Green Building Council Finland

Julkaisu

Infrarakentamisen päästölaskentatyökalut ja referenssikohteet Suomessa

Kokosimme katselmuksen Suomessa tällä hetkellä käytössä olevista infrarakentamisen tueksi saatavilla olevista valmiista hiilijalanjäljen laskentatyökaluista sekä pilottikohteista ja –hankkeista, joissa arviointityökaluja on viime vuosina käytetty. Infrarakentamisessa on valtavasti potentiaalia kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Kaikissa hankkeissa tulee kiinnittää jatkossa huomiota hankkeiden koko elinkaaren päästöihin. Alalta puuttuu vielä talorakentamisesta poiketen yhteiset päästölaskentamenetelmät. Yhteiset päästökertoimet ovat kuitenkin lähitulevaisuutta ja laskentamenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Yhteistä menetelmää ei tarvitse jäädä odottamaan, vaan mahdollisuuksia päästöjen laskentaan on jo tarjolla. Tässä koosteessa on listattuna eri menetelmiä ja referenssikohteita niiden hyödyntämisestä.
Julkaisija(t): Green Building Council Finland
Julkaisuvuosi: 2021

Unlocking the Potential of Local Circular Materials in Urbanising Africa

SBC

Nordic Circular Economy Playbook 2.0

Nordic Innovation

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti

Granlund
2022

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2022

Green Building Council Finland
2022

Best practice guide to support incorporating Level(s) LCA, LCC and IAQ indicators into Public Procurement process

LIFE Level(s)

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Green Building Council Finland
2022

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Green Building Council Finland ja Ramboll
2022

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ja A-Insinöörit
2022

Kiinteistöt-toimikunnan energiansäästövinkit

Green Building Council Finland ry
2022

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

Green Building Council Finland
2022

TOP 10 Energiansäästövinkit rakennustyömaille

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate of a property

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Green Building Council Finland ry.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Green Building Council Finland ry.
2022