14.2.2023

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen materiaaleja. Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com. Tarvitaan uusia taitoja Rakennusalalla tarvitaan uusia taitoja tukemaan vihreää siirtymää. Samaan aikaan resurssien […]

Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen materiaaleja. Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com.

Tarvitaan uusia taitoja

Rakennusalalla tarvitaan uusia taitoja tukemaan vihreää siirtymää. Samaan aikaan resurssien niukkeneminen ja Pohjoismaiden sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan lisäävät kiinnostusta rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön.  

Jotta rakennusalalle saataisiin tarvittavaa osaamista, Nordic Sustainable Construction kohdistaa ohjelman pohjoismaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin. Kehitettävien opetusmateriaalien avulla pyritään välittämään opiskelijoille, miten rakennusmateriaaleja voidaan käyttää uudelleen.  
”Nordic Sustainable Construction edistää osaltaan pohjoismaista visiota, jonka mukaan Pohjoismaista tulee kestävin alue vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että resurssien käyttötapoja on mietittävä uudelleen, ja rakennusalalla tähän on valtavaa potentiaalia”, sanoo Helle Redder Momsen, sihteeristön päällikkö, Nordic Sustainable Construction. 

”Vauhditamme tavoitteisiin pääsyä kehittämällä opiskelijoiden valmiuksia, jolloin he voivat tuoda uutta tietoa työpaikoilleen ja lisätä näin rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä kaikkialla Pohjoismaissa”, Redder Momsen jatkaa.  

Pohjoismainen yhteistyö avainasemassa 

Uusi aloite, jolla vahvistetaan opiskelijoiden käytännön taitoja rakennusmateriaalien uudelleenkäytössä, on osa laajempaa pohjoismaista visiota vuodelle 2030. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vision tavoitteena on, että Pohjoismaista tulee kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen johtava alue vuoteen 2030 mennessä. Jotta pohjoismainen rakennusteollisuus voisi onnistua vihreässä siirtymässä ja kiertotaloudessa, yhteistyö ja aloitteet Pohjoismaissa ovat avainasemassa. 

”Rakennusteollisuuden resurssipula ja kiertotalous ovat haasteita, jotka ovat kaikille Pohjoismaille tuttuja. Pohjoismaisen yhteistyön ja täsmäaloitteiden avulla voimme oppia toistemme menettelyistä ja kokemuksista ja luoda lisäarvoa pohjoismaiselle rakennusteollisuudelle ja laajemminkin”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston vastanimitetty pääsihteeri Karen Ellemann.  

Voittajalla kokemusta kiertotaloudesta ja ammatillisesta koulutuksesta 

Opetusmateriaalien kehittämishankkeesta käynnistettiin julkinen tarjouskilpailu syksyllä 2022. Tehtävä myönnettiin tammikuussa 2023 konsortiolle, joka koostuu konsulttiyhtiö Norion Consultista ja Danish Knowledge Centre on Craft and Sustainability (Tanskan käsityön ja kestävän kehityksen) 
-osaamiskeskuksesta. Yhdessä niillä on kokemusta sekä rakennusalan kiertotaloudesta että ammatillisesta koulutuksesta. 

”Kestävän kehityksen teema on viime vuosina saanut vähitellen lisää painoarvoa ammatillisessa koulutuksessa, mutta uudelleenkäyttöä ei kuitenkaan ole vielä varsinaisesti sisällytetty ammatillisten oppilaitosten opetusohjelmaan, mikä korostaa tämän hankkeen merkitystä. Odotamme innolla, että pääsemme edistämään uudelleenkäyttöön liittyvää osaamista Pohjoismaissa”, Norion Consultin johtaja ja projektipäällikkö Bjørn Bauer sanoo. 

Aloitteessa kartoitetaan alustavasti uudelleenkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja jo käytössä olevia rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä koskevia opetusmateriaaleja eri Pohjoismaissa. Tältä pohjalta konsortio kehittää, testaa ja jakelee täydentäviä opetusmateriaaleja tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com.

Lisätietoja: 

Sihteeristön päällikkö Helle Redder Momsen, puh: +45 2963 5239, nordicsustainableconstruction(at)bpst.dk

Verkkosivusto

Nordic Sustainable Construction -ohjelma  

Nordic Sustainable Construction -ohjelmaa rahoittaa Nordic Innovation, ja sen ohjelmakausi on 2021–2024. Ohjelman tavoitteena on tehdä Pohjoismaista kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen johtava alue ja tukea pohjoismaisen rakennusteollisuuden siirtymää kestävämpään ja kilpailukykyisempään rakentamiseen, mikä on osa pohjoismaista visiota 2030. 

Ohjelman teemoja ovat elinkaariarvioinnin yhdenmukaistaminen, kiertotalouden liiketoimintamallit ja hankinta, kestävät rakennusmateriaalit ja arkkitehtuuri, päästöttömät rakennustyömaat, rakennusmateriaalien uudelleenkäytön lisääminen ja tietämyksen jakaminen Pohjoismaissa. 

Yhteistyössä Nordic Networks for Circular Construction 

Nordic Networks for Circular Construction tavoitteena on nopeuttaa kiertotalouden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke on osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Lisätietoja Green Building Council Finland Ella Lahtinen ja Miisa Tähkänen. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun