27.2.2023

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon ovat yleistyneet viimeisen 10 vuoden aikana. Ne kohdistuvat yhä enemmän myös peruskorjauksiin ja julkiseen rakentamiseen. Sertifiointitaso on Suomessa vihreän rahoituksen kriteeri mm. Danske bankilla, Nordealla […]

Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.   

Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon ovat yleistyneet viimeisen 10 vuoden aikana. Ne kohdistuvat yhä enemmän myös peruskorjauksiin ja julkiseen rakentamiseen. Sertifiointitaso on Suomessa vihreän rahoituksen kriteeri mm. Danske bankilla, Nordealla ja Osuuspankilla. Yleisimmät sertifioinnit ovat LEED ja BREEAM, lisäksi tunnettuja ovat RTS-ympäristöluokitus ja Joutsenmerkki.  

Suomi eniten LEED-sertifioitujen neliöiden TOP10:ssä 

U.S. Green Building Councilin ylläpitämä LEED-sertifiointi soveltuu parhaiten kaupalliseen uudis- ja korjausrakentamiseen, toimistoihin ja liiketiloihin, mutta uutena ovat asuntojen LEED-sertifioinnit. LEED on eniten hankevaiheen sertifioinnissa käytetty. Eurooppalaisella tasolla, sertifiointien neliömetrien määrässä, Suomi on kymmenen suurimman joukossa, globaalisti 20 suurimman joukossa. 

Käytönaikaiset BREEAM luokitukset yleistyvät kovaa vauhtia Suomessa 

Suomessa on n. 870 BREEAM-sertifioitua kohdetta, kasvua on erityisesti käytönaikaisissa BREEAM-In-Use-sertifioinneissa, jo neljä viidestä kohteesta on käytönaikaisia sertifiointeja. 

Uusin versio BREEAM In-Use ympäristösertifioinnista julkaistiin toukokuussa 2020. Kiinteistöjen käyttäjien ja heidän hyvinvointinsa sekä vaikutusmahdollisuudet korostuvat lähes kaikissa kategorioissa verrattuna edelliseen versioon, kertoi Taija Korjus, Sustainability Advisor, Newsec. 

Myös BREEAM on tehnyt ristiintarkastelun In-Use kriteerien ja taksonomian teknisistä arviointikriteereistä rakennusten hankinnan ja omistamisen osalta.

RTS-Ympäristöluokitus ja EU-taksonomia 

RTS-Ympäristöluokitus on suomalainen järjestelmä, jota Rakennustietosäätiö hallinnoi ja kehittää. Se soveltuu parhaiten asuinkerrostaloille, kouluille, päiväkodeille ja vastaaville julkisille hankkeille. 

EU-taksonomiavaatimusten ohjaus ja huomiointi tulevat yleistymään tästä eteenpäin. Suurin osa erilaisista rakennusten ympäristöluokituksista pyrkii kehittymään kohti taksonomianmukaisuutta. Kattavia tutkimuksia siitä, miten luokitukset tässä onnistuvat, ei kuitenkaan vielä ole, kerto Jessica Karhu, Ympäristöpalvelujen tiimipäällikkö, Rakennustietosäätiö.  

Rakennustieto on julkaissut työpaperin aiheesta RTS-ympäristöluokitus ja EU-taksonomia. Julkaisu päivittyy taksonomian kehittyessä. 

Onko sertifiointi kannattava sijoitus? 

Tilaajan näkökulmaa sertifiointeihin esitteli Tuomas Mertaniemi, DU Properties. Helsingissä sijaitseva VALO Hotel&Work on päivällä toimisto ja yöllä hotelli. Valo Hotel&Workin kiinteistölle on myönnetty Excellent-tason BREEAM In-Use-ympäristösertifikaatti. 

Sertifioinnilla vastuulliset valinnat ovat mitattavissa ja siten sertifiointi on kannattava investointi, totesi Mertaniemi. Hyödyt kiinteistömarkkinassa tulevat rahoitusehtojen kautta, mutta yrityksen arvot ja työn merkitys on tärkeämpää, jopa kilpailutekijä, sillä sidosryhmät ja työntekijät haluavat olla mukana merkitystä tuottavassa työssä.

Muita julkaisuja ja oppaita

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun