Green Building Council Finland

Julkaisu

Infrarakentamisen päästölaskentatyökalut ja referenssikohteet Suomessa

Kokosimme katselmuksen Suomessa tällä hetkellä käytössä olevista infrarakentamisen tueksi saatavilla olevista valmiista hiilijalanjäljen laskentatyökaluista sekä pilottikohteista ja –hankkeista, joissa arviointityökaluja on viime vuosina käytetty. Infrarakentamisessa on valtavasti potentiaalia kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Kaikissa hankkeissa tulee kiinnittää jatkossa huomiota hankkeiden koko elinkaaren päästöihin. Alalta puuttuu vielä talorakentamisesta poiketen yhteiset päästölaskentamenetelmät. Yhteiset päästökertoimet ovat kuitenkin lähitulevaisuutta ja laskentamenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Yhteistä menetelmää ei tarvitse jäädä odottamaan, vaan mahdollisuuksia päästöjen laskentaan on jo tarjolla. Tässä koosteessa on listattuna eri menetelmiä ja referenssikohteita niiden hyödyntämisestä.
Julkaisija(t): Green Building Council Finland
Julkaisuvuosi: 2021

Idea card: How to maximize the recycling rate of a property

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Green Building Council Finland ry.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: När lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här planerar du en byggnad i enlighet med cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland
2022

Ideakortti: kiertotalouden tarkistuslista uutta toimitilaa etsiville ja tarjoaville

Green Building Council Finland ry.
2022

Ideakortti: kiertotalous työtilojen suunnittelussa ja konseptoinnissa

Green Building Council Finland ry.
2022

EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

World Green Building Council
2022

Ohje: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Green Building Council Finland
2022

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Green Building Council Finland
2022

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
2022

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Green Building Council Finland
2022

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Green Building Council Finland ry.
2022