Green Building Council Finland

Viisi askelta kohti kaupunkikestävyyttä

Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta!

Kestävää kehitystä on jo pitkään pilotoitu erilaisilla kokeiluilla ja tutkimushankkeilla. Nämä ovat olleet tärkeitä askeleita eteenpäin, mutta nyt kokeiluista on aika siirtyä kohti joka päivästä tekemistä. Poimi talteen vinkit kestävään kaupunkikehitykseen.

YK on nimennyt tämän vuosikymmenen kestävän kehityksen osalta ”Toiminnan vuosikymmeneksi” viitaten ajanjaksoon, joka on jäljellä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös vauhdikkaasti etenevä ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato vaativat meiltä ripeitä toimia. Kaupunkikehityksen osalta tämä tarkoittaa kestävyystavoitteiden sitomista osaksi kaikkea tekemistä. Mitä suuremmasta hankkeesta on kyse, sitä tärkeämpää se on ja sitä vaikuttavampaa työ on kestävyysmuutoksen näkökulmasta.   

Kun pelissä on paljon euroja, on käytössä myös enemmän resursseja. Suuret hankkeet vaativat eri tekniikan alojen yhteensovittamista, joten niihin kytkeytyy laajasti erilaista asiantuntijuutta.  Kestävyysmuutoksen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että pöytä on valmiiksi katettu ja kutsut lähetetty. Olennaista on saada kaikki hankeosapuolet tarttumaan tilaisuuteen ja sitoutumaan vastuulliseen suunnitteluun sekä toteutukseen.
Kuulostaako yksinkertaiselta? Lupaan, että sitä se ei ole.


Pilotoinneista kestävään kaupunkikehitykseen – poimi vinkit talteen!

Vastuullisuustyön hallinta osana monimutkaista hankekokonaisuutta on haastavaa, mutta sitäkin antoisampaa. Olen työssäni nähnyt, kuinka innostunut ja tavoitteisiin virittynyt asiantuntijapooli tuottaa huikeita innovaatiota kestävyysmuutoksen vauhdittamiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että:

1. Uskalletaan ajatella isosti
2. Rakennetaan siltoja ihmisten välille
3. Ollaan valmiit nostamaan lentokorkeutta
4. Tiedetään mitä tehdään
5. Satsataan vihreään   

Viime vuonna julkaistu väitöstutkimukseni käsitteli vihreän infrastruktuurin yhteistoiminnallista kehittämistä osana kestävää kaupunkisuunnittelua. Olen myös päässyt soveltamaan osaamistani käytäntöön muun muassa Helsingin kaupungin Virtuaalivehreä hankkeessa sekä johtamalla Kalasatamasta Pasilaan -raidehankkeen vastuullisuustyötä.

Kokosin vuosien varrella syntyneet oivallukset viiden askelen tiekartaksi. Tutustu oppaaseen ja poimi talteen vinkit kestävän kaupunkisuunnittelun tueksi.  

Elisa Lähde

Maisema-arkkitehtuurin apulaisprofessori
Aalto-yliopisto / WSP Finland Oy


Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.