Green Building Council Finland

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari moottoritiehankkeissa (valmistunut 2021). Näistä Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien hankeosa 1B tulee olemaan Suomen ensimmäinen BREEAM Infrastructure (ent. CEEQUAL) hanke. Tikkamäki kiteyttää suurten infrahankkeiden ilmastotyön lauseeseen “säästynyt euro on säästynyt hiili”. 

Suurissa moottoritiehankkeissa lähtökohtana on, että yhteiskunta tarvitsee paremman väylän. Tilaajan tehtävä on teettää tarvittavat selvitykset varhaisessa vaiheessa, kun suunnitelmiin on helppo vaikuttaa ja kilpailutuksessa arvioida vielä eri vaihtoehtoja, kuinka hankkeen toteutusta voidaan edelleen tehostaa.

Lohja – Muurla moottoritiehankkeessa tehtiin ideointivaiheessa paljon massaoptimointilaskelmia ja lopputuloksena maata siirrettiin noin miljoona kuutiota vähemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Hankkeessa maamassojen optimoinnilla saavutetut ympäristöhyödyt ja kustannussäästöt olivat erittäin merkittävät. Hanke oli myös Skanskan ensimmäisiä suuren mittakaavan projekteja, jossa luonnon monimuotoisuus huomioitiin laajasti jo hankkeen varhaisesta vaiheesta lähtien. Hankkeessa toteutettiin seitsemän tunnelia, joilla säästettiin yläpuolella olevaa erämaata sekä mahdollistettiin hirvien ja liito-oravien liikkuminen.

BREAAM Infrastructure sertifiointi tuki ja joudutti kestäviä ratkaisuja

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie hankeosa 1B, joka toteutettiin allianssina nimeltä Valtari. Päätös sertifioinnin hakemisesta tehtiin allianssille tyypillisessä kehitysvaiheessa. Sertifioinnin arviointikriteerit toimivat enemmän kestävää rakentamista edistävien päätöksiä ja ratkaisuja todentavana kuin ohjaavana työkaluna. Sertifioinnille ei myöskään asetettu liian tiukkaa tavoitetasoa, vaan sen avulla haluttiin selvittää Suomen moottoritiehankkeiden lähtötaso. Sertifioinnin kriteereiden täyttämistä edesauttoivat tilaajan ja allianssin tavanomaista laajemmat selvitykset, joita tehtiin hankkeen allianssimuodon mutta myös hankkeen kohtaaman vastustuksen vuoksi.

Sertifioinnin myötä ympäristövastuullisuus kohosi selkeämmin hankkeen prioriteetteihin ja kannusti henkilöstöä tuomaan ideoita rohkeammin esille. Hankkeessa mm. lyhennettiin tunneleita, jonka johdosta tarvittiin vähemmän betonia ja tekniikkaa sekä mahdollistettiin tarpeellisen eritasoliittymän rakentamisen aikaistamisen osaksi hanketta. Sertifiointiprosessin myötä tehty hiilijalanjälkilaskenta selkeytti eri vaihtoehtojen vaikutuksia ja suuri osa päätöksistä osoittautui hankkeelle hiilisäästön lisäksi taloudellisiksi, kuten vaihto edullisempaan uusiutuvaan energiaan.

Tapaturmataajuus ja ”ympäristötaajuus”

Tikkamäki vertaa toisiinsa työturvallisuuden kehitystä ja sen mittaamista tapaturmataajuuden tason kehityksellä.  Tapaturmataajuudessa on työmailla päästy jo lähemmäs nollaa tai selvästi alle 10, ja  Tikkamäki ideoi alan yhteiseksi ympäristömittariksi ”ympäristötaajuutta”. ”Työturvallisuuden kehittyminen kesti kaksikymmentä vuotta, mutta sama kehitys tulisi meidän saada aikaan ympäristövastuullisuuden osalta viidessä vuodessa”, toteaa Tikkamäki ja pohtii mitä voitaisiin käyttää ympäristöasioiden mittarina ja miten kehitystä saataisiin nopeutettua. Hiililaskenta tuo yhtenäisen laskentatavan mutta meidän on hyvä muistaa, että erittäin suuria vaikutuksia saadaan myös materiaalien käytöstä eli suunnitelmavaiheen ratkaisuilla, kuten tielinjauksilla. Olemmekin yhtä mieltä, että materiaalien käytön tehostamista varten on saatava toimivia työkaluja ja osaamista (suunnittelu, toteutus) sekä vaihtoehtoisten materiaalien tuntemista ja osaamista (ennen kaikkea suunnittelu) ja tilaajille rohkeutta kokeilla ja mahdollistaa uusia tuotteita, kuten uusiomateriaaleista valmistettujen tuotteiden käyttö. Tikkamäki uskoo, että kun kaikki saadaan mukaan talkoisiin alkaa yllättävän nopeasti tapahtua.

Lue lisää Skanskan tiedotteesta.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita