EU-taksonomia

Euroopan unioni on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Ohjelman osana EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetuista delegoiduista asetuksista. Tämän sääntelyn on tarkoitus helpottaa kestävää sijoittamista. Taksonomian avulla kestävälle taloudelliselle toiminnalle määritetään yhteinen luokittelu ja kriteerit.

Green Building Council Finland tuo ymmärrystä taksonomiakriteerien kansalliseen soveltamiseen ja vaikuttaa taksonomian kehitystyöhön kansallisesta näkökulmasta. Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys taksonomiakriteerien soveltamisesta Suomessa ja osallistua taksonomian kehitystyöhön laatimalla alan yhteisiä kannanottoja luonnosversioihin.

EU-taksonomian kehityksen ja käyttöönoton aikataulu

Voit tarkastella EU-taksonomian kehityksen ja käyttöönoton aikataulua myös tässä laajemmassa MIRO-pohjassa.

Ajantasaiset kriteerit ja tulkinnat

 

Olemme koonneet tälle sivulle ajantasaiset rakennus- ja kiinteistöalan toimintaa koskevat jo julkaistut taksonomiakriteerit. Löydät myös rakennus- ja kiinteistöalan DNSH- kriteerit ja niiden lisäykset A-D.

Kunkin kriteerin yhteyteen on kirjattu myös keskeisiä tulkintoja kriteerien soveltamiseen liittyen. Tarkemmat yksityiskohdat tulkintoihin liittyen löytyy yllä olevista julkaisuista. Englanninkieliseen kriteeristöön voi tutustua myös päivittyvän EU Taxonomy Compass – sivuston sekä varsinaisten delegoitujen asetusten kautta:  Climate delegated act ja Environmental delegated act.

Tekniset arviointikriteerit – Ilmastonmuutoksen hillintä

Tekniset arviointikriteerit – Kiertotalouteen siirtymisen merkittävä edistäminen

DNSH – kriteerit

Lisäykset

Julkaisuja EU-taksonomiasta

Muiden julkaisuja EU-taksonomiasta

Muiden alan toimijoiden ajankohtaisia julkaisuja EU-taksonomiasta.

Lisätietoja

Antti Ruuska

Toimitusjohtaja, CEO

antti.ruuska@figbc.fi

+358 40 176 3142

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Antin erityisosaamisaluetta on kiinteistö- ja rakennusalan kestävät liiketoimintamallit ja kestävä rahoitus.

Lauri Tähtinen

Kehityspäällikkö

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Lauri vastaa Green Building Council Finlandin toiminnan kehittämisestä sekä ulkoisten projektien koordinoimisesta. Laurin erityisosaamisalueita ovat vähähiilinen rakentaminen, hiilineutraali rakennettu ympäristö ja EU-taksonomia. 

Siirry takaisin sivun alkuun