13.9.2022

Vähähiilinen betoni vihreän siirtymän vauhdittajana 

Euroopassa on jo pitkään puhuttu vihreästä siirtymästä sekä suunnitelmista sitä koskien. Viime vuosien aikana on myös siirrytty enenevässä määrin puheista konkreettisiin tekoihin. Kiertotalous ja vastuullisesti tuotetut materiaalit kiinnostavat yhä enemmän useiden eri alojen valmistajia.  Ukrainan sota ja mahdollinen energiakriisi ovat luoneet epätavallisen tilanteen markkinoille ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tämä toki vaikuttaa monien yritysten investointihalukkuuteen […]

Euroopassa on jo pitkään puhuttu vihreästä siirtymästä sekä suunnitelmista sitä koskien. Viime vuosien aikana on myös siirrytty enenevässä määrin puheista konkreettisiin tekoihin. Kiertotalous ja vastuullisesti tuotetut materiaalit kiinnostavat yhä enemmän useiden eri alojen valmistajia. 

Ukrainan sota ja mahdollinen energiakriisi ovat luoneet epätavallisen tilanteen markkinoille ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tämä toki vaikuttaa monien yritysten investointihalukkuuteen jossain määrin, mutta paine vihreään siirtymään markkinoilla on kuitenkin vahva. Muutama vuosi sitten jyrkkään kasvuun lähtenyt CO2-päästöihin liittyvä kustannusten taso on vauhdittanut vihreää siirtymää ja tämä trendi on selvästi jatkunut myös vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen aikana. EU:n päästökauppamekanismi leikkaa asteittain hiilidioksidipäästöjen ilmaisjako-oikeuksia, joka lisää painetta energiaintensiivisille ja päästökaupan piiriin kuuluville teollisuuden aloille. Tämä puolestaan kasvattaa vihreän siirtymän mahdollisuuksia entisestään. 

Elämme poikkeuksellisia aikoja, mutta siitä huolimatta vahva näkemys on, että mennään energian hinnoissa ylös tai alas, se ei tule merkittävästi vähentämään painetta vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.  

Sivuvirtojen hyödyntäminen parantaa teollisuuden kiertotalousastetta ja laskee päästöjä 

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin valmistuksessa ylläpitää ja parantaa betonin kilpailukykyä ja vauhdittaa vihreää siirtymää. Betonia käytetään rakentamisessa hyvin paljon ja perinteisen betonin päästöt ovat noin 8 % koko maailman päästöistä. Tämä johtuu siitä, että perinteinen portland-sementti, jota yleisesti käytetään betonin sideaineena, on valmistettu kalkkikiveä kalsinoimalla. Tästä polttoprosessista vapautuu runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin raaka-aineena taas vähentää teollisuuden jätteitä ja säästää luonnon neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. 

Betolarin Geoprime®-ratkaisua on jo menestyksekkäästi käytetty esim. Tanskassa, jossa Aarhusin kaupunki on asentanut noin 900 kuutiometriä Geoprime®-ratkaisulla valmistettuja betonisia viemäriputkia. Suomessa vähähiilisiä Geoprime® betonituotteita on saatavilla esimerkiksi Onnisen kautta JaKo-Betonin valmistamana. Olemme myös tutkimassa vähähiilisten ontelolaattojen valmistusta yhdessä Consolis Parman kanssa. Uskomme, että teollisuuden kiertotalousratkaisut tulevat yleistymään ja betonia pystytään valmistamaan monista erilaisista teollisuuden sivuvirroista jatkossa. Betolar tutkii aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja mm. terästeollisuuden masuunikuonalle, jota tällä hetkellä käytetään paljon vähähiilisen betonin valmistuksessa. 

Betolar tukeekin mielellään World Green Building Week:iä, koska koemme, että ilmastotoimet ovat meidän kaikkien yhteinen asia ja vihreän rakentamisen edistäminen osana ilmastotoimia on erittäin tärkeää. Vain yhdessä toimimalla koko rakennusalan voimin päästöjen vähentämiseksi saavutamme merkittäviä tuloksia. Haluammekin kannustaa alaa jatkuvaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun