6.9.2023

Regeneratiivisuus osana kestävyyssiirtymää 

Regeneratiivinen suunnittelu ei vain vähennä aiheutettua haittaa tai suojele luonnon monimuotoisuutta. Se on luontoa elvyttävää toimintaa, jossa ympäristön tilaa parannetaan aiemmasta. Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on ympäristön regenerointi, eli luonnon prosessien tukeminen ja inspiraation hakeminen luonnosta ja luonnon kiertokulusta. Tutuin linkki kiertotalouden ja regeneratiivisuuden mestarin, eli luonnon välillä on jätteiden hyödyntäminen: luonnossa ei jätettä ole.

Kansainvälinen World Green Building Week on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta! Tämän vuoden teema on #BuildingTheTransition – Kestävyyssiirtymä.

Regeneratiivinen suunnittelu ei vain vähennä aiheutettua haittaa tai suojele luonnon monimuotoisuutta. Se on luontoa elvyttävää toimintaa, jossa ympäristön tilaa parannetaan aiemmasta. Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on ympäristön regenerointi, eli luonnon prosessien tukeminen ja inspiraation hakeminen luonnosta ja luonnon kiertokulusta. Tutuin linkki kiertotalouden ja regeneratiivisuuden mestarin, eli luonnon välillä on jätteiden hyödyntäminen: luonnossa ei jätettä ole.

Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaisilla ratkaisuilla pyritään saamaan resurssit suljettuun kiertoon ja vähentämään uusien luonnonvarojen kulutusta. Luontopohjaiset ratkaisut voivat myös vähentää energiantarvetta, sillä passiiviset ratkaisut vähentävät lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon tarvetta, vähentää lämpösaarekeilmiötä ja parantaa ilmanlaatua. Selvää on, että luontopohjaiset ratkaisut kytkeytyvät vahvasti myös ilmastokriisiin sopeutumiseen.

Kaupungeissa on paljon potentiaalia kääntää kaupungistumisen kiihdyttämät ilmasto- ja biodiversiteettikriisin trendit. Kestävien kaupunkien on pystyttävä regeneroimaan kulutettavia luonnonvaroja, kuten energiaa, ruokaa ja vettä. Tällainen urbaanin alueen paranneltu ekosysteemi-infrastruktuuri parantaa myös kaupungin omavaraisuutta ja resilienssiä. Urbaanissa regeneratiivisessa kehityksessä keskitytään ihmiseen ja toimiviin yhteisöihin.

Biomimiikka

Regeneratiivisuuden mestarilta voimme kopioida 3,8 miljardin vuoden validoimia metodeja. Luonnon kopiointi eli biomimiikka on biologian ja teknologian yhdistelyä. Meidän ei kannata kopioida pelkästään biologisia tai teknisiä tuloksia, vaan oppia myös evoluution prosesseista ja sen onnistumisen mittareista. Biomimiikkaa on jo hyödynnetty tekstiili- ja lentokoneteollisuudessa ja sairaaloissa. Rakennusteollisuus voi aivan hyvin olla seuraava vaikuttavan biomimiikan toimiala!

Biomimiikan innoittamalle kiertotaloudelle voidaan tiivistää esimerkiksi tällaiset neljä periaatetta:

  • Käytä vain tarpeellinen määrä ainetta.
  • Tähtää mieluummin resilienssiin kuin tehokkuuden maksimointiin.
  • Käytä yksinkertaisia materiaaleja elinkaaren lopun prosessien helpottamiseksi.
  • Käytä resursseja yhä uudelleen ja uudelleen.

Mikä on luonnon arvo?

Meidän on ensin asetettava luontopääomalle arvo, jotta pystymme huomioimaan maapallon tuottamat korvaamattomat ekosysteemipalvelut päätöksissämme ja laskelmissamme. WWF on asettanut luontopääoman arvon 145 biljoonaan dollariin, mikä on tuplasti maailman yhteenlasketun BKT:n verran.

Kohtaamme kiertotaloudelle tutut haasteet myös regeneratiivisuudessa: tutkimustieto on puutteellista etenkin pitkäaikaisvaikutusten ja ihmisten terveysvaikutusten osalta, julkista rahoitusta ei ole riittävästi, ja implementointi on hankalaa ilman mittareita, jotka varmistavat epätoivottujen sosiaalisten ja ympäristöllisten seurausten välttämisen. Kiertotalouden mittareiden tutkimus on tulikuuma aihe, ja niiden kehittyessä saamme työkaluja rahoituspäätöksiin sekä pitkäaikaistutkimukseen.

Kirjoittaja: Ella Lahtinen, Green Building Council Finland

Tekstin pohjana on käytetty WorldGBC:n Circular Economy Playbook -julkaisua.

Muita julkaisuja ja oppaita

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun