Green Building Council Finland

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda suosituksia alalle parhaista käytännöistä.

Asiantuntijaryhmän jäseninä on syksyllä 2022 ollut yli 70 alan aktiivista organisaatiota. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Sanna Eriksson, OP-Asuntoluottopankki ja varapuheenjohtajina Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT; Antti Ruuska, Ylva sekä Mia Andelin, Sweco. FIGBC yhteyshenkilönä toimii Lauri Tähtinen.

Yhteinen ja selkeä näkemys vahvistaa taksonomian vaikuttavuutta

Jotta taksonomialla olisi vaikuttavuutta, kiinteistöjen ja rakennushankkeiden taksonomian mukaisuuden osoittamisen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja kustannustehokasta. Jos taksonomia-arvioinnin laatiminen on hankalaa ja aikaa vievää, saattaa taksonomian hyödyntäminen jäädä tavoiteltua vähäisemmäksi, jolloin sen vaikuttavuus jää vähäiseksi. 

Tämän selvitystyön aiheet valittiin Taksonomiaryhmän sisäisen selvityksen perusteella. Tavoitteena työlle on ollut tuottaa yhteisiä näkemyksiä tällä hetkellä eniten tulkinnanvaraa sisältäneisiin taksonomian kriteereihin.

Selvitystyön on toteuttanut Ramboll. Selvityksen alussa on haastateltu toimialan asiantuntijoita. Haastatteluista saatuja alustavia tulkintoja työstettiin kolmessa työpajassa FIGBC Taksonomiaryhmän jäsenten kesken. Työpajojen tuloksena saatuja tulkintoja tarkennettiin vielä Taksonomiaryhmän kokouksessa ja kirjallisen palautteen kautta.

FIGBC:n EU-taksonomian asiantuntijaryhmän näkemyksiä EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Raportissa kootaan KIRA-alan näkemyksiä taksonomiakriteereiden tulkinnoista ja pyritään luomaan yhteinen tulkintaohje kriteereiden soveltamiseen Suomessa. Selvityksessä tarkastellaan ilmastonmuutoksen hillinnän, Ei merkittävää haittaa (DNSH) – kriteereitä

  • DNSH 2: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • DNSH 4: Siirtyminen kiertotalouteen
  • DNSH 6: Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Tarkastelu on ensisijaisesti tehty seuraavien taloudellisen toiminnan kategorioiden näkökulmasta, mutta tulkintoja voidaan joltain osin soveltaa myös muihin taksonomia-asetuksen kategorioihin:

  • 7.1 Uusien rakennusten rakentaminen
  • 7.2 Olemassa olevien rakennusten korjaus
  • 7.7 Rakennusten hankinta ja omistaminen

Muut rakentamiseen liittyvät taloudellisen toiminnan kategoriat (7.3–7.6) on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Selvityksen tulokset eivät ole oikeudellisesti sitovia, eikä niiden laatimisessa ole ollut mukana viranomaistahoja. Tulkinnat kuvaavat kuitenkin hyvin kiinteistö- ja rakennusalan nykyisiä käytäntöjä ja auttavat harmonisoimaan toimintaa. Taksonomiakriteerien kehittyessä ja EU:n komission mahdollisten tulevien tulkintaohjeiden myötä, näitä tuloksia joudutaan mahdollisesti arvioimaan kriittisesti uudestaan.

Lataa Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin -selvitys.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen

lauri.tahtinen(at)figbc.fi

Appu Haapio-Karjalainen ja Anne Vierinen
appu.haapio(at)ramboll.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia