Green Building Council Finland

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00

Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa.

Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin este kiertotalouden toteutumiselle on ratkaisujen kustannustehottomuus verrattuna tyypillisiin ratkaisuihin. Kustannustehottomuutta vahvistaa tietotaidon ja kokemusten puute alalla, joten taloudellisten insentiivien lisäksi kiertotalouden yleistymistä voitaisiin vauhdittaa osaamisen kehittämisellä.

Vastaavia itseään vahvistavia ilmiöitä liittyen sääntelyyn, tiedon ja materiaalien kulkuun sekä liiketoimintamallien puutoksiin havaittiin useita, ja tästä syystä selvityksessä suositellaan kiertotalousratkaisujen tukemista kaikissa rakentamisen arvoketjun vaiheissa yksittäisiin ongelmiin keskittymisen sijaan.

Eri vaiheisiin suositeltavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

– taloudelliset tuet ja avustukset kiertotaloushankkeille

– kiertotaloustuotteiden ALV-alennus

– kiertotalousperiaatteiden huomiointi jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa

– kiertotalousprojektien prosessien kuvaaminen

– pilottiprojektien käynnistäminen

– toimijoiden välisen yhteistyön fasilitointi saatavuuden varmistamiseksi

– tiedon ja kokemusten laajempi jakaminen, yhteistyöverkostojen ylläpito

– pohjoismaisen yhteistyön laajentaminen

– purkukatselmusten vaatiminen

– purku- ja rakennuskohteiden ”parittaminen” varastointitarpeen minimoimiseksi

– materiaalien systemaattinen kartoitus ja tiedon välittäminen

– uudelleenkäytettävien tuotteiden vastuiden määrittäminen

– uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuuden selventäminen

– haitallisten aineiden selvittämisen prosessin selkeyttäminen.

Selvityksen on laatinut WSP Environmental Sverige toimeksiantona Boverketille, Ruotsin asunto-, rakennus- ja suunnitteluhallinnolle. Kokonaisuudessaan selvitys julkaistaan pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisualustalla helmikuun aikana. Selvityksen tuloksia esiteltiin webinaarissa 31. tammikuuta 2023. Webinaarista on saatavilla aineistoa projektin verkkosivuilla.

Lisätietoja Miisa Tähkänen, johtava asiantuntija, Green Building Council Finland.

miisa.tahkanen(at)figbc.fi p. +358 40 080 3237

Pohjoismaisen ministerineuvoston projekti Nordic Network for Circular Construction on osa laajempaa rakentamisen vähähiiliseen kiertotalouteen tähtäävää kokonaisuutta. Projektissa on mukana kaikki viisi pohjoismaata. Tarkoituksena on auttaa kiinteistö- ja rakentamisalaa vertaamaan, jakamaan ja laajentamaan kiertotaloustyötä yli kansallisten rajojen. Green Building Council Finland toimii projektin viestintäkumppanina. Lisätietoa projektista antaa Rakennusneuvos Matti Kuittinen, ympäristöministeriö.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT