icon330-kt

Kiertotalous

Kiinteistö- ja rakennusala näkee kiertotaloudessa suurta potentiaalia – myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia kaikista maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 1/3 kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalous vähentää sekä uusien raaka-aineiden tarvetta että kasvihuonekaasupäästöjä, joten siihen siirtymiseen kannustetaan vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Suomen hallitusohjelmassa 2019 todetaan, että Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä vahvistetaan. Hallituskaudella toteutetaan kiertotalouden edistämisohjelma. FIGBC haluaa olla mukana edistämässä tätä työtä. FIGBC haluaa konkretisoida rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin kiertotalouden toteuttamisessa.

Rakennustiedolta käsikirja kiertotalouteen

7.7.2021
Rakennustiedon hiljattain julkaisema kirja “Kiertotalous rakennetussa ympäristössä” pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä kiertotalous tarkoittaa tällä hetkellä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Kysymykseen kuullaan näkökulmia laajasti alan eturivin ammattilaisilta, ja Eeva Huttunen on onnistunut

Liity Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten LinkedIn-ryhmään

18.6.2021
Kootaan Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden asiantuntijat, parhaat toimintamallit ja innovaatiot yhteen! Yhteinen tavoitteemme on nopeuttaa KIRA-alan muutosta kohti kiertotaloutta. Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä -hankkeessa perustimme nyt kaupunki- ja teematapaamisten

Liity mukaan innovaatiohaasteeseen etsimään uusia kiertotalousratkaisuja ja liiketoimintamalleja kiinteistö- ja rakennusalalle!

18.6.2021
Tarvitsemme muutoksen lineaarisesta ota-käytä-jätä -toiminnasta kiertotalouteen! Kiinteistö- ja rakennusala on yksi suurimmista energian ja materiaalien käyttäjistä, ja se tuottaa EU-alueella noin 40 % CO2-päästöistä sekä lähes kolmanneksen jätteistä.  Ympäristöllisten syiden

Pääkaupunkiseudun kiertotalous rakentuu yhteisvoimin

9.6.2021
HSY ja FIGBC yhdistivät voimansa ja järjestivät CIRCuIT ja Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamiskeskittymä -hankkeiden yhteistyönä rakentamisen kiertotalouden edistämiseen keskittyvän etätapahtuman kesäkuun alussa. Seminaarissa kuultiin monipuolisia puheenvuoroja sekä hankkeiden ajankohtaisista aiheista

Kuinka Varsinais-Suomen KIRA-ala vastaa tulevaisuuden kiertotaloushaasteisiin

9.6.2021
Rakentamisen kiertotalous on nostettu Varsinais-Suomessa kiertotalouden tiekarttaan, kertoi Valonian Anni Lahtela kiertotaloustapahtumassa, jonka Green Building Council Finland, Turku Science Park Oy ja Valonia järjestivät yhdessä 8.6.2021. Lisäksi Lahtela kertoi viime

Videomme kuntapäättäjille rohkaisee kestävien päätösten tekemiseen

25.5.2021
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Pian valittavat päättäjät vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon lähimpänä arkeamme. Kestävästi rakennettuun ympäristöön panostaminen tarjoaa kuntalaisille työtä ja elämänlaatuista asumista tulevaisuudessakin. Nyt tehtävät sijoitukset realisoituvat tulevaisuuden säästöinä, tuloina

KIRA-alan kiertotalouden teematapaamisessa perehdyttiin uusiomateriaalien hyödyntämiseen talorakentamisessa

29.4.2021
Green Building Council Finlandin KIRA-alan kiertotalouden teematapaamisessa keskusteltiin 27.4.2021 neitseellisten materiaalien kulutuksen vähentämisestä talorakentamisessa. KIRA-alan kiertotalouden teematapaamisessa todettiin useaan otteeseen, että rakennushankkeissa kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota myös neitseellisten materiaalien kulutuksen

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden kaupunkitapaamisissa kuultiin uusimmista hankkeista ja verkostoiduttiin

12.4.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kokoaa yhteen alan asiantuntijuuden, parhaat toimintamallit ja innovaatiot. Oululaiseen osaamiseen tutustuttiin 19.3. ja Tampereen tekijät olivat esillä 24.3.2021. Seuraavat alueelliset verkostot kokoontuvat 1.6. pääkaupunkiseudulla ja

Purkumateriaalien hyödyntäminen kiinteistö- ja rakentamisalalla

31.3.2021
Purkumateriaalien synnyn hillitseminen ja rakennusten elinkaaren pidentäminen on kiertotaloutta parhaimmillaan, mutta aikanaan osa rakennuksista saavuttaa elinkaarensa pään ja purkumateriaaleja syntyy väistämättä. Purkuhankkeissa on yhä valtavasti potentiaalia kehittää rakennusten osien ja

Lähes kaiken pitää muuttua, jotta voimme jatkaa niin kuin aina ennenkin – myös rakentamisessa

11.3.2021
LOIKKA-blogi | Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tähän on aikaa vain 14 vuotta. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä se tarkoittaa, että lähes kaikki pitää tehdä toisin kuin

Hiilineutraalius on päivän sana myös sisustamisessa!

17.2.2021

LOIKKA-blogi | Green Building Council Finland -yhteistyön yksi vahvuus löytyy sen laaja-alaisuudesta. Huomio kohdistuu rakentamiseen ja kiinteistöihin kokonaisuutena – myös sisustamisen ratkaisuihin, joiden saralla hiilineutraalius tekee tällä hetkellä vahvasti tuloaan.

Kiertotalouskaupungin kehittämisessä maankäytön suunnittelu on avainasemassa

3.2.2021

LOIKKA-blogi | Kuntien kiertotalouslähtöinen maankäytön suunnittelu ja aluekehitys jouduttavat siirtymää kiertotalouteen. Lisäksi ne tukevat kiertotalouteen nojaavan liiketoiminnan syntyä ja kasvua.

Hyviä kokemuksia päästöttömien työmaiden infrahankkeista

27.1.2021

LOIKKA-blogi | Syksyllä 2020 julkaistiin vapaaehtoinen Päästötön työmaa green deal -sopimus, jonka tavoitteena on siirtyä asteittain fossiilivapaisiin infra- ja talorakennustyömaihin. Uusia toimintatapoja sekä hankintakriteereitä on jo sovellettu Helsingissä ja Espoossa.

Liity CEEQUAL asiantuntijaryhmään edistämään menetelmän käyttöä Suomessa!

20.1.2021

CEEQUAL-arviointimenetelmän hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan Suomessa. Tule mukaan uuteen asiantuntijaryhmään verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaistukea kestävän kehityksen menetelmän soveltamisesta infra-alalla!

Geopolymeeribetonin comeback – Lohjan Pyörteessä vietiin kiertotalous käytäntöön poikkitieteellisellä yhteistyöllä ja rohkeudella

18.1.2021

LOIKKA-blogi | Erilaiset geopolymeerit ja vaihtoehtoisia sideaineita hyödyntävät betonit tekevät voimakkaasti paluuta rakennusmateriaaleiksi alhaisempien hiilidioksidipäästöjen ansiosta. Lohjan asuntomessuille 2021 valmistuvalle Pyörre-talolle valettiin aurinkoisena syyskuun maanantaina, 28.9.2020, geopolymeeribetonista autotallin lattia.

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymän kick- off -webinaari kutsui mukaan tekemään muutosta

13.1.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä hankkeen kick-off pidettiin 12.1.2021 yli 70 osallistujan seurassa. Kick-offin tavoitteena oli jakaa tietoa hankkeesta ja innostaa toimijoita mukaan. Jos et itse ehtinyt kick-off tilaisuuteen, ei

Jäsenemme – kerro ajankohtaisia kuulumisia tai näkökulmiasi Loikka-blogissa!

8.1.2021

Tervetuloa kirjoittamaan, herättämään keskustelua ja kertomaan organisaatiosi kestävän rakennetun ympäristön asioista laajemmalle yleisölle! Blogissa julkaistaan kannanottoja, nostoja ja mielipiteitä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta ja kestävämmän elämän lähtökohdista kumpuavista aiheista.

Uusi kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kutsuu sinut mukaan yhteistyöhön

1.12.2020
Uusi kiertotaloushankkeemme Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä on alkanut. Kutsumme kaikkia tahoja mukaan kertomaan ylpeästi omasta osaamisestaan ja työstään ja jakamaan sitä tämän hankkeen kautta muille. KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISKESKITTYMÄ

Tee tilaa ajattelulle ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle vuonna 2021

26.11.2020
LOIKKA-blogi, Mikko Nousiainen | Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen uutta tietoa on tarjolla valtavasti ja tästä tulisi kiteyttää oleellinen, oikeat palaset yhdistäen. Jatkuvassa kiireessä tämä ei onnistu, vaan ajattelulle ja uusien

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

23.11.2020
Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä. Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

19.11.2020
Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ohjaa tulevaisuudessa kestävää rakentamista ja infraa

18.11.2020
LOIKKA-blogi, Miika Kotaniemi | Taksonomian myötä kestävästä rahoituksesta tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä rahoituksen valtavirtaa ja vastuullisuudesta aidosti osa operatiivista toimintaa. Lainsäädännön muutosten myötä muun muassa isojen pörssiyhtiöiden ja finanssialan toimijoiden

Opiskelija – Nyt tarjolla tilaisuus tutustua tulevaisuuden työtehtäviisi: tule mukaan FIGBC:n koulutuksiin

10.11.2020
Vauhdittaakseen muutosta kohti vähähiilistä ja kiertotalousmyönteistä kiinteistö- ja rakennusalaa Green Building Council Finland haluaa tarjota myös alan perusopiskelijoille mahdollisuuden osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. Tällä tavalla FIGBC haluaa kytkeä opiskelijat mukaan alan

From linear to circular – Circularity in the built environment mapped globally for the first time

5.11.2020
The United Nations (UN) One Planet Network Sustainable Buildings and Construction programme initiated a study to understand the current state of play with regard to circularity in the built environment

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

4.11.2020
Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Rakennuksen purkuvaihe luo markkinat kiertotaloudelle

16.9.2020

Rakennuksen purkuvaihe on mahdollisuus kiertotaloudelle, mikäli materiaalit saadaan tehokkaasti kiertoon uusiksi tuotteiksi ja raaka-aineeksi. Saton kiertotalousvalmennuksen pilotissa pureudutaan kiinteistön elinkaaren loppuvaiheen haasteisiin.

FIGBC:n Kestävä infra -toimikunta: Yhteiset päästölaskentaperiaatteet vauhdittaisivat ilmastonmuutoksen torjuntaa infra-alalla

14.9.2020
Tällä hetkellä yhteiset periaatteet ja tietokanta päästöjen laskemiseksi puuttuvat, ja koko infra-ala odottaa näitä ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Päästöjä tulee pystyä laskemaan suunnittelun yhteydessä yleisesti hyväksytyllä tavalla, ja saavutetut päästövähennykset tulee pystyä

Työympäristöjen muutoshankkeet ovat mahdollisuus kiertotaloudelle

6.8.2020

Työympäristöjen muutoshankkeet ovat kiertotalouden kannalta tärkeä hetki rakennetun ympäristön elinkaaressa. Yhteiskäyttöiset monitilaympäristöt tukevat luontevasti myös kiertotaloutta.

Tuore raportti hiilineutraalisuuteen siirtymisestä kiinteistö- ja rakennusalalla

16.6.2020

WorldGBC:n tuore kesäkuussa julkaistu raportti viitoittaa alan tietä kohti hiilineutraalisuutta. Lisäksi julkaisu kertoo, missä Advancing Net Zero-projektissa mennään sekä tarjoaa tuoreita esimerkkejä nollahiilirakentamisesta maailmalta. Suomalaiset ovat myös hyvin raportissa esillä!

Tarjoammeko riittävästi tietoa ja työkaluja tulevaisuuden rakentajille?

3.6.2020
Loikka-blogi Anne Kaiser Anne on Green Building Council Finlandin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja sekä Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö. Ympäristöministeriön tavoitteissa Suomi on johtava kiertotalousmaa vuonna 2025 ja hiilineutraali vuonna 2035.

Koottua tietoa kiertotaloudesta GBC:n julkaisupankissa

27.5.2020
GBC Finlandin julkaisupankki on täydentynyt uusilla kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä käsittävillä teoksilla. Lisää on myös tulossa. Tässä kirjoituksessa esitellään joitain julkaisuja teemoittain mutta julkaisupankista löytyy monta muutakin arvokasta teosta. Tiedontarve kiertotaloudesta

Kestävän elvytyksen tulee kohdistua kiinteistöihin ja infra-alan käytäntöjen uudistamiseen

13.5.2020
LEHDISTÖTIEDOTE | Tarve ja tahto vihreälle elvytykselle on vahva. Kiinteistö- ja rakennusalan kannalta on tunnistettavissa useita hyviä mahdollisuuksia taloutta elvyttäville toimille, jotka samalla vähentävät ilmastonmuutospäästöjä ja edistävät rakennetun ympäristön kestävyyttä.

Muutos tulee todeksi rohkealla yhteistyöllä

1.4.2020

LOIKKA-Blogi, Olli Nikula |
Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilta odotetaan mittavia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoiteohjelmat, materiaalineutraalisuus ja avoimuus ovat hyviä lähtökohtia rakennusalan yhteisille pyrkimyksille.

World GBC:n ja 60 organisaation avoin kirje kiertotaloustavoitteista Euroopan Komissiolle

18.3.2020

LOIKKA-Blogi, Jessica Karhu |
WorldGBC haluaa edistää voimallisesti rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen käyttöä normisäätelyssä EU:ssa ja kiertotalousratkaisujen tuomista mukaan kiinteistö- ja rakennusalalle

Kiertotalousvalmennus vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouskokeiluja

12.3.2020
Green Building Council Finlandin ja Sitran Kiertotalousvalmennus auttaa ratkomaan kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita. Kiertotalousvalmennus etsii ​konkreettisia työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja, ja tuo pilottiprojekteissa saatuja havaintoja

Tehdään tästä vuodesta ratkaisun vuosi!

28.1.2020
Kestävyysmuutos etenee vauhdilla. Sanoja ja käsitteitä on lukuisia – kuten vähähiilisyys, hiilineutraalisuus, kiertotalous ja vastuullisuus – mutta suunta on sama ja selvä. Kuluvat vuodet ovat ratkaisun vuosia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja

Ympäristöministeriön kiertotalouspäivässä vauhdittajina systeeminen muutos, kestävä purkaminen ja digitaalisuus

20.11.2019

GBC Finlandin Mikko Nousiainen avasi ympäristöministeriön neljännen kerran järjestetyn vuosittaisen kiertotalouden ajankohtaispäivän 15.11.2019 ja kannusti rakennussektoria tarttumaan kiertotalouden mahdollisuuksiin kopioimalla hyviä ratkaisuja, tekemällä yhteistyötä ja oppimaan jatkuvasti matkan varrella.

Hiilineutraalia Helsinkiä rakennetaan myös kiertotalouden keinoin

13.11.2019
Helsingin kaupunki avasi markkinavuoropuhelun kiertotaloustoimijoiden kanssa Kiertotalous rakentamisessa -seminaarissa 7.11.2019. Tilaisuudessa oli paikalla runsain mitoin alan yritysten edustajia ja asiantuntijoita. Helsingin kaupungin tavoitteet ovat korkealla. Kaupunki haluaa olla maailman toimivin,

Kestävä ympäristörakentaminen yleistyy esimerkkihankkeiden myötä

14.10.2019
Seppo Närhipääsihteeri, Viherympäristöliitto ry Viherympäristöliitto ry sai vuonna 2018 valmiiksi Kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallin. Kiteytettynä kyse on kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämisestä viheralan toimintaympäristöön. Samalla on mietitty, mitkä asiat on huomioitava

Kiertotalous kiittää tekijöitään

10.10.2019
Kiertotaloussprintti-hankkeemme on tullut päätökseensä. Aloitimme sprinttaamisen yhdessä kevättalvella 2018 ja hankkeen maaliin päästiin elokuussa 2019. Näihin kuukausiin mahtuu valtavasti tekemistä ja aikaansaannoksia. Kiitos tästä kaikesta kuuluu teille sprinttajille, jotka annoitte

World Green Building Week alkaa ja kannustaa päästövähennyksiin rakennetun ympäristön elinkaaren jokaisessa vaiheessa

23.9.2019
LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2019 Kiinteistö- ja rakennusalan toimintatapojen tulee kehittyä radikaalisti tulevina vuosina ilmastonmuutoksen asettaessa suuria haasteita. Kansainvälisen World Green Building Week 2019 -kampanjan teema #BuildingLife keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Loikka 2/2019 julkaistu!

19.9.2019
Syksyn 2019 Loikka on ilmestynyt. Lehti sisältää tietoa kiertotalouden keinoista saada aikaan ympäristöystävällisempää kaupunkia. Myös tilaajan näkökulma kestävästä rakentamisesta herättää kysymyksiä; mitä sopimuskumppaneilta voi vaatia kestävään rakentamiseen liittyen? Lehdestä löydät

Level(s) –testausraportti Suomesta julkaistu

11.9.2019
Beetaversiota Level(s)-menetelmästä (Euroopan komission ehdotus rakennusten kestävyyden yhtenäiseksi raportointikehykseksi) testattiin laajasti Suomen rakennusalalla vuosina 2018–2019. Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät yhdessä testausajan. Nyt julkaistu selonteko esittää lyhyesti testausvaiheeseen

Etsintäkuulutus: Ilmianna vähähiilisen rakentamisen parhaat referenssit!

27.8.2019
Kokoamme alan parhaita esimerkkejä uudistettuun referenssipankkiin, joka tulee toimimaan inspiraation lähteenä alalle ja kannustamaan rakennetun ympäristön toimijoita vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Varmista näkyvyytesi ja syötä yrityksesi parhaat referenssit järjestelmään 19.9.2019 mennessä.   Osaajat esille – näytetään yhdessä suuntaa alalle  GBC:n uudistuneessa referenssipankissa voit jakaa parhaat vähähiilisyyttä, kiertotaloutta, energiatehokuutta tai laajemmin

IPCC:n maankäyttöraportti koskettaa myös urbaania rakennettua ympäristöä

14.8.2019
Jessica Karhu Elokuun alussa julkaistu IPCC:n maankäyttöraportti keskittyy globaaleihin maankäytön muutosten vaikutuksiin ilmastonmuutokseen ja ruokahuoltoon. Raportin tulokset kulminoituvat ruokajärjestelmän päästöjen pienentämiseen, missä oleellista on metsäkadon lopettaminen, turvemaiden hiilivarastojen suojelu ja

Kiertotalouden miniseminaari Asuntomessuilla

6.8.2019
Kävimme puhumassa kiertotaloudesta miniseminaarissa Kouvolan Asuntomessuilla yhdessä jäsentemme kanssa 5.8.2019. Keskustelemassa oli Saint-Gobain Finland, toimitusjohtaja Olli Nikula; Ramboll Finland Johtaja Pasi Rajala; ympäristöministeriö, erityisasiantuntija ja professori Matti Kuittinen ja Netlet Oy

Rakennettu ympäristö keskiöön matkalla kohti hiilineutraalia Eurooppaa

2.7.2019
Olemme julkaisseet osana World GBC:n eurooppaverkostoa kannanoton, jonka mukaan kestävä rakennettu ympäristö tulee ottaa entistä keskeisemmäksi osaksi EU:n tulevaisuutta. Väistyvä EU:n komissio on tehnyt hyvää työtä ja allekirjoittanut mm. Pariisin

Puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen – Rakennetun ympäristön kiertotaloutta on skaalattava isommaksi

11.6.2019
Rakennettu ympäristö nousee politiikan agendalle, kunnat saavat ohjeen kiertotaloutta tukeviksi tontinluovutusehdoiksi, rakentamisessa ja kiinteistöissä on jo paljon kiertotalousesimerkkejä. Rakentaminen + Kiertotalous -tapahtuman iltapäiväseminaari esitteli kiertotaloutta suomalaisesta näkökulmasta. Maailman raaka-aineista puolet

Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii uutta tapaa suunnitella tilankäyttöä ja rakenteita – kiertotalous tuo kaivattuja ratkaisuja

11.6.2019
World Circular Economy Forumin yhteydessä Helsinkiin kokoontuneet kiertotalouden kärkiasiantuntijat ennustavat täydellistä suunnanmuutosta rakennus- ja kaupunkisuunnitteluun. Hiilineutraali, luonnonvaroja säästävä ja mahdollisimman vähän hukkaa synnyttävä rakennus suunnitellaan muunneltavaksi, helposti purettavaksi ja uudelleen

A circular built environment: a castle in the air or a feasible future?

10.6.2019
World Circular Economy Forum 2019, Helsinki, Tuesday 4 June  Circular Economy in Construction – WCEF2019 parallel session On Tuesday 4 June 2019, experts around the world gathered in Helsinki, Finland for

Suunnitellaan ja rakennetaan kestävä kiertotaloustulevaisuus yhdessä

10.6.2019
Kiertotaloussprintin vieraskynä: Nani Pajunen, SITRA & Matti Kuittinen, ympäristöministeriö Kuluneen viikon aikana järjestettiin Helsingissä kolmas maailman kiertotalousfoorumi eli tuttavallisemmin WCEF. Finlandia-talon päätapahtumaan ja lukuisiin sivutapahtumiin kokoontui reilut 2200 kiertotalouden asiantuntijaa

Kiertotalous uudistaa jo kiinteistö- ja rakennusalaa – Yrityksiltä ja kunnilta odotetaan vahvempaa otetta suunnan näyttämisessä

5.6.2019
Kiertotalous näyttelee yhä näkyvämpää roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä. WCEF2019-suurtapahtuman yhteydessä 5.6.2019 järjestettävässä Kiertotalous + Rakentaminen -tapahtumassa julkistetaan Kiertotaloussprintti-hankkeen tuloksena laaditut ohjeet, joiden avulla kaupungit ja kunnat voivat ohjata rakentamista kohti

Kiertotalous osaksi Helsingin kaupunkisuunnittelua

3.6.2019
3.6.2019 Vieraskynä Venla Salomaa Aloitin Helsingin kaupungin yleiskaavayksikössä suunnitteluharjoittelijana toukokuussa 2019. Tehtäväni on kolmen kesäkuukauden ajan selvittää, miten kiertotalous täytyy ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa. Selvitys on välttämätön, sillä resurssien ylikuluttaminen ei

Kaatopaikalta käyttöön – kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia rakennusjätteen hyödyntämiseen

21.5.2019
Kiertotaloussprintin vieraskynä, Anne Kaiser 21.5.2019 Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä, joka päätyy lähes täysin kaatopaikalle aiheuttaen rakennussektorin toimijoille noin 250 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Mitä jos kaiken

  Rebeauty – Nordic Building Component Reuse

  Vandkunsten
  2017

  Infrastruktuuri hiilineutraalissa Suomessa

  Demos Helsinki & Rakli
  2021

  Tiivis koulutuspaketti kiertotaloudesta KIRA-alalla

  Green Building Council Finland
  2021

  Circular Economy – Closing loops means being fit for the future

  DNGB
  2019

  Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

  YM, TEM
  2021

  Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

  Valtioneuvosto
  2021

  Passports for the construction sector 2.0

  This guide is intended as a step towards the standardization of passports for the construction sector.

  CB'23
  2020

  Lexicon – Circular Construction

  Working effectively on circular construction calls for an unambiguous terminology

  CB'23
  2020

  Betonikoulun ja puukoulun vertailu – tarkasteluja hiilijalanjäljen näkökulmasta

  CE Wood -hanke, Tampereen yliopisto
  2021

  UUMA-käsikirjasto

  UUMA‐käsikirjasto on jatkuvasti kehittyvä ohjeistus maarakentamisen kiertotalouteen liittyen,

  UUMA-hanke
  2021

  Purkaa vai korjata?

  Tässä raportissa kootaan tietoa rakennusten korjaamisen ja kehittämisen hiilijalanjälkija elinkaarikustannusvaikutuksista purkavan uudisrakentamisen vaikutuksiin verrattuna.

  Ympäristöministeriö
  2021

  Kiertotalouden ideakortti: Näin suunnittelet kiertotalousrakennuksen

  Green Building Council Finland
  2020

  Kiertotalouden ideakortti: Näin otat kiertotalouden mukaan työtilojen hankintaan ja tilaratkaisuihin

  Green Building Council Finland
  2020

  Kiertotalouden ideakortti: Näin otat kiertotalouden huomioon työtilojen suunnittelussa ja konseptoinnissa

  Green Building Council Finland
  2020

  Kiertotalouden ideakortti: Näin otat kiertotalouden mukaan aluesuunnitteluun

  Green Building Council Finland
  2020

  Kiertotalouden ideakortti: Vanhat rakennukset ovat kiertotalouden kultakaivos

  Green Building Council Finland
  2020

  Kiertotalouden ideakortti: Purkumateriaalit ovat lajiteltuna arvokkaita panoksia kiertotalouteen

  Green Building Council Finland
  2020

  Kiertotalouden ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

  Green Building Council Finland
  2020

  Kiertotalous maankäytön suunnittelussa – Kaavoitus kestävän ja luonnonvaroja säästävän kaupunkiympäristön edistäjänä

  Tämä julkaisu on ”Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistava maankäytön suunnittelu” (KITARA) -hankkeen loppuraportti. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata, miten kiertotalous on huomioitu ja viety osaksi maankäytön suunnittelua, sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy.

  Suomen Ympäristökeskus.
  2020

  Measuring circularity – Working agreements for circular construction

  This guide is intended as a step towards a core method for measuring circularity in the construction
  sector.

  CB'23
  2020

  Kestävän alueen määritelmä

  päivitys 2020

  Green Building Council Finland | Kestävät alueet toimikunta
  2020

  The City of Helsinki’s Roadmap for Circular and Sharing Economy

  City of Helsinki / Urban Environment Division
  2020

  Tampereen kaupunki kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä

  Tampereen kaupungin julkaisuja, Selvitykset ja kehittämisraportit 2/2020.
  2020

  Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

  Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10
  2020

  Guide to Minimising Construction Waste

  Norwegian GBC
  2017

  Summary of Research on the Circular Building Economy

  GBC Italia
  2017

  OPINNÄYTETYÖ: Circular Economy in Architecture – sustainable principles for future design

  Laura Lammert / University of Oulu / Faculty of Technology / Oulu School of Architecture
  2018

  Scaling the circular built environment pathways for business and government

  Circle Economy, wbcsd
  2018

  Embodied Carbon: Developing a Client Brief

  UK GBC
  2017

  Framework for materials passports

  EPEA, SundaHus
  2017

  Delivering Low Carbon Infrastructure

  UK GBC
  2017

  Circular economy indicators for businesses

  EpE, INEC
  2019

  Circular economy guidance for construction clients: How to practically apply circular economy principles at the project brief stage

  UK GBC
  2019

  Circular construction

  Most opportunities for
  demolishers and wholesalers

  ING
  2017

  Circular Business Models for the Built Environment

  Arup, BAM
  2017

  ACCELERATING THE TRANSITION TO THE CIRCULAR ECONOMY

  Improving access to finance for circular economy projects

  European Commission
  2019

  A FRAMEWORK FOR CIRCULAR BUILDINGS

  indicators for possible inclusion in BREEAM

  Circle Economy, Dutch Green Building Council, Metabolic, SGS Search, Redevco Foundation
  2019

  OPINNÄYTETYÖ: Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat materiaalivalinnat

  LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Lappeenranta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
  2020

  OPINNÄYTETYÖ: Kiertotalous toimitilojen hankekehityksessä

  Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten kiertotaloutta huomioidaan toimitilojen hankekehitysprosessissa.

  Paula Riipi, diplomityö, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto
  2019

  Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe

  the Commission invites EU institutions and bodies to endorse this Action Plan and actively contribute to its implementation.

  EU Commision

  OPINNÄYTETYÖ: Joutsenmerkin pisteytyskriteerit rakennusjätteille

  Työn tavoitteena on selvittää eri rakennusjätejakeiden kierrättämisen vaikutuksia kierrätysasteeseen esimerkkikohteen jätemäärien toteumien avulla.

  Mikko Laavola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö
  2020

  FROM PRINCIPLES TO PRACTICES: REALISING THE VALUE OF CIRCULAR ECONOMY IN REAL ESTATE

  This project aims to translate the
  principles of a circular economy into everyday built
  environment practices
  by

  Arup & Ellen MacArthur Foundation
  2020

  Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa

  Julkaisu tarjoaa monipuolisen tilannekatsauksen sekä kehitysehdotuksia rakentamis- ja kiinteistöalojen toimijoille sekä julkiselle päätöksenteolle.

  VTT
  2019

  Think Twice Before Demolishing: Advice on carrying out a successful construction project without demolition

  The booklet shows how to refute common myths that contribute to the demolition of buildings by thinking about old buildings in new ways.

  Norwegian Green Building Council
  2020

  Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille

  Toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä kiertotalouden toteuttamiseksi hankkeen eri vaiheissa.

  GBC Finland
  2018

  Kestävän alueen määrittely

  Määrittely laadittu tukemaan kestävää alueidenkäytön suunnittelua.

  GBC Finland
  2015

  Toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden toteuttamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla

  Tähän julkaisuun on koottuKiertotalousSprintti -hankkeen asiantuntijaryhmissä.

  KiertotalousSprintti
  2018

  Näin rakennamme kiertotaloutta

  7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla

  KiertotalousSprintti, GBC Finland ja Sitra
  2018

  Framework for a Definition of CE in the Building Sector

  France GBC
  2018

  Buildings as Material Banks and the need for innovative Business Models

  M. Peters (IBM), A. Ribeiro (IBM), J. Oseyran (IBM), K.Wang (VITO)
  2017

   Alliander HQ

   This is the first renovation project in The Netherlands to obtain the BREEAM-NL outstanding sustainability certificate. Several old buildings were transformed into one new office with 80 % of the on-site material reused.
   2020

   As Oy Toppilan Punainen Mylly

   Kerrostalon rakentaminen, jossa hyödynnettiin vanhaa teollisuusrakennusta osana uudisarkkitehtuuria.
   2018

   Bio based composite pedestrian bridge

   The project aims to design, produce and realise a small, but fully bio-based composite pedestrian bridge at the campus of TU/e.
   2015 - ongoing

   BlueCity, circular incubator

   BlueCity is an international icon of circular economy, a national platform for circular entrepreneurs, and a very visible local accelerator that empowers circular entrepreneurs and inspires citizens.
   2015

   C-BETA, circular business centre

   A circular breeding ground where entrepreneurs, creatives and makers meet to collaborate, promote and activate the circular economy.
   2018

   CIRCL, circular pavilion

   Circl is a new pavilion in Amsterdam. A place created by ABN AMRO where it can share the knowledge it has gained about circularity and advise its clients effectively about that issue.
   2017

   Circle House – planned to demolition

   Circle House is a scalable demonstration project that can give the building industry new knowledge about circular construction.
   2020

   DAS Kelo

   DAS Kelo käsittää 8-kerroksisen puukerrostalon, joka on toteutettu CLT-elementein.
   2019

   From earth to building materials

   BC materials transforms excavated earth of construction sites into building materials.
   2020

   Härmälänrannan maaperän kunnostus

   Hankkeessa laskettiin esirakentamisen CO2-päästöt ja tuotettiin tietoa infrarakentamisen päästöistä ja vaihtoehtoisista resurssiviisaista ratkaisuista.
   2019

   Harppuunakortteli, Turku

   Turun Harppuunakortteli lämpenee itsenäisesti geoenergialla ja on lähes energiaomavarainen.
   2019

   Ilokkaanpuisto – Tampereelle etätuotetusta aurinkosähköstä energiansa saava asuinalue

   Tampereelle Euroopan ensimmäinen etätuotetusta aurinkosähköstä energiansa saava asuinalue.
   2021

   Kestävä GeoHouse Älykylä Utajärvellä

   GeoHouse Älykylä yhdistää useita kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin hyötyihin asukaslähtöisesti.
   2021

   Kierrätettävän tuotantolaitoksen toteutustapasuunnittelu

   Valittu toteutustapa mahdollistaa rakenteiden ja laitteiden siirtämisen ja uudelleenkäytön muualla.
   2019

   Kiertotaloustapahtuma purkukohteessa

   Syyskuussa järjestetty tapahtuma, jossa oli myynnissä purkukohteen irtaimistoa. Tarjolla oli edullisia löytöjä 70-luvun purettavista taloista: valaisimia, peilejä, hanoja, kuivaustelineitä, naulakoita ja paljon muuta. Toimivia kodinkoneita jaettiin maksutta.
   2020

   Kummatin alueen kerrostalojen peruskorjaus

   Ainutlaatuinen, kiertotaloutta voimakkaasti hyödyntävä peruskorjauskohde, jossa rakennuksista purettiin tarpeettomiksi käyneet isot asunnot.
   2010

   MADASTER materials passport

   The MADASTER materials passport is set to become the new standard in the real estate sector. Generating a digital materials passport for every building opens up the possibility of creating a circular economy within the construction industry.
   2020

   Maunun Koulun energiaremontti

   Maunun Koulun onnistuneella energiaremontilla vältettiin suurempi investointi lämmitystavan vaihtoon.
   2021

   Park 2020

   Park 20|20 is the world’s first Cradle to Cradle optimized working environment.
   2020

   Porvoon yhteistilahankkeen kiertotalousratkaisut

   Porvoon virastotalon yhteiskäyttöisessä monitilatoimistossa tehostettiin tilankäyttöä ja säästettiin hiilijalanjäljessä kiertotalousratkaisujen avulla.
   2020

   Project SmartRoof 2.0

   The project aims at demonstrating and scientifically validating function and value of the combination of Blue (rainwater catchment, storage and reuse) and Green (biodiverse) roofs for resilient and climate adaptive cities, not for the future, but for today.
   2020

   Puhdas ja älykäs Kera -kehityshanke

   Keraa kehitetään kiertotalouden esimerkkialueena. Yhteiskehittämisen avulla luodaan uusia energiaratkaisuja, liikkumisen muotoja ja urbaania ruuantuotantoa.
   2030-luku

   Purettujen rakennusmateriaalien hyötykäyttö paikallisesti

   Heikkenevän kysynnän vuoksi 1960-70 -luvun vuokratalolähiön osittainen purkaminen. Tavoitteena asuinviihtyvyyden parantaminen energia- ja materiaalitehokkaalla tavalla.
   2014

   QO, Circular House

   The entire concept of the QO is based on a sustainable, circular use of resources.
   2018

   Refurbishing old buildings into sustainable living residences

   The former company building of the Odakyu Electric Railway Company, located in the city of Zama, has been renovated and turned into rental housing. A key point of the renovation has been “sharing spaces with limited resources”. For example, there is a common garden, urban farm lots for rent and common laundry, all of which support circular lifestyles.
   2020

   Rouse Hill Town Centre

   Rouse Hill Town Centre forms a unique model for the planning and design of a suburban or regional retail centre in Australia.
   2008

   S-Market Urjala

   Rakennettaessa uusi hypermarketti vanhan marketin paikalle olemassaoleva rakennus siirrettiin purkamisen sijaan.
   2009

   SmartCrusher, concrete recycling

   SmartCrusher bv's goal is to reach climate neutral circular building in its broadest sense.
   2020

   Sustainability in offices – PwC, London

   Great examples of adopting circular practices in offices.
   2015

   Swimming pool of the future, Holmen

   By combining technical solutions Asker has built the swimming pool facilities of the future.
   2017

   Talo Korea: kestävän kehityksen omakotitalo

   Talo Korea kohteessa yhdistyy monta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tekijää.
   2019

   The Edge, the greenest building in the world

   The Edge is probably the most intelligent building in the world, but also the ­greenest building in the world.
   2015

   The Resource Rows

   Tanskalainen Lendager vei rakentamisen kiertotalouden uudelle tasolle uusiokäyttämällä materiaaleja asuinrakennuksen rakentamisessa uudella tavalla.
   2019

   The Saint-Gobain Tower

   Yhtiön uusi pääkonttori Pariisissa esittelee myös yhtiön rakennusmateriaalien hyödyntämistä ympäristöystävällisessä rakentamisessa.
   2020

   Upcycle Studios

   Upcycle Studios is built on the concept of sharing.
   2019

   Vantaan Korson Ankkapuisto

   Ankkapuiston kunnostusurakan yhteydessä syntyneiden ylijäämämassojen uusiokäyttö toteutettiin kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen.
   2018-2019

   Velkuan yhtenäiskoulu

   Naantalin Velkuaan rakennetaan uusi monin tavoin kiertotalouden huomioon ottava koulurakennus.
   2021

   Venlo City Hall

   City Hall Venlo’s design is a paramount example of applying the Cradle to Cradle design principles on building scale.
   2016

   Vuorentaan vanhainkodin purkuhanke, irtaimiston ja rakennusosien hyödyntäminen

   Vuorentaan purkukohteesta otettiin talteen hyödyntämiskelpoinen irtaimisto ja rakennusosat. Irtaimisto ja rakennusosat irrotettiin ja kannettiin ulos kuljetusta tai myyntiä varten. Osa materiaalista myytiin asiakkaille suoraan kohteesta, osa vietiin rakennuskierrätykseen.
   2020

   Water Square Benthemplein

   The water square combines water storage with the improvement of the quality of urban public space.
   2013

    Kiertotalousvalmennus (2020)

    Kiertotalousvalmennus -hanke jatkoi Kiertotaloussprintti -hankkeen (2018-2019) aloittamaa työtä tarkoituksenaan vauhdittaa rakennetun ympäristön kiertotaloutta. Hankkeessa ratkottiin kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO Oyj:n sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan kanssa vuoden 2020 aikana. Lisäksi hankkeessa viestittiin kiinteistö- ja rakennusalaan liittyviä kiertotalousratkaisuja alalle.

    Hanke toteutettiin Green Building Council Finlandin johdolla ja Sitran rahoittamana.

     

    Lisätiedot hankkeen kotisivuilta.

    KIRA-alan KiertotalousSprintti (2018–2019)

    Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan kiertotaloudesta kiinteistö- ja rakennusalalla? Kiertotaloussprintissä kutsumme laajasti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä aiheesta ja valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi alalle.

    Kiertotaloussprintti yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä kiertotaloudesta sekä valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi. Hanketta koordinoi Green Building Council Finland ja sen rahoittaa Sitra. Hanke alkoi maaliskuussa 2018 ja tulokset esitellään marraskuussa 2018. Vuonna 2019 Kiertotaloussprintti jalkauttaa hyviä käytäntöjä KIRA-alalle. Kiertotaloussprintti määrittelee alan kiertotaloustavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi. Kiertotaloussprintin tavoitteena on sysätä liikkeelle muutos.

    Mitä hankkeessa tehtiin?

    • Keväällä 2018 yli 60 alan asiantuntijaa osallistui kahteen työpajaan määrittelemään kiertotalouden merkitystä ja tavoitteita alalle.
    • Työpajojen tuloksena syntyi julkaisu ”Näin rakennamme kiertotaloutta – Seitsemän tavoitetta kiertotalouden saavuttamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla”
    • Työ jatkuu seitsemässä asiantuntijaryhmässä, jotka kehittävät toimintamalleja tavoitteisiin pääsemiseksi (lisätietoja ryhmistä alla).
    • Keskustelua KIRA-alan kiertotaloudesta käytiin aktiivisesti sähköisellä keskustelualustalla (Yammer).
    • Marraskuussa 2018 järjestettiin tulosseminaari, jossa kerrottiin kehitystyön tuloksista ja luotiin katsaus käynnissä oleviin ja uusiin hankkeisiin.
    • Tuloksia jalkautettiin alalle keväällä 2019.
    • Hankkeen loppuseminaari pidettiin 5.6.2019

    Lisätietoja

    Menneitä tapahtumia ja seminaareja​

    Sitran WCEF2019 konferenssin sivutapahtuma 5.6.2019

    Sitra’s WCEF2019 Conference side event

    Kiertotalouden superviikkoa vietettiin 3.-7.6.2019. Kiertotalouden vuosittainen huipputapahtuma The World Circular Economy Forum 3.-5.6.2019 toi esiin maailman parhaita kiertotalousratkaisuja, yhdisti kiertotalouden parissa työskentelevät yritykset, asiantuntijat sekä päättäjät ja vauhditti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kiertotalouden keinoin.

    5.6.2019 järjestetyn virallisen WCEF2019 sivutapahtuman Kiertotalous ja rakentaminen yhteistyökumppaneina toimivat Green Building Council Finland, Sitra ja ympäristöministeriö.

    Aamupäivän osuus (en)/Morning session (in English)

    Iltapäivän osuus (fi)/Afternoon session (in Finnish)

    Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2018, aineistot

    7.11.2018

     

    8.11.2018

    Alan julkaisuja maailmalta