14.2.2023

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen materiaaleja. Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com. Tarvitaan uusia taitoja Rakennusalalla tarvitaan uusia taitoja tukemaan vihreää siirtymää. Samaan aikaan resurssien […]

Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen materiaaleja. Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com.

Tarvitaan uusia taitoja

Rakennusalalla tarvitaan uusia taitoja tukemaan vihreää siirtymää. Samaan aikaan resurssien niukkeneminen ja Pohjoismaiden sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan lisäävät kiinnostusta rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön.  

Jotta rakennusalalle saataisiin tarvittavaa osaamista, Nordic Sustainable Construction kohdistaa ohjelman pohjoismaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin. Kehitettävien opetusmateriaalien avulla pyritään välittämään opiskelijoille, miten rakennusmateriaaleja voidaan käyttää uudelleen.  
”Nordic Sustainable Construction edistää osaltaan pohjoismaista visiota, jonka mukaan Pohjoismaista tulee kestävin alue vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että resurssien käyttötapoja on mietittävä uudelleen, ja rakennusalalla tähän on valtavaa potentiaalia”, sanoo Helle Redder Momsen, sihteeristön päällikkö, Nordic Sustainable Construction. 

”Vauhditamme tavoitteisiin pääsyä kehittämällä opiskelijoiden valmiuksia, jolloin he voivat tuoda uutta tietoa työpaikoilleen ja lisätä näin rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä kaikkialla Pohjoismaissa”, Redder Momsen jatkaa.  

Pohjoismainen yhteistyö avainasemassa 

Uusi aloite, jolla vahvistetaan opiskelijoiden käytännön taitoja rakennusmateriaalien uudelleenkäytössä, on osa laajempaa pohjoismaista visiota vuodelle 2030. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vision tavoitteena on, että Pohjoismaista tulee kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen johtava alue vuoteen 2030 mennessä. Jotta pohjoismainen rakennusteollisuus voisi onnistua vihreässä siirtymässä ja kiertotaloudessa, yhteistyö ja aloitteet Pohjoismaissa ovat avainasemassa. 

”Rakennusteollisuuden resurssipula ja kiertotalous ovat haasteita, jotka ovat kaikille Pohjoismaille tuttuja. Pohjoismaisen yhteistyön ja täsmäaloitteiden avulla voimme oppia toistemme menettelyistä ja kokemuksista ja luoda lisäarvoa pohjoismaiselle rakennusteollisuudelle ja laajemminkin”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston vastanimitetty pääsihteeri Karen Ellemann.  

Voittajalla kokemusta kiertotaloudesta ja ammatillisesta koulutuksesta 

Opetusmateriaalien kehittämishankkeesta käynnistettiin julkinen tarjouskilpailu syksyllä 2022. Tehtävä myönnettiin tammikuussa 2023 konsortiolle, joka koostuu konsulttiyhtiö Norion Consultista ja Danish Knowledge Centre on Craft and Sustainability (Tanskan käsityön ja kestävän kehityksen) 
-osaamiskeskuksesta. Yhdessä niillä on kokemusta sekä rakennusalan kiertotaloudesta että ammatillisesta koulutuksesta. 

”Kestävän kehityksen teema on viime vuosina saanut vähitellen lisää painoarvoa ammatillisessa koulutuksessa, mutta uudelleenkäyttöä ei kuitenkaan ole vielä varsinaisesti sisällytetty ammatillisten oppilaitosten opetusohjelmaan, mikä korostaa tämän hankkeen merkitystä. Odotamme innolla, että pääsemme edistämään uudelleenkäyttöön liittyvää osaamista Pohjoismaissa”, Norion Consultin johtaja ja projektipäällikkö Bjørn Bauer sanoo. 

Aloitteessa kartoitetaan alustavasti uudelleenkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja jo käytössä olevia rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä koskevia opetusmateriaaleja eri Pohjoismaissa. Tältä pohjalta konsortio kehittää, testaa ja jakelee täydentäviä opetusmateriaaleja tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com.

Lisätietoja: 

Sihteeristön päällikkö Helle Redder Momsen, puh: +45 2963 5239, nordicsustainableconstruction(at)bpst.dk

Verkkosivusto

Nordic Sustainable Construction -ohjelma  

Nordic Sustainable Construction -ohjelmaa rahoittaa Nordic Innovation, ja sen ohjelmakausi on 2021–2024. Ohjelman tavoitteena on tehdä Pohjoismaista kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen johtava alue ja tukea pohjoismaisen rakennusteollisuuden siirtymää kestävämpään ja kilpailukykyisempään rakentamiseen, mikä on osa pohjoismaista visiota 2030. 

Ohjelman teemoja ovat elinkaariarvioinnin yhdenmukaistaminen, kiertotalouden liiketoimintamallit ja hankinta, kestävät rakennusmateriaalit ja arkkitehtuuri, päästöttömät rakennustyömaat, rakennusmateriaalien uudelleenkäytön lisääminen ja tietämyksen jakaminen Pohjoismaissa. 

Yhteistyössä Nordic Networks for Circular Construction 

Nordic Networks for Circular Construction tavoitteena on nopeuttaa kiertotalouden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke on osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Lisätietoja Green Building Council Finland Ella Lahtinen ja Miisa Tähkänen. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun