icon330-kt

Kiertotalous

Kiinteistö- ja rakennusala näkee kiertotaloudessa suurta potentiaalia – myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia kaikista maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 1/3 kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalous vähentää sekä uusien raaka-aineiden tarvetta että kasvihuonekaasupäästöjä, joten siihen siirtymiseen kannustetaan vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Suomen hallitusohjelmassa 2019 todetaan, että Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä vahvistetaan. Hallituskaudella toteutetaan kiertotalouden edistämisohjelma. GBC Finland haluaa olla mukana edistämässä tätä työtä. GBC Finland haluaa konkretisoida rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin kiertotalouden toteuttamisessa.

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Rakennuksen purkuvaihe luo markkinat kiertotaloudelle

16.9.2020

Rakennuksen purkuvaihe on mahdollisuus kiertotaloudelle, mikäli materiaalit saadaan tehokkaasti kiertoon uusiksi tuotteiksi ja raaka-aineeksi. Saton kiertotalousvalmennuksen pilotissa pureudutaan kiinteistön elinkaaren loppuvaiheen haasteisiin.

FIGBC:n Kestävä infra -toimikunta: Yhteiset päästölaskentaperiaatteet vauhdittaisivat ilmastonmuutoksen torjuntaa infra-alalla

14.9.2020
Tällä hetkellä yhteiset periaatteet ja tietokanta päästöjen laskemiseksi puuttuvat, ja koko infra-ala odottaa näitä ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Päästöjä tulee pystyä laskemaan suunnittelun yhteydessä yleisesti hyväksytyllä tavalla, ja saavutetut päästövähennykset tulee pystyä

Työympäristöjen muutoshankkeet ovat mahdollisuus kiertotaloudelle

6.8.2020

Työympäristöjen muutoshankkeet ovat kiertotalouden kannalta tärkeä hetki rakennetun ympäristön elinkaaressa. Yhteiskäyttöiset monitilaympäristöt tukevat luontevasti myös kiertotaloutta.

Tuore raportti hiilineutraalisuuteen siirtymisestä kiinteistö- ja rakennusalalla

16.6.2020

WorldGBC:n tuore kesäkuussa julkaistu raportti viitoittaa alan tietä kohti hiilineutraalisuutta. Lisäksi julkaisu kertoo, missä Advancing Net Zero-projektissa mennään sekä tarjoaa tuoreita esimerkkejä nollahiilirakentamisesta maailmalta. Suomalaiset ovat myös hyvin raportissa esillä!

Tarjoammeko riittävästi tietoa ja työkaluja tulevaisuuden rakentajille?

3.6.2020
Loikka-blogi Anne Kaiser Anne on Green Building Council Finlandin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja sekä Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö. Ympäristöministeriön tavoitteissa Suomi on johtava kiertotalousmaa vuonna 2025 ja hiilineutraali vuonna 2035.

Koottua tietoa kiertotaloudesta GBC:n julkaisupankissa

27.5.2020
GBC Finlandin julkaisupankki on täydentynyt uusilla kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä käsittävillä teoksilla. Lisää on myös tulossa. Tässä kirjoituksessa esitellään joitain julkaisuja teemoittain mutta julkaisupankista löytyy monta muutakin arvokasta teosta. Tiedontarve kiertotaloudesta

Kestävän elvytyksen tulee kohdistua kiinteistöihin ja infra-alan käytäntöjen uudistamiseen

13.5.2020
LEHDISTÖTIEDOTE | Tarve ja tahto vihreälle elvytykselle on vahva. Kiinteistö- ja rakennusalan kannalta on tunnistettavissa useita hyviä mahdollisuuksia taloutta elvyttäville toimille, jotka samalla vähentävät ilmastonmuutospäästöjä ja edistävät rakennetun ympäristön kestävyyttä.

Muutos tulee todeksi rohkealla yhteistyöllä

1.4.2020

LOIKKA-Blogi, Olli Nikula |
Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilta odotetaan mittavia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoiteohjelmat, materiaalineutraalisuus ja avoimuus ovat hyviä lähtökohtia rakennusalan yhteisille pyrkimyksille.

World GBC:n ja 60 organisaation avoin kirje kiertotaloustavoitteista Euroopan Komissiolle

18.3.2020

LOIKKA-Blogi, Jessica Karhu |
WorldGBC haluaa edistää voimallisesti rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen käyttöä normisäätelyssä EU:ssa ja kiertotalousratkaisujen tuomista mukaan kiinteistö- ja rakennusalalle

Kiertotalousvalmennus vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouskokeiluja

12.3.2020
Green Building Council Finlandin ja Sitran Kiertotalousvalmennus auttaa ratkomaan kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita. Kiertotalousvalmennus etsii ​konkreettisia työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja, ja tuo pilottiprojekteissa saatuja havaintoja

Tehdään tästä vuodesta ratkaisun vuosi!

28.1.2020
Kestävyysmuutos etenee vauhdilla. Sanoja ja käsitteitä on lukuisia – kuten vähähiilisyys, hiilineutraalisuus, kiertotalous ja vastuullisuus – mutta suunta on sama ja selvä. Kuluvat vuodet ovat ratkaisun vuosia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja

Ympäristöministeriön kiertotalouspäivässä vauhdittajina systeeminen muutos, kestävä purkaminen ja digitaalisuus

20.11.2019

GBC Finlandin Mikko Nousiainen avasi ympäristöministeriön neljännen kerran järjestetyn vuosittaisen kiertotalouden ajankohtaispäivän 15.11.2019 ja kannusti rakennussektoria tarttumaan kiertotalouden mahdollisuuksiin kopioimalla hyviä ratkaisuja, tekemällä yhteistyötä ja oppimaan jatkuvasti matkan varrella.

Hiilineutraalia Helsinkiä rakennetaan myös kiertotalouden keinoin

13.11.2019
Helsingin kaupunki avasi markkinavuoropuhelun kiertotaloustoimijoiden kanssa Kiertotalous rakentamisessa -seminaarissa 7.11.2019. Tilaisuudessa oli paikalla runsain mitoin alan yritysten edustajia ja asiantuntijoita. Helsingin kaupungin tavoitteet ovat korkealla. Kaupunki haluaa olla maailman toimivin,

Kestävä ympäristörakentaminen yleistyy esimerkkihankkeiden myötä

14.10.2019
Seppo Närhipääsihteeri, Viherympäristöliitto ry Viherympäristöliitto ry sai vuonna 2018 valmiiksi Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallin. Kiteytettynä kyse on kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämisestä viheralan toimintaympäristöön. Samalla on mietitty, mitkä asiat on huomioitava

Kiertotalous kiittää tekijöitään

10.10.2019
Kiertotaloussprintti-hankkeemme on tullut päätökseensä. Aloitimme sprinttaamisen yhdessä kevättalvella 2018 ja hankkeen maaliin päästiin elokuussa 2019. Näihin kuukausiin mahtuu valtavasti tekemistä ja aikaansaannoksia. Kiitos tästä kaikesta kuuluu teille sprinttajille, jotka annoitte

World Green Building Week alkaa ja kannustaa päästövähennyksiin rakennetun ympäristön elinkaaren jokaisessa vaiheessa

23.9.2019
LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2019 Kiinteistö- ja rakennusalan toimintatapojen tulee kehittyä radikaalisti tulevina vuosina ilmastonmuutoksen asettaessa suuria haasteita. Kansainvälisen World Green Building Week 2019 -kampanjan teema #BuildingLife keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Loikka 2/2019 julkaistu!

19.9.2019
Syksyn 2019 Loikka on ilmestynyt. Lehti sisältää tietoa kiertotalouden keinoista saada aikaan ympäristöystävällisempää kaupunkia. Myös tilaajan näkökulma kestävästä rakentamisesta herättää kysymyksiä; mitä sopimuskumppaneilta voi vaatia kestävään rakentamiseen liittyen? Lehdestä löydät

Level(s) –testausraportti Suomesta julkaistu

11.9.2019
Beetaversiota Level(s)-menetelmästä (Euroopan komission ehdotus rakennusten kestävyyden yhtenäiseksi raportointikehykseksi) testattiin laajasti Suomen rakennusalalla vuosina 2018–2019. Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät yhdessä testausajan. Nyt julkaistu selonteko esittää lyhyesti testausvaiheeseen

Etsintäkuulutus: Ilmianna vähähiilisen rakentamisen parhaat referenssit!

27.8.2019
Kokoamme alan parhaita esimerkkejä uudistettuun referenssipankkiin, joka tulee toimimaan inspiraation lähteenä alalle ja kannustamaan rakennetun ympäristön toimijoita vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Varmista näkyvyytesi ja syötä yrityksesi parhaat referenssit järjestelmään 19.9.2019 mennessä.   Osaajat esille – näytetään yhdessä suuntaa alalle  GBC:n uudistuneessa referenssipankissa voit jakaa parhaat vähähiilisyyttä, kiertotaloutta, energiatehokuutta tai laajemmin

IPCC:n maankäyttöraportti koskettaa myös urbaania rakennettua ympäristöä

14.8.2019
Jessica Karhu Elokuun alussa julkaistu IPCC:n maankäyttöraportti keskittyy globaaleihin maankäytön muutosten vaikutuksiin ilmastonmuutokseen ja ruokahuoltoon. Raportin tulokset kulminoituvat ruokajärjestelmän päästöjen pienentämiseen, missä oleellista on metsäkadon lopettaminen, turvemaiden hiilivarastojen suojelu ja

Kiertotalouden miniseminaari Asuntomessuilla

6.8.2019
Kävimme puhumassa kiertotaloudesta miniseminaarissa Kouvolan Asuntomessuilla yhdessä jäsentemme kanssa 5.8.2019. Keskustelemassa oli Saint-Gobain Finland, toimitusjohtaja Olli Nikula; Ramboll Finland Johtaja Pasi Rajala; ympäristöministeriö, erityisasiantuntija ja professori Matti Kuittinen ja Netlet Oy

Rakennettu ympäristö keskiöön matkalla kohti hiilineutraalia Eurooppaa

2.7.2019
Olemme julkaisseet osana World GBC:n eurooppaverkostoa kannanoton, jonka mukaan kestävä rakennettu ympäristö tulee ottaa entistä keskeisemmäksi osaksi EU:n tulevaisuutta. Väistyvä EU:n komissio on tehnyt hyvää työtä ja allekirjoittanut mm. Pariisin

Puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen – Rakennetun ympäristön kiertotaloutta on skaalattava isommaksi

11.6.2019
Rakennettu ympäristö nousee politiikan agendalle, kunnat saavat ohjeen kiertotaloutta tukeviksi tontinluovutusehdoiksi, rakentamisessa ja kiinteistöissä on jo paljon kiertotalousesimerkkejä. Rakentaminen + Kiertotalous -tapahtuman iltapäiväseminaari esitteli kiertotaloutta suomalaisesta näkökulmasta. Maailman raaka-aineista puolet

Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii uutta tapaa suunnitella tilankäyttöä ja rakenteita – kiertotalous tuo kaivattuja ratkaisuja

11.6.2019
World Circular Economy Forumin yhteydessä Helsinkiin kokoontuneet kiertotalouden kärkiasiantuntijat ennustavat täydellistä suunnanmuutosta rakennus- ja kaupunkisuunnitteluun. Hiilineutraali, luonnonvaroja säästävä ja mahdollisimman vähän hukkaa synnyttävä rakennus suunnitellaan muunneltavaksi, helposti purettavaksi ja uudelleen

A circular built environment: a castle in the air or a feasible future?

10.6.2019
World Circular Economy Forum 2019, Helsinki, Tuesday 4 June  Circular Economy in Construction – WCEF2019 parallel session On Tuesday 4 June 2019, experts around the world gathered in Helsinki, Finland for

Suunnitellaan ja rakennetaan kestävä kiertotaloustulevaisuus yhdessä

10.6.2019
Kiertotaloussprintin vieraskynä: Nani Pajunen, SITRA & Matti Kuittinen, ympäristöministeriö Kuluneen viikon aikana järjestettiin Helsingissä kolmas maailman kiertotalousfoorumi eli tuttavallisemmin WCEF. Finlandia-talon päätapahtumaan ja lukuisiin sivutapahtumiin kokoontui reilut 2200 kiertotalouden asiantuntijaa

Kiertotalous uudistaa jo kiinteistö- ja rakennusalaa – Yrityksiltä ja kunnilta odotetaan vahvempaa otetta suunnan näyttämisessä

5.6.2019
Kiertotalous näyttelee yhä näkyvämpää roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä. WCEF2019-suurtapahtuman yhteydessä 5.6.2019 järjestettävässä Kiertotalous + Rakentaminen -tapahtumassa julkistetaan Kiertotaloussprintti-hankkeen tuloksena laaditut ohjeet, joiden avulla kaupungit ja kunnat voivat ohjata rakentamista kohti

Kiertotalous osaksi Helsingin kaupunkisuunnittelua

3.6.2019
3.6.2019 Vieraskynä Venla Salomaa Aloitin Helsingin kaupungin yleiskaavayksikössä suunnitteluharjoittelijana toukokuussa 2019. Tehtäväni on kolmen kesäkuukauden ajan selvittää, miten kiertotalous täytyy ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa. Selvitys on välttämätön, sillä resurssien ylikuluttaminen ei

Kaatopaikalta käyttöön – kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia rakennusjätteen hyödyntämiseen

21.5.2019
Kiertotaloussprintin vieraskynä, Anne Kaiser 21.5.2019 Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä, joka päätyy lähes täysin kaatopaikalle aiheuttaen rakennussektorin toimijoille noin 250 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Mitä jos kaiken

Millaisen edustuksen kiertotalous sai Arkadianmäelle?

7.5.2019
Ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja 44 ehdokasta allekirjoitti Kiertotaloussprintti-hankkeen kiertotalouslupauksen ja sitoutui samalla edistämään kiertotaloutta tukevien toimenpiteiden toteutumista sekä kiertotalouden kasvua kiinteistö- ja rakennusalalla. Kysyimme kolmen eri puolueen läpi menneiltä kansanedustajilta,

Kiertotalous kiinnostaa vaaleissa – lähes 40 ehdokasta tehnyt kiertotalouslupauksen

9.4.2019
Rakennetun ympäristön kiertotalous kiinnostaa eduskuntavaaliehdokkaita. Kiertotalouslupauksen on tehnyt viikossa jo lähes 40 ehdokasta, mukana mm. nykyisen hallituksen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.), sisäministeri Kai Mykkänen (kok.), vihreiden varapuheenjohtaja

Haussa rakentava kiertotalousehdokas

3.4.2019
Ilmastovaalit, sotevaalit, maahanmuuttovaalit… Mahtuuko Suomeen vielä yhdet vaalit, nimittäin kiertotalousvaalit? Olemme huomanneet, että rakennettu ympäristö tarvitsee vielä puolestapuhujia näissä vaaleissa. Rakentamisen tai kiinteistönpidon asiat eivät yllä vaalilupausten top ten -listalle,

RIL:in Miimu Airaksinen: Rakennettu ympäristö on tärkeämpi kuin tiesimmekään

26.3.2019
RIL:in toimitusjohtaja Miimu Airaksinen pohtii vasta julkaistun ROTI2019 raportin pohjalta kiertotalouden merkitystä ja roolia kansallisomaisuutemmme hoidossa. Rakennetun ympäristön merkitys on tärkeämpää kuin uskommekaan. Winston Churchillin sanoin ”Me muokkaamme rakennettua ympäristöä,

Rakennetun ympäristön pitää ohjata kohti kiertotaloutta

18.3.2019
Maailman talousmalli on perustunut liian pitkään luonnonvarojen ylikulutukseen. Sen seurauksena ilmastonmuutos etenee vauhdilla ja luonnonvaroista on pulaa. Kiertotalous on uusi talousmalli, jolla halutaan haastaa lineaarinen tapamme elää; tuota, valmista, käytä

Ilmoittaudu mukaan Kiertotalous rakennetussa ympäristössä – opintomatkalle Amsterdamiin 11.–12.4.2019

12.3.2019
Hei sinä kiertotalouden asiantuntija,  vielä on muutama paikka jäljellä! Tule mukaan Kiertotaloussprintti -hankkeemme opintomatkalle Amsterdamiin 11.-12.4.2019.   Kutsumme matkalle mukaan rakennusliikkeiden ja suunnittelutoimistojen edustajia, tilaajia kaupungeista ja yksityiseltä puolelta, rakennusmateriaalien tuottajia sekä tilojen hallinnan

Kiertotalous yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan

8.3.2019

Tämä artikkeli avaa kiertotalous aiheisen artikkelisarjamme. Keväällä 2019 julkaisemme noin kerran viikossa yhden kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä käsittelevän artikkelin. Seuraa aihetta myös twitterissä @KRkiertotalous ja #KIRAkiertotalous

Kestävän infran määritelmä julkaistu

6.2.2019
Mitä kestävän kehityksen näkökulmat tarkoittavat infran kannalta? Tähän kysymykseen tarjoaa vastauksia kestävän infran määritelmä. Määritelmän toivotaan toimivan työkaluna siten, että infran ja infrahankkeiden kaikissa elinkaaren vaiheissa kestävä kehitys tulisi huomioitua

Green Building Council verkosto ja SBC -ohjelma nostavat esiin kestävän rakennetun ympäristön teemoja COP24:ssä

27.11.2018
Joulukuun kahdella ensimmäisellä viikolla Puolan Katowicessa, vanhassa hiilikaupungissa järjestetään jälleen kansainväliset ilmastoneuvottelut, COP24. World Green Building Council ja sen jäsenet ovat mukana neuvotteluiden aikana järjestettävissä tapahtumissa ja keskusteluissa nostamassa esiin

Lehdistötiedote: GBC Finlandin opinnäytetyökilpailussa esillä kiertotalousratkaisuja, ympäristösertifiointeja ja hyvä sisäilma

21.11.2018
LEHDISTÖTIEDOTE 22.11.2018 GBC Finlandin opinnäytetyökilpailuun Kestävästi rakennettu ympäristö osallistui tänä vuonna 13 erinomaista työtä kahdeksasta eri oppilaitoksesta. Töissä käsiteltiin tänä vuonna aikaisempia vuosia entistä kohdistetummin kestävää rakentamista ja kiertotaloutta. Kestävyys

Kiinteistö- ja rakennusala edistää kiertotaloutta yhdessä – uusia työkaluja rakennettuun ympäristöön

13.11.2018
LEHDISTÖTIEDOTE 13.11.2018 Kiertotaloudessa tapahtuu nyt paljon kiinteistö- ja rakennusalalla. Kiertotalouden muuttuminen uudeksi normaaliksi vaatii yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken. Muutos voidaan saada aikaan vain vuoropuhelulla, joka pitää ulottaa niin rakennetun ympäristön

Kiertotalous mahdolliseksi yhteistyöllä ja uusilla työkaluilla

12.11.2018
Kokoava raportti KIRA-kiertotaloussprintin tulosseminaarista 8.11.2018. Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloussprintti -hankkeen tulosseminaarissa käsiteltiin laajasti keväällä käynnistyneen hankkeen tuloksia sekä kiertotalouden periaatteiden edistämistä rakennetussa ympäristössä. Monissa puheenvuoroissa päädyttiin samaan johtopäätökseen: Kiertotalouden muuttuminen

CIRCL – tarina Amsterdamin kiertotalousrakennuksesta

12.11.2018
Kiertotaloussprintin tulosseminaarissa Ympäristöministeriön pankkisalissa torstaina 8.11.2018 Niina Pussinen ABN Amrosta oli kertomassa kiertotalouden periaatteiden mukaan rakennetusta CIRCL-rakennuksesta. Puheenvuoro tarjoili lukuisia oivaltamisen hetkiä ja kertoi kuinka intohimoisesti Niina ja koko ABN

Rakennettu ympäristö on ratkaisevassa roolissa 1,5 asteen tavoitteen saavuttamisessa

11.10.2018
IPCC:n raportin julkaisun jälkeen on tullut aika miettiä tulosten merkitystä. Monista kommenteista nousee esiin kiteytyksenä toivo sekä kiire. Meillä on vielä toivoa ja mahdollisuus pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen, mutta toimenpiteillä on tulipalokiire. Kiinteistö-ja rakennussektoria raportti käsittelee suoraan

Blogi: Sertifikaatista tunnistaa terveelliset ja ekologiset rakennustuotteet

28.9.2018
Erilaiset sertifikaatit ja ympäristömerkit auttavat arjen tuotevalinnoissa. Enenevässä määrin myös rakennustuotteita sertifioidaan. Tämä on ammattirakentajan tai kotia remontoivan puoliammattialisen kannalta hyvä uutinen, sillä tuotteen sisältämien materiaalien turvallisuutta ja tuotteen ympäristövaikutuksia

Blogi: Vanhalle liikerakennukselle uuden aikakauden alku

28.9.2018
NCC:n korjausrakentamishanke muutti espoolaisen liikerakennuksen hoivakotikäyttöön. Espoonlahdessa sijaitseva Ankkurin liikerakennus muutettiin monipuolisessa liiketoiminnallisessa käytössä olleesta tilasta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Aiemmasta rakennuksesta jäivät lähinnä ulkoseinät ja runko. Tilalle luotiin moderni 84

Kiertotaloussprintti vauhdittaa alan muutosta

29.8.2018
Viime keväänä alkanut Green Building Councilin koordinoima ja Sitran tukema hanke kiertotaloudesta on edennyt puoliväliin. Dynaaminen joukko asiantuntijoita kokoontui kiertotaloussprintin väliseminaarissa elokuisena torstai-iltapäivänä löytämään keinoja, jotta saavutamme kiertotalouden aikaisemmin määritellyt

Suomen Level(s)-pilotointi löi komission edustajan ällikällä

8.6.2018
Suomi on etunenässä pilotoimassa ympäristöystävällistä rakentamista edistävää eurooppalaista Level(s)-viitekehystä. Mukana on yli 20 pilottihanketta, joita viedään eteenpäin aktiivisesti ja sitoutuneesti. Työpajassa 6.6. komission edustaja Josefina Lindblom tarjosi tukea pilotoijille ja

Ympäristön hyväksi -palkinto haettavaksi – teemana resurssitehokkuus infrarakentamisessa

6.6.2018
Infrarakentamisessa on kestävän kehityksen näkökulmasta vielä töitä – tähän haasteeseen vastaamiseksi perustettiin Green Building Couciliinkin uusi Kestävä infra -toimikunta. Nyt Suomen Messusäätiö ja FinnBuild Infra -messut julkistavat haettavaksi 5 000

Kiertotalouden toteutuminen aluetasolla vaatii vetureita ja tiedon liikkumista

31.5.2018
Miten aluetason suunnittelussa tulisi huomioida kiertotalouden periaatteet? Tähän kysymykseen pureuduttiin GBC Finlandin Vihreä foorumi -tilaisuudessa 25.5. Viiden puhujan johdolla kuultiin ajankohtaisista kehityshankkeista ja saatavilla olevista työkaluista. Keskustelujen kautta löytyi yhteinen

Maailma kaupungistuu – kiinteistö- ja rakennusalan mahdollisuudet päästä kierrolla kärkeen

21.5.2018
Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijat näkevät, että KIRA-alalla on suorastaan velvollisuus siirtyä kohti kiertotalouden mukaista toimintaa, jotta paljon energiaa ja resursseja käyttävä rakennettu ympäristö toimisi luonnon kantokyvyn rajoissa. Nyt julkaistu raportti

Kohti kestävää infrastruktuuria

15.5.2018
Mitä tarkoittaa kestävä infra? GBC:n uusinta Kestävä infra -toimikuntaa vetävät Heidi Huvila (Helsingin kaupunki) ja Riina Känkänen (Ramboll) kertovat blogissa, mistä kestävässä infrassa on kyse ja millaisiin aiheisiin toimikunta aikoo määrätietoisesti

Ajankohtaista nyt! Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous

10.11.2017
Tiistaina 7.11.2017 järjestetty Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous –ajankohtaiseminaari veti Ympäristöministeriön Pankkisalin täyteen rakentamisen – ja maarakentamisen ammattilaisia. Aihe kiinnostaa alaa ja iltapäivä tarjosi erinomaisen katsauksen meneillään oleviin materiaali- ja kiertotaloutta

  Kestävän alueen määritelmä

  päivitys 2020

  Green Building Council Finland | Kestävät alueet toimikunta
  2020

  The City of Helsinki’s Roadmap for Circular and Sharing Economy

  City of Helsinki / Urban Environment Division
  2020

  Tampereen kaupunki kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä

  Tampereen kaupungin julkaisuja, Selvitykset ja kehittämisraportit 2/2020.
  2020

  Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

  Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10
  2020

  Guide to Minimising Construction Waste

  Norwegian GBC
  2017

  Summary of Research on the Circular Building Economy

  GBC Italia
  2017

  OPINNÄYTETYÖ: Circular Economy in Architecture – sustainable principles for future design

  Laura Lammert / University of Oulu / Faculty of Technology / Oulu School of Architecture
  2018

  Scaling the circular built environment pathways for business and government

  Circle Economy, wbcsd
  2018

  Embodied Carbon: Developing a Client Brief

  UK GBC
  2017

  Framework for materials passports

  EPEA, SundaHus
  2017

  Delivering Low Carbon Infrastructure

  UK GBC
  2017

  Circular economy indicators for businesses

  EpE, INEC
  2019

  Circular economy guidance for construction clients: How to practically apply circular economy principles at the project brief stage

  UK GBC
  2019

  Circular construction

  Most opportunities for
  demolishers and wholesalers

  ING
  2017

  Circular Business Models for the Built Environment

  Arup, BAM
  2017

  ACCELERATING THE TRANSITION TO THE CIRCULAR ECONOMY

  Improving access to finance for circular economy projects

  European Commission
  2019

  A FRAMEWORK FOR CIRCULAR BUILDINGS

  indicators for possible inclusion in BREEAM

  Circle Economy, Dutch Green Building Council, Metabolic, SGS Search, Redevco Foundation
  2019

  OPINNÄYTETYÖ: Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat materiaalivalinnat

  LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Lappeenranta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
  2020

  OPINNÄYTETYÖ: Kiertotalous toimitilojen hankekehityksessä

  Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten kiertotaloutta huomioidaan toimitilojen hankekehitysprosessissa.

  Paula Riipi, diplomityö, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto
  2019

  Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe

  the Commission invites EU institutions and bodies to endorse this Action Plan and actively contribute to its implementation.

  EU Commision

  OPINNÄYTETYÖ: Joutsenmerkin pisteytyskriteerit rakennusjätteille

  Työn tavoitteena on selvittää eri rakennusjätejakeiden kierrättämisen vaikutuksia kierrätysasteeseen esimerkkikohteen jätemäärien toteumien avulla.

  Mikko Laavola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö
  2020

  FROM PRINCIPLES TO PRACTICES: REALISING THE VALUE OF CIRCULAR ECONOMY IN REAL ESTATE

  This project aims to translate the
  principles of a circular economy into everyday built
  environment practices
  by

  Arup & Ellen MacArthur Foundation
  2020

  Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa

  Julkaisu tarjoaa monipuolisen tilannekatsauksen sekä kehitysehdotuksia rakentamis- ja kiinteistöalojen toimijoille sekä julkiselle päätöksenteolle.

  VTT
  2019

  Think Twice Before Demolishing: Advice on carrying out a successful construction project without demolition

  The booklet shows how to refute common myths that contribute to the demolition of buildings by thinking about old buildings in new ways.

  Norwegian Green Building Council
  2020

  Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille

  Toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä kiertotalouden toteuttamiseksi hankkeen eri vaiheissa.

  GBC Finland
  2018

  Kestävän alueen määrittely

  Määrittely laadittu tukemaan kestävää alueidenkäytön suunnittelua.

  GBC Finland
  2015

  Toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden toteuttamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla

  Tähän julkaisuun on koottuKiertotalousSprintti -hankkeen asiantuntijaryhmissä.

  KiertotalousSprintti
  2018

  Näin rakennamme kiertotaloutta

  7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla

  KiertotalousSprintti, GBC Finland ja Sitra
  2018

  Framework for a Definition of CE in the Building Sector

  France GBC
  2018

  Buildings as Material Banks and the need for innovative Business Models

  M. Peters (IBM), A. Ribeiro (IBM), J. Oseyran (IBM), K.Wang (VITO)
  2017

   Alliander HQ

   This is the first renovation project in The Netherlands to obtain the BREEAM-NL outstanding sustainability certificate. Several old buildings were transformed into one new office with 80 % of the on-site material reused.
   2020

   As Oy Toppilan Punainen Mylly

   Kerrostalon rakentaminen, jossa hyödynnettiin vanhaa teollisuusrakennusta osana uudisarkkitehtuuria.
   2018

   Bio based composite pedestrian bridge

   The project aims to design, produce and realise a small, but fully bio-based composite pedestrian bridge at the campus of TU/e.
   2015 - ongoing

   BlueCity, circular incubator

   BlueCity is an international icon of circular economy, a national platform for circular entrepreneurs, and a very visible local accelerator that empowers circular entrepreneurs and inspires citizens.
   2015

   C-BETA, circular business centre

   A circular breeding ground where entrepreneurs, creatives and makers meet to collaborate, promote and activate the circular economy.
   2018

   CIRCL, circular pavilion

   Circl is a new pavilion in Amsterdam. A place created by ABN AMRO where it can share the knowledge it has gained about circularity and advise its clients effectively about that issue.
   2017

   Circle House – planned to demolition

   Circle House is a scalable demonstration project that can give the building industry new knowledge about circular construction.
   2020

   From earth to building materials

   BC materials transforms excavated earth of construction sites into building materials.
   2020

   Härmälänrannan maaperän kunnostus

   Hankkeessa laskettiin esirakentamisen CO2-päästöt ja tuotettiin tietoa infrarakentamisen päästöistä ja vaihtoehtoisista resurssiviisaista ratkaisuista.
   2019

   Harppuunakortteli, Turku

   Turun Harppuunakortteli lämpenee itsenäisesti geoenergialla ja on lähes energiaomavarainen.
   2019

   Kestävä GeoHouse Älykylä Utajärvellä

   GeoHouse Älykylä yhdistää useita kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin hyötyihin asukaslähtöisesti.
   2021

   Kierrätettävän tuotantolaitoksen toteutustapasuunnittelu

   Valittu toteutustapa mahdollistaa rakenteiden ja laitteiden siirtämisen ja uudelleenkäytön muualla.
   2019

   Kiertotaloustapahtuma purkukohteessa

   Syyskuussa järjestetty tapahtuma, jossa oli myynnissä purkukohteen irtaimistoa. Tarjolla oli edullisia löytöjä 70-luvun purettavista taloista: valaisimia, peilejä, hanoja, kuivaustelineitä, naulakoita ja paljon muuta. Toimivia kodinkoneita jaettiin maksutta.
   2020

   Kummatin alueen kerrostalojen peruskorjaus

   Ainutlaatuinen, kiertotaloutta voimakkaasti hyödyntävä peruskorjauskohde, jossa rakennuksista purettiin tarpeettomiksi käyneet isot asunnot.
   2010

   MADASTER materials passport

   The MADASTER materials passport is set to become the new standard in the real estate sector. Generating a digital materials passport for every building opens up the possibility of creating a circular economy within the construction industry.
   2020

   Park 2020

   Park 20|20 is the world’s first Cradle to Cradle optimized working environment.
   2020

   Porvoon yhteistilahankkeen kiertotalousratkaisut

   Porvoon virastotalon yhteiskäyttöisessä monitilatoimistossa tehostettiin tilankäyttöä ja säästettiin hiilijalanjäljessä kiertotalousratkaisujen avulla.
   2020

   Project SmartRoof 2.0

   The project aims at demonstrating and scientifically validating function and value of the combination of Blue (rainwater catchment, storage and reuse) and Green (biodiverse) roofs for resilient and climate adaptive cities, not for the future, but for today.
   2020

   Puhdas ja älykäs Kera -kehityshanke

   Keraa kehitetään kiertotalouden esimerkkialueena. Yhteiskehittämisen avulla luodaan uusia energiaratkaisuja, liikkumisen muotoja ja urbaania ruuantuotantoa.
   2030-luku

   Purettujen rakennusmateriaalien hyötykäyttö paikallisesti

   Heikkenevän kysynnän vuoksi 1960-70 -luvun vuokratalolähiön osittainen purkaminen. Tavoitteena asuinviihtyvyyden parantaminen energia- ja materiaalitehokkaalla tavalla.
   2014

   QO, Circular House

   The entire concept of the QO is based on a sustainable, circular use of resources.
   2018

   Refurbishing old buildings into sustainable living residences

   The former company building of the Odakyu Electric Railway Company, located in the city of Zama, has been renovated and turned into rental housing. A key point of the renovation has been “sharing spaces with limited resources”. For example, there is a common garden, urban farm lots for rent and common laundry, all of which support circular lifestyles.
   2020

   Rouse Hill Town Centre

   Rouse Hill Town Centre forms a unique model for the planning and design of a suburban or regional retail centre in Australia.
   2008

   SmartCrusher, concrete recycling

   SmartCrusher bv's goal is to reach climate neutral circular building in its broadest sense.
   2020

   Sustainability in offices – PwC, London

   Great examples of adopting circular practices in offices.
   2015

   Swimming pool of the future, Holmen

   By combining technical solutions Asker has built the swimming pool facilities of the future.
   2017

   Talo Korea: kestävän kehityksen omakotitalo

   Talo Korea kohteessa yhdistyy monta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tekijää.
   2019

   The Edge, the greenest building in the world

   The Edge is probably the most intelligent building in the world, but also the ­greenest building in the world.
   2015

   Upcycle Studios

   Upcycle Studios is built on the concept of sharing.
   2019

   Vantaan Korson Ankkapuisto

   Ankkapuiston kunnostusurakan yhteydessä syntyneiden ylijäämämassojen uusiokäyttö toteutettiin kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen.
   2018-2019

   Venlo City Hall

   City Hall Venlo’s design is a paramount example of applying the Cradle to Cradle design principles on building scale.
   2016

   Vuorentaan vanhainkodin purkuhanke, irtaimiston ja rakennusosien hyödyntäminen

   Vuorentaan purkukohteesta otettiin talteen hyödyntämiskelpoinen irtaimisto ja rakennusosat. Irtaimisto ja rakennusosat irrotettiin ja kannettiin ulos kuljetusta tai myyntiä varten. Osa materiaalista myytiin asiakkaille suoraan kohteesta, osa vietiin rakennuskierrätykseen.
   2020

   Water Square Benthemplein

   The water square combines water storage with the improvement of the quality of urban public space.
   2013

    Kiertotalousvalmennus (2020)

    Kiertotalousvalmennus vauhdittaa rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttaa ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Saton sekä Helsingin kaupungin kanssa vuoden 2020 aikana. Pilottiprojektit tekevät työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja tunnetuksi alalla. Projektia rahoittaa Sitra.

    Lisätietoja

    Ota yhteyttä: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

    KIRA-alan KiertotalousSprintti (2018–2019)

    Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan kiertotaloudesta kiinteistö- ja rakennusalalla? Kiertotaloussprintissä kutsumme laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä aiheesta ja valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi alalle.

    Kiertotaloussprintti yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä kiertotaloudesta sekä valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi. Hanketta koordinoi Green Building Council Finland ja sen rahoittaa Sitra. Hanke alkoi maaliskuussa 2018 ja tulokset esitellään marraskuussa 2018. Vuonna 2019 Kiertotaloussprintti jalkauttaa hyviä käytäntöjä KIRA-alalle. Kiertotaloussprintti määrittelee alan kiertotaloustavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi. Kiertotaloussprintin tavoitteena on sysätä liikkeelle muutos.

    Mitä hankkeessa tehtiin?

    • Keväällä 2018 yli 60 alan asiantuntijaa osallistui kahteen työpajaan määrittelemään kiertotalouden merkitystä ja tavoitteita alalle.
    • Työpajojen tuloksena syntyi julkaisu ”Näin rakennamme kiertotaloutta – Seitsemän tavoitetta kiertotalouden saavuttamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla”
    • Työ jatkuu seitsemässä asiantuntijaryhmässä, jotka kehittävät toimintamalleja tavoitteisiin pääsemiseksi (lisätietoja ryhmistä alla).
    • Keskustelua KIRA-alan kiertotaloudesta käytiin aktiivisesti sähköisellä keskustelualustalla (Yammer).
    • Marraskuussa 2018 järjestettiin tulosseminaari, jossa kerrottiin kehitystyön tuloksista ja luotiin katsaus käynnissä oleviin ja uusiin hankkeisiin.
    • Tuloksia jalkautettiin alalle keväällä 2019.
    • Hankkeen loppuseminaari pidettiin 5.6.2019

    Lisätietoja

    Ota yhteyttä: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

    Menneitä tapahtumia ja seminaareja​

    Sitran WCEF2019 konferenssin sivutapahtuma 5.6.2019

    Sitra’s WCEF2019 Conference side event

    Kiertotalouden superviikkoa vietettiin 3.-7.6.2019. Kiertotalouden vuosittainen huipputapahtuma The World Circular Economy Forum 3.-5.6.2019 toi esiin maailman parhaita kiertotalousratkaisuja, yhdisti kiertotalouden parissa työskentelevät yritykset, asiantuntijat sekä päättäjät ja vauhditti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kiertotalouden keinoin.

    5.6.2019 järjestetyn virallisen WCEF2019 sivutapahtuman Kiertotalous ja rakentaminen yhteistyökumppaneina toimivat Green Building Council Finland, Sitra ja ympäristöministeriö.

    Aamupäivän osuus (en)/Morning session (in English)

    Iltapäivän osuus (fi)/Afternoon session (in Finnish)

    Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2018, aineistot

    7.11.2018

     

    8.11.2018

    Alan julkaisuja maailmalta