Green Building Council Finland

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä. 

Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Nyt verkostoomme kuuluu 300 jäsenorganisaatiota, kun Purkupiha Oy:stä tuli kolmassadas jäsenemme 26.10.2022. Lue tästä Ilari Ahon haastattelu.

Kiertotaloudesta on tulossa normi 

Purkupiha on nimensä mukaisesti purkanut yrityksen 20 toimintavuoden aikana teollisuuslaitoksia, kouluja, voimalaitoksia, tehtaita ja kerrostaloja. Yritys on kasvanut nopeasti nykyiseen mittaansa. ”Tässä on tapahtunut valtava muutos todella lyhyessä ajassa”, toteaa Kati Tuominen, Purkupihan markkinointi- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja.  

Purkupihan markkinointi- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Kati Tuominen  

”On ymmärretty, että materiaalit on pidettävä kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden testausvaihe on ohitettu ja siitä on nousemassa teollisen mittakaavan toimintaa. Uskomme että se tulee näkymään myös eri materiaalilajikkeiden kysynnässä”, kertoo Tuominen. 

Tarve hallitulle kokonaisuudelle 

Toisaalta nopea muutos on kaksiteräinen miekka, sillä purku-urakoitsijan näkökulmasta kokonaisuuden hahmottaminen sakkaa. ”Siinä kun kukaan ei ollut kiinnostunut purkutyömaista vielä 10–15 vuotta sitten, nyt materiaalien arvo on todellakin huomattu. Saatetaan haluta tehdä kiertotaloutta kiertotalouden vuoksi, jolloin kaikki pitää irrottaa ehjänä, eikä ole pohdittu tuotteiden varastointia tai seuraavaa tarvetta. Olisi tärkeää keskittyä niihin rakennusosiin, joille on markkinoita ja todeta, että jotain on järkevämpää pistää raaka-aineputkeen.” 

Tästä syystä Purkupiha myös päätti liittyä FIGBC: jäseneksi.  

”On paljon huomioon otettavia asioita, joista haluaisimme päästä kertomaan. Tarvitaan lisää ymmärrystä, jotta materiaalien kierto osataan tehdä hallitusti. Haluamme keskustella rakennusosien käytöstä ja tavoittaa täältä arvoketjun alkupäästä rakennusliikkeitä, suunnittelijoita, tilaajia. Tavoitteemme on verkostoitua ja myös ymmärtää paremmin mitä muut odottavat purkajilta. Esimerkiksi minkälaiseksi materiaalit täytyisi jalostaa”, kertoo Tuominen.  

Isoksi haasteeksi Tuominen näkee myös purkutöiden tilaamisen. ”Ehjänä purkaminen on käsityötä. Se maksaa enemmän ja pidentää urakka-aikaa. On myös paljon käytäntöön vaikuttavia asioita. Jos esimerkiksi halutaan irrottaa ikkunat ehjänä, on rakennukseen syntyvät aukot peitettävä tai pöly leviää ympäristöön. Kokonaisuuksien ymmärrys on tärkeää”, painottaa Tuominen. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.