29.11.2023

Tavoitteena maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala

Energiamurroksen ja kiertotalouden edistäminen ovat avaimia luonnon ja ilmaston kaksoiskriisin ratkaisuun. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeisimmät ja siten myös oman liiketoiminnan kannalta olennaisimmat teemat liittyvät siis energiaan, luonnonvarojen kulutukseen, ilmastoon ja luontoon.​

Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2023 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Samalla esiteltiin ja vahvistettiin FIGBC:n uusi strategia.

Green Building Council Finlandin strategisia tavoitteita on työstetty yhteistyössä hallituksen, jäsenten ja toimikuntien yhteisissä tapaamisissa. Visiomme mukaisessa maailmassa rakennetun ympäristön taloudellinen toiminta menestyy maapallon kantokyvyn rajoissa. Toiminnassamme haluamme korostaa FIGBC:n yhteiset arvot ja tavoitteet jakavan verkoston roolia aikamme suurten kestävyyskriisien ratkaisussa. Yhdessä haluamme johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.

Päätöksemme tässä hetkessä vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus lopulta muodostuu.

Energiamurros + Kiertotalous = Ilmasto & Luonto

Energiamurroksen ja kiertotalouden edistäminen ovat avaimia luonnon ja ilmaston kaksoiskriisin ratkaisuun. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeisimmät ja siten myös oman liiketoiminnan kannalta olennaisimmat teemat liittyvät siis energiaan, luonnonvarojen kulutukseen, ilmastoon ja luontoon.​

Toimialaa koskevaa uudenlaista ohjausta suorastaan vyöryy. Vaikuttavimpina ovat EU-taksonomia ja energiatehokkuusdirektiivi. Myös raportointivelvoitteet muuttuvat Corporate Sustainability Reporting -direktiivin myötä merkittävästi. Ja vaikutukset valuvat arvoketjua pitkin heillekin, joita sääntely ei vielä suoranaisesti velvoita.

”Täytyy pysähtyä miettimään omaa liiketoimintaa ja sen ydintä. Ja ymmärtämään nämä olennaisimmat teemat ja niiden tarkoitus omassa liiketoiminnassa.​ On siis mietittävä millaisia riskejä nämä tuovat liiketoiminnalle, mietittävä kestävyysvaikutuksia arvoketjussa aiheutuu ja mitä ihmisoikeusvaikutuksia toiminnallasi on”, toteaa Antti Ruuska, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja.

”Ennen kaikkea muutos on liiketoimintamahdollisuus. Ne jotka oivaltavat sen, menestyvät.”

Tutustu Green Building Council Finlandin strategiaan.

​Te näytätte suuntaa, me autamme matkalla

Systeeminen muutos saadaan aikaan koko arvoketjun yhteistyöllä. Green Building Council Finlandin toiminta keskittyy fasilitoimaan jäsentemme kestävyysverkostoa. Lisäämme toimialan kestävyysosaamista ja edistämme kestävyystoimien vaikuttavuutta tukemalla ja kannustamalla alaa liittymään tiedepohjaisiin, kunnianhimoisiin sitoumuksiin.

Vuoden 2024 toimintaa suunnitellessa on tunnistettu markkinan haastava tilanne. Saman aikaisesti huomioidaan se, että kestävyyskriisien ratkaisu ei odota ja kestävyyssiirtymää on pystyttävä edistämään vallitsevan tilanteen asettamien reunaehtojen puitteissa.

Verkostona voimme yhdessä varmistaa, että pystymme tarpeellisiin toimiin alan kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja voimme löytää muutoksesta uusia mahdollisuuksia.

Tutustu Green Building Council Finlandin toimintasuunnitelmaan vuodelle 2024

Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun