EU-taksonomia

Euroopan unioni on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Ohjelman osana EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetuista delegoiduista asetuksista. Tämän sääntelyn on tarkoitus helpottaa kestävää sijoittamista. Taksonomian avulla kestävälle taloudelliselle toiminnalle määritetään yhteinen luokittelu ja kriteerit.

Green Building Council Finland tuo ymmärrystä taksonomiakriteerien kansalliseen soveltamiseen ja vaikuttaa taksonomian kehitystyöhön kansallisesta näkökulmasta. Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys taksonomiakriteerien soveltamisesta Suomessa ja osallistua taksonomian kehitystyöhön laatimalla alan yhteisiä kannanottoja luonnosversioihin.

EU-taksonomian kehityksen ja käyttöönoton aikataulu

Voit tarkastella EU-taksonomian kehityksen ja käyttöönoton aikataulua myös tässä laajemmassa MIRO-pohjassa.

Green Building Council Finlandin Uutiset EU-taksonomiasta

Ajantasaiset kriteerit ja tulkinnat

 

Olemme koonneet tälle sivulle ajantasaiset rakennus- ja kiinteistöalan toimintaa koskevat jo julkaistut taksonomiakriteerit ilmastonmuutoksen hillintä -tavoitteen osalta. Löydät myös rakennus- ja kiinteistöalan DNSH- kriteerit ja niiden lisäykset A-D. Kunkin kriteerin alle on koottu myös ajantasainen tieto siihen liittyvistä selvityksistä ja tulkinnoista.

Kunkin kriteerin yhteyteen on kirjattu myös keskeisiä tulkintoja kriteerien soveltamiseen liittyen. Tarkemmat yksityiskohdat tulkintoihin liittyen löytyy yllä olevista julkaisuista. Englanninkieliseen kriteeristöön voi tutustua myös päivittyvän EU Taxonomy Compass – sivuston sekä varsinaisen 1. delegoidun asetuksen kautta.

Tekniset arviointikriteerit – ilmastonmuutoksen hillintä

DNSH – kriteerit

Lisäykset

Julkaisuja EU-taksonomiasta

Green Building Council Finlandin julkaisut EU-taksonomiasta

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta

Green Building Council Finlandin Kiinteistöt-toimikunta koosti Usein kysytyt kysymykset -listan EU-taksonomiasta.

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

FIGBC EU-taksonomian asiantuntijaryhmän tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereistä.

Muiden julkaisuja EU-taksonomiasta

Muiden alan toimijoiden ajankohtaisia julkaisuja EU-takosonomiaan liittyen

Lisätietoja

Antti Ruuska

Toimitusjohtaja, CEO

antti.ruuska@figbc.fi

+358 40 176 3142

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Antin erityisosaamisaluetta on kiinteistö- ja rakennusalan kestävät liiketoimintamallit ja kestävä rahoitus.

Lauri Tähtinen

Kehityspäällikkö

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Lauri vastaa Green Building Council Finlandin toiminnan kehittämisestä sekä ulkoisten projektien koordinoimisesta. Laurin erityisosaamisalueita ovat vähähiilinen rakentaminen, hiilineutraali rakennettu ympäristö ja EU-taksonomia. 

Siirry takaisin sivun alkuun