin viestintäkumppanina. Lisätietoa projektista antaa Rakennusneuvos Matti Kuittinen, ympäristöministeriö.

Edit: uutista on päivitetty myöhemmin. Selvitys julkaistaan kevään 2023 aikana pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisualustalla.

Muita julkaisuja ja oppaita

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun