4.4.2023

Green Building Council Finlandin kevätkokous ja strategiastartti 

Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa myös hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.  Pasi Suutari, hallituksen puheenjohtaja avasi yhdistyksen kevätkokouksen 28.3.2023 ja toimi myös kokouksen puheenjohtajana.   […]

Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa myös hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus. 

Pasi Suutari, hallituksen puheenjohtaja avasi yhdistyksen kevätkokouksen 28.3.2023 ja toimi myös kokouksen puheenjohtajana.  

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat. Vaalitoimikunnan kokoonpanoksi kokous vahvisti: 

 • Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja 
 • Antti Kerppola, Sfääri 
 • Pekka Metsi, Granlund 
 • Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt 
 • Heidi Tilli, Evli-Rahastoyhtiö 
 • Petri Suutarinen, Finreim 

Green Building Council Finlandin vuosi 2022 

Viestintäpäällikkö esitteli vuosikertomuksen ja järjestöpäällikkö tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

Lataa ja tutustu Green Building Council Finlandin vuosikertomukseen 2022

 • Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 22.3.2022 ja syyskokous 29.11.2022. 
 • Yhdistyksen hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anne Kaiser ja varapuheenjohtajana Pasi Suutari. 
 • Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle 
 • Yhdistyksen palveluksessa oli kymmenen henkilöä, keskimääräinen henkilövahvuus yhdeksän 
 • Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 310 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 58 uutta jäsentä ja jäsenlistalta poistui 14 jäsentä. 
 • Kansainvälisessä yhteistyössä painotus oli World Green Building Councilin Eurooppaverkoston eli ERN-työhön. 
 • Suomalainen Ilari Aho, Uponor, toimi World GBC:n hallituksen puheenjohtajana. 
 • Green Building Council Finlandin projektit valittiin niin, että ne edistivät kiertotaloutta, vähähiilistä rakentamista ja rakennetun ympäristön hiilineutraaliutta. 
 • Yhdistys järjesti kolme koulutusta, joihin osallistui 47 henkeä. 
 • Lisäksi muihin yhdistyksen osallistui yli 500 henkeä. 
 • Green Building Council Finland julkaisi yhteensä 15 erilaista julkaisua, yhden verkkokurssin, aloitti podcast-tuotannon ja jatkoi viestintäyhteistyötä sekä jäsenien että eri medioiden kanssa. 

Strategiatyöpaja starttasi seuraavan strategiakauden suunnittelun 

Kuluvan vuoden aikana Green Building Council Finland laatii uuden strategian. Vaikka nykyinen strategiamme on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi muun muassa painopisteidensä osalta, lähdemme uuden strategian laadintaan avoimin mielin. Työpajassa käytiin läpi katsaus toimialan nykytilaan sekä toimiston ennakointiprosessin tuloksena laaditut tulevaisuusvisiot. Katsauksen jälkeen keskusteltiin järjestön toiminnan tarkoituksesta sekä aloitettiin keskustelu tulevan strategiakauden painotuksista. 

Katso tallenne ja osallistu keskusteluun 18.4. mennessä. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun