Asiantuntijaryhmissä perehdytään perusteellisemmin ajankohtaiseen aiheeseen

Green Building Council Finlandin asiantuntijaryhmät ovat oman ydinosaamisensa ammattilaisista koostuvia ryhmiä, jotka keskittyvät valitun teeman edistämiseen Suomessa. Asiantuntijaryhmissä jaetaan tietoa ryhmän jäsenten kesken sekä koko toimialalle. Tarvittaessa asiantuntijaryhmät vaikuttavat osaamisen, tiedon tai toiminnan laadun kehittämiseen myös lausuntojen, kannanottojen ja mielipidekirjoitusten kautta.

Asiantuntijaryhmien toimintaan voivat osallistua myös muut kuin FIGBC-verkoston jäsenet, siis myös tärkeät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Lisätietoja saat kunkin asiantuntijaryhmän yhteyshenkilöltä.

EU-taksonomia

Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on luoda ymmärrystä taksonomiakriteerien kansalliseen soveltamiseen ja vaikuttaa taksonomian kehitystyöhön kansallisesta näkökulmasta. Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys taksonomiakriteerien soveltamisesta Suomessa ja osallistua taksonomian kehitystyöhön laatimalla alan yhteisiä kannanottoja luonnosversioihin. Asiantuntijaryhmä jakaa tietoa ja kokemuksia taksonomian soveltamisesta, käsittelee aihetta eri toimijoiden näkökulmasta, kokoaa parhaita käytäntöjä ja jalostaa tietoa alan käyttöön, seuraa EU-taksonomian päivityksiä, kommentoi ja vaikuttaa suomalaisten näkökohtien huomioimiseksi ja osallistuu World Green Building Council verkoston yhteisiin kannanottoihin.

EU-taksonomia asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Sanna Eriksson, OP-Asuntoluottopankki.

Varapuheenjohtajat ovat Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ja Mia Andelin, Sweco.

FIGBC:n yhteyshenkilö Lauri Tähtinen

Tulokset

BREEAM Infra -asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmässä jaetaan tietoa käynnissä olevista BREEAM Infrastructure -hankkeista, vaihdetaan parhaita oppeja menetelmän soveltamisesta ja kehitetään menetelmän kansallista soveltamista. Asiantuntijaryhmä toimii myös yhteistyötaho BRE:n suuntaan.

BREEAM Infra asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Lotta Kamunen, Skanska Infra.
FIGBC yhteyshenkilö Elina Samila.

LEED, BREEAM Assessor ja WELL -asiantuntijaryhmät

LEED, BREEAM Assessor ja WELL -ryhmät jakavat tietoa ympäristöluokituksista. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, kun uusia yhteistä näkemystä vaativia aiheita nousee esille.

BREEAM Assessor -asiantuntijaryhmä on keskustelufoorumi luokitusjärjestelmään liittyvistä kansallisista näkökulmista. Asiantunitjaryhmässä käsitellään uudis- ja korjausrakentamista sekä olemassa olevien rakennusten sertifioimista. Ryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys sertifiointikriteerien soveltamisesta ja helpottaa kriteerien ohjausta Suomessa. Asiantuntijaryhmä on myös kansallisen tason määrittäjä BRE:n suuntaan, eli Suomen AssessorGroup. Ryhmä pitää yhteyttä BRE:n yhteishenkilöihin, kommentoi päivityksiä ja vaikuttaa suomalaisten näkökohtien huomioimiseksi.

LEED -asiantuntijaryhmässä jaetaan parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys sertifiointikriteerien soveltamisesta ja helpottaa kriteerien ohjausta Suomessa. Asiantuntijaryhmä tuo suomalaisen näkemyksen mukaan LEED-ohjausryhmiin ja kehitykseen, Edustaa Suomea USGBC:n yhteistyössä ja SteeringGroup -työssä, seuraa ja osallistuu eurooppalaiseen kehitykseen paikallisten hyväksyttämisien kehityksessä.

WELL-asiantuntijaryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys sertifiointikriteerien soveltamisesta ja helpottaa kriteerien ohjausta Suomessa. Asiantuntijaryhmä tuo suomalaisen näkemyksen tuominen IWBI:n toimintaan ja WELL-kehitykseen, seuraa WELL v2:n kehitystä, parantaa sertifiointijärjestelmän käytettävyyttä Suomessa, mm. etsimällä yhteistyössä ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin.

FIGBC:n yhteyshenkilö on Elina Samila.

Tulokset

Tutustu tarkemmin Ympäristöluokitukset -verkkosivuihin.

Siirry takaisin sivun alkuun