icon330-kt

Kiertotalous

Kiinteistö- ja rakennusala näkee kiertotaloudessa suurta potentiaalia – myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia kaikista maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 1/3 kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalous vähentää sekä uusien raaka-aineiden tarvetta että kasvihuonekaasupäästöjä, joten siihen siirtymiseen kannustetaan vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Suomen hallitusohjelmassa 2019 todetaan, että Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä vahvistetaan. Hallituskaudella toteutetaan kiertotalouden edistämisohjelma. GBC Finland haluaa olla mukana edistämässä tätä työtä. GBC Finland haluaa konkretisoida rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin kiertotalouden toteuttamisessa.

   Kiertotalousvalmennus (2020)

   Kiertotalousvalmennus vauhdittaa rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttaa ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Saton sekä Helsingin kaupungin kanssa vuoden 2020 aikana. Pilottiprojektit tekevät työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja tunnetuksi alalla. Projektia rahoittaa Sitra.

   Lisätietoja

   Ota yhteyttä: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

   KIRA-alan KiertotalousSprintti (2018–2019)

   Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan kiertotaloudesta kiinteistö- ja rakennusalalla? Kiertotaloussprintissä kutsumme laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä aiheesta ja valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi alalle.

   Kiertotaloussprintti yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä kiertotaloudesta sekä valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi. Hanketta koordinoi Green Building Council Finland ja sen rahoittaa Sitra. Hanke alkoi maaliskuussa 2018 ja tulokset esitellään marraskuussa 2018. Vuonna 2019 Kiertotaloussprintti jalkauttaa hyviä käytäntöjä KIRA-alalle. Kiertotaloussprintti määrittelee alan kiertotaloustavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi. Kiertotaloussprintin tavoitteena on sysätä liikkeelle muutos.

   Mitä hankkeessa tehtiin?

   • Keväällä 2018 yli 60 alan asiantuntijaa osallistui kahteen työpajaan määrittelemään kiertotalouden merkitystä ja tavoitteita alalle.
   • Työpajojen tuloksena syntyi julkaisu ”Näin rakennamme kiertotaloutta – Seitsemän tavoitetta kiertotalouden saavuttamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla”
   • Työ jatkuu seitsemässä asiantuntijaryhmässä, jotka kehittävät toimintamalleja tavoitteisiin pääsemiseksi (lisätietoja ryhmistä alla).
   • Keskustelua KIRA-alan kiertotaloudesta käytiin aktiivisesti sähköisellä keskustelualustalla (Yammer).
   • Marraskuussa 2018 järjestettiin tulosseminaari, jossa kerrottiin kehitystyön tuloksista ja luotiin katsaus käynnissä oleviin ja uusiin hankkeisiin.
   • Tuloksia jalkautettiin alalle keväällä 2019.
   • Hankkeen loppuseminaari pidettiin 5.6.2019

   Lisätietoja

   Ota yhteyttä: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

   Menneitä tapahtumia ja seminaareja​

   Sitran WCEF2019 konferenssin sivutapahtuma 5.6.2019

   Sitra’s WCEF2019 Conference side event

   Kiertotalouden superviikkoa vietettiin 3.-7.6.2019. Kiertotalouden vuosittainen huipputapahtuma The World Circular Economy Forum 3.-5.6.2019 toi esiin maailman parhaita kiertotalousratkaisuja, yhdisti kiertotalouden parissa työskentelevät yritykset, asiantuntijat sekä päättäjät ja vauhditti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kiertotalouden keinoin.

   5.6.2019 järjestetyn virallisen WCEF2019 sivutapahtuman Kiertotalous ja rakentaminen yhteistyökumppaneina toimivat Green Building Council Finland, Sitra ja ympäristöministeriö.

   Aamupäivän osuus (en)/Morning session (in English)

   Iltapäivän osuus (fi)/Afternoon session (in Finnish)

   Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2018, aineistot

   7.11.2018

    

   8.11.2018

   Alan julkaisuja maailmalta