4.4.2023

Green Building Council Finlandin kevätkokous ja strategiastartti 

Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa myös hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.  Pasi Suutari, hallituksen puheenjohtaja avasi yhdistyksen kevätkokouksen 28.3.2023 ja toimi myös kokouksen puheenjohtajana.   […]

Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa myös hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus. 

Pasi Suutari, hallituksen puheenjohtaja avasi yhdistyksen kevätkokouksen 28.3.2023 ja toimi myös kokouksen puheenjohtajana.  

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat. Vaalitoimikunnan kokoonpanoksi kokous vahvisti: 

 • Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja 
 • Antti Kerppola, Sfääri 
 • Pekka Metsi, Granlund 
 • Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt 
 • Heidi Tilli, Evli-Rahastoyhtiö 
 • Petri Suutarinen, Finreim 

Green Building Council Finlandin vuosi 2022 

Viestintäpäällikkö esitteli vuosikertomuksen ja järjestöpäällikkö tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

Lataa ja tutustu Green Building Council Finlandin vuosikertomukseen 2022

 • Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 22.3.2022 ja syyskokous 29.11.2022. 
 • Yhdistyksen hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anne Kaiser ja varapuheenjohtajana Pasi Suutari. 
 • Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle 
 • Yhdistyksen palveluksessa oli kymmenen henkilöä, keskimääräinen henkilövahvuus yhdeksän 
 • Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 310 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 58 uutta jäsentä ja jäsenlistalta poistui 14 jäsentä. 
 • Kansainvälisessä yhteistyössä painotus oli World Green Building Councilin Eurooppaverkoston eli ERN-työhön. 
 • Suomalainen Ilari Aho, Uponor, toimi World GBC:n hallituksen puheenjohtajana. 
 • Green Building Council Finlandin projektit valittiin niin, että ne edistivät kiertotaloutta, vähähiilistä rakentamista ja rakennetun ympäristön hiilineutraaliutta. 
 • Yhdistys järjesti kolme koulutusta, joihin osallistui 47 henkeä. 
 • Lisäksi muihin yhdistyksen osallistui yli 500 henkeä. 
 • Green Building Council Finland julkaisi yhteensä 15 erilaista julkaisua, yhden verkkokurssin, aloitti podcast-tuotannon ja jatkoi viestintäyhteistyötä sekä jäsenien että eri medioiden kanssa. 

Strategiatyöpaja starttasi seuraavan strategiakauden suunnittelun 

Kuluvan vuoden aikana Green Building Council Finland laatii uuden strategian. Vaikka nykyinen strategiamme on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi muun muassa painopisteidensä osalta, lähdemme uuden strategian laadintaan avoimin mielin. Työpajassa käytiin läpi katsaus toimialan nykytilaan sekä toimiston ennakointiprosessin tuloksena laaditut tulevaisuusvisiot. Katsauksen jälkeen keskusteltiin järjestön toiminnan tarkoituksesta sekä aloitettiin keskustelu tulevan strategiakauden painotuksista. 

Katso tallenne ja osallistu keskusteluun 18.4. mennessä. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun