Green Building Council Finland

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.  

Kestävän infran määritelmä luotiin Green Building Council Finlandin infra-toimikunnan työnä kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista infrarakentamisessa. Myös tähän määritelmään sisältyy ajatus kestävyysmurroksesta, siis toisin sanoen tarpeesta muuttaa tapaamme suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää infrastruktuuriamme nykyistä kestävämmäksi.  

Riina Känkänen 
Head of Sustainability, Ramboll Finland

Kestävyyden edistämiseen tarvitaan kunnianhimoiset tavoitteet, aitoa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä konkreettisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Jotta näihin päästään, tarvitaan myös kykyä kuvitella tulevaisuutta. Kevään kynnyksellä on oivallinen hetki katsoa vähän pidemmälle, ja kuvitella, millaisena näemme tulevaisuuden infrarakentamisen, jos sitä tarkastellaan nykyhetken muutosten, kehityssuuntien ja erilaisten näkemysten valossa. 

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri on vähähiilinen ja kiertotalouden mukainen  

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri on suunniteltu, rakennettu ja kunnossapidetty resurssiviisaasti. Tuleville muutoksille ja innovaatioille on jätetty tilaa ja infrarakenteiden muuntautumiskyvystä on huolehdittu. Hankkeiden kustannustehokkuuden rinnalle on noussut vahvasti tarve tarkastella kokonaiskestävyyttä infran elinkaaressa. Hankkeiden elinkaaren aikaisten päästöjen laskennalle on luotu yhteiset periaatteet. Vaihtoehdot ja erilaiset päästölaskelmat ovat vertailukelpoisia ja niitä tuotetaan luontevasti osana määrä- ja kustannuslaskentaa. Hiilipäästöbudjetit ovat arkipäivää hankkeiden päätöksenteossa ja ohjauksessa.  

Tulevaisuuden infrarakentamisessa myös vähähiilisten kiertotaloustuotteiden saatavuus, käytettävyys ja kilpailukyky ovat parantuneet. Päästövaikutus näkyy rakennustuotteiden hinnoittelussa niin, että vähähiilinen kiertotaloustuote on myös tavanomaista edullisempi vaihtoehto. Tarjolla on vain vähähiilistä betonia ja ensimmäisiä vähähiilisiä teräslaatuja. Purkubetonille on keksitty laajamittainen kaupallinen ratkaisu, jolla materiaali saadaan pysymään kierrossa. Lainsäädäntö ja tuotevaatimukset ovat päivittyneet siten, että uusiomateriaalien käyttö on mahdollista ja houkuttelevaa. 

Luonnon monimuotoisuuden ja vihreän infran merkitys on kasvanut 

Tulevaisuuden kestävässä infrastruktuurissa näkyy vihreän infrastruktuurin merkityksen ja volyymin merkittävä kasvu etenkin urbaaneilla alueilla. Viherrakentaminen koetaan tärkeänä osana infrahankkeita. Kaupungit ovat vihertyneet entisestään. Varsinkin suurimmissa infrahankkeissa on kyetty vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Hankkeissa on tehty toimenpiteitä, joilla on kyetty parantamaan muun muassa kaupunkipurojen, paahdeniittyjen ja kosteikkojen ekologista tilaa ja lisäämään hiilen sidontaa.  

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on lisännyt myös muun muassa katutilojen, puistojen ja aukioiden viihtyisyyttä ja parantanut kaupunkikeskustojen pienilmasto-olosuhteita.  Hankkeiden tuottamaa yhteiskunnallista hyvinvointia on arvioitu kokonaiskestävyyden näkökulmasta ja myös luonnon monimuotoisuuden mittaaminen ja arvottaminen on saatu osaksi infrahankkeita koskevaa päätöksentekoa.

Ideoi, kokeile, aseta tavoitteita ja toimi 

Tavoiteltavan tulevaisuuden ja muutoksen kuvittelu ja ennustaminen on vaikeaa. Erityisen vaikeaa se on silloin, jos kuvitellaan tavoitteiden olevan jotakin, mitä vielä ei ole ja joka on vasta sitten joskus tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kestävä infra on kuitenkin läsnä jo nyt; aloitteina, kokeiluina ja tiekarttoina. Nykyhetken toimilla ja päätöksillä voimme vaikuttaa siihen, millaiseen tulevaisuuteen päädymme.  

Kirjoittaja 

Riina Känkänen 
Head of Sustainability, Ramboll Finland 
Riina toimii toista kautta FIGBC:n infra -toimikunnan puheenjohtajana 

Kirjoitus perustuu infra-toimikunnan visio-työpajaan syksyllä 2022. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT