6.9.2023

Regeneratiivisuus osana kestävyyssiirtymää 

Regeneratiivinen suunnittelu ei vain vähennä aiheutettua haittaa tai suojele luonnon monimuotoisuutta. Se on luontoa elvyttävää toimintaa, jossa ympäristön tilaa parannetaan aiemmasta. Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on ympäristön regenerointi, eli luonnon prosessien tukeminen ja inspiraation hakeminen luonnosta ja luonnon kiertokulusta. Tutuin linkki kiertotalouden ja regeneratiivisuuden mestarin, eli luonnon välillä on jätteiden hyödyntäminen: luonnossa ei jätettä ole.

Kansainvälinen World Green Building Week on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta! Tämän vuoden teema on #BuildingTheTransition – Kestävyyssiirtymä.

Regeneratiivinen suunnittelu ei vain vähennä aiheutettua haittaa tai suojele luonnon monimuotoisuutta. Se on luontoa elvyttävää toimintaa, jossa ympäristön tilaa parannetaan aiemmasta. Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on ympäristön regenerointi, eli luonnon prosessien tukeminen ja inspiraation hakeminen luonnosta ja luonnon kiertokulusta. Tutuin linkki kiertotalouden ja regeneratiivisuuden mestarin, eli luonnon välillä on jätteiden hyödyntäminen: luonnossa ei jätettä ole.

Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaisilla ratkaisuilla pyritään saamaan resurssit suljettuun kiertoon ja vähentämään uusien luonnonvarojen kulutusta. Luontopohjaiset ratkaisut voivat myös vähentää energiantarvetta, sillä passiiviset ratkaisut vähentävät lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon tarvetta, vähentää lämpösaarekeilmiötä ja parantaa ilmanlaatua. Selvää on, että luontopohjaiset ratkaisut kytkeytyvät vahvasti myös ilmastokriisiin sopeutumiseen.

Kaupungeissa on paljon potentiaalia kääntää kaupungistumisen kiihdyttämät ilmasto- ja biodiversiteettikriisin trendit. Kestävien kaupunkien on pystyttävä regeneroimaan kulutettavia luonnonvaroja, kuten energiaa, ruokaa ja vettä. Tällainen urbaanin alueen paranneltu ekosysteemi-infrastruktuuri parantaa myös kaupungin omavaraisuutta ja resilienssiä. Urbaanissa regeneratiivisessa kehityksessä keskitytään ihmiseen ja toimiviin yhteisöihin.

Biomimiikka

Regeneratiivisuuden mestarilta voimme kopioida 3,8 miljardin vuoden validoimia metodeja. Luonnon kopiointi eli biomimiikka on biologian ja teknologian yhdistelyä. Meidän ei kannata kopioida pelkästään biologisia tai teknisiä tuloksia, vaan oppia myös evoluution prosesseista ja sen onnistumisen mittareista. Biomimiikkaa on jo hyödynnetty tekstiili- ja lentokoneteollisuudessa ja sairaaloissa. Rakennusteollisuus voi aivan hyvin olla seuraava vaikuttavan biomimiikan toimiala!

Biomimiikan innoittamalle kiertotaloudelle voidaan tiivistää esimerkiksi tällaiset neljä periaatetta:

  • Käytä vain tarpeellinen määrä ainetta.
  • Tähtää mieluummin resilienssiin kuin tehokkuuden maksimointiin.
  • Käytä yksinkertaisia materiaaleja elinkaaren lopun prosessien helpottamiseksi.
  • Käytä resursseja yhä uudelleen ja uudelleen.

Mikä on luonnon arvo?

Meidän on ensin asetettava luontopääomalle arvo, jotta pystymme huomioimaan maapallon tuottamat korvaamattomat ekosysteemipalvelut päätöksissämme ja laskelmissamme. WWF on asettanut luontopääoman arvon 145 biljoonaan dollariin, mikä on tuplasti maailman yhteenlasketun BKT:n verran.

Kohtaamme kiertotaloudelle tutut haasteet myös regeneratiivisuudessa: tutkimustieto on puutteellista etenkin pitkäaikaisvaikutusten ja ihmisten terveysvaikutusten osalta, julkista rahoitusta ei ole riittävästi, ja implementointi on hankalaa ilman mittareita, jotka varmistavat epätoivottujen sosiaalisten ja ympäristöllisten seurausten välttämisen. Kiertotalouden mittareiden tutkimus on tulikuuma aihe, ja niiden kehittyessä saamme työkaluja rahoituspäätöksiin sekä pitkäaikaistutkimukseen.

Kirjoittaja: Ella Lahtinen, Green Building Council Finland

Tekstin pohjana on käytetty WorldGBC:n Circular Economy Playbook -julkaisua.

Muita julkaisuja ja oppaita

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun