31.1.2023

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin este kiertotalouden toteutumiselle on ratkaisujen kustannustehottomuus verrattuna tyypillisiin ratkaisuihin. Kustannustehottomuutta vahvistaa tietotaidon ja kokemusten puute alalla, joten taloudellisten insentiivien lisäksi kiertotalouden yleistymistä voitaisiin vauhdittaa osaamisen kehittämisellä. Vastaavia itseään vahvistavia ilmiöitä […]

Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin este kiertotalouden toteutumiselle on ratkaisujen kustannustehottomuus verrattuna tyypillisiin ratkaisuihin. Kustannustehottomuutta vahvistaa tietotaidon ja kokemusten puute alalla, joten taloudellisten insentiivien lisäksi kiertotalouden yleistymistä voitaisiin vauhdittaa osaamisen kehittämisellä.

Vastaavia itseään vahvistavia ilmiöitä liittyen sääntelyyn, tiedon ja materiaalien kulkuun sekä liiketoimintamallien puutoksiin havaittiin useita, ja tästä syystä selvityksessä suositellaan kiertotalousratkaisujen tukemista kaikissa rakentamisen arvoketjun vaiheissa yksittäisiin ongelmiin keskittymisen sijaan.

Eri vaiheisiin suositeltavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

– taloudelliset tuet ja avustukset kiertotaloushankkeille

– kiertotaloustuotteiden ALV-alennus

– kiertotalousperiaatteiden huomiointi jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa

– kiertotalousprojektien prosessien kuvaaminen

– pilottiprojektien käynnistäminen

– toimijoiden välisen yhteistyön fasilitointi saatavuuden varmistamiseksi

– tiedon ja kokemusten laajempi jakaminen, yhteistyöverkostojen ylläpito

– pohjoismaisen yhteistyön laajentaminen

– purkukatselmusten vaatiminen

– purku- ja rakennuskohteiden ”parittaminen” varastointitarpeen minimoimiseksi

– materiaalien systemaattinen kartoitus ja tiedon välittäminen

– uudelleenkäytettävien tuotteiden vastuiden määrittäminen

– uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuuden selventäminen

– haitallisten aineiden selvittämisen prosessin selkeyttäminen.

Selvityksen on laatinut WSP Environmental Sverige toimeksiantona Boverketille, Ruotsin asunto-, rakennus- ja suunnitteluhallinnolle. Kokonaisuudessaan selvitys julkaistaan pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisualustalla kevään aikana. Selvityksen tuloksia esiteltiin webinaarissa 31. tammikuuta 2023. Webinaarista on saatavilla aineistoa projektin verkkosivuilla.

Lisätietoja Miisa Tähkänen, johtava asiantuntija, Green Building Council Finland.

miisa.tahkanen(at)figbc.fi p. +358 40 080 3237

Pohjoismaisen ministerineuvoston projekti Nordic Network for Circular Construction on osa laajempaa rakentamisen vähähiiliseen kiertotalouteen tähtäävää kokonaisuutta. Projektissa on mukana kaikki viisi pohjoismaata. Tarkoituksena on auttaa kiinteistö- ja rakentamisalaa vertaamaan, jakamaan ja laajentamaan kiertotaloustyötä yli kansallisten rajojen. Green Building Council Finland toimii projektin viestintäkumppanina. Lisätietoa projektista antaa Rakennusneuvos Matti Kuittinen, ympäristöministeriö.

Edit: uutista on päivitetty myöhemmin. Selvitys julkaistaan kevään 2023 aikana pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisualustalla.

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun