Vähähiilisyyden sanakirja tuo suomalaiset termit kiinteistö- ja rakennusalalle

GBC:n uusi Vähähiilisyyden sanakirja sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit. Sanakirja on tehty koko kiinteistö- ja rakennusalan käyttöön ja toivomme sen selkeyttävän alan keskustelua vähähiilisyyteen ja hiilineutraaliuteen liittyen.

Kiinteistö- ja rakennusala siirtyy vauhdilla kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Uudet toiminnan tavat tuovat mukanaan uusia termejä ja käsitteitä, joista monelle ei toistaiseksi ole löytynyt yhteisiä suomenkielisiä termejä. GBC:n Vähähiilisyyden sanakirja on ensimmäinen suomalainen julkaisu, johon on koottu kattavasti kaikki tärkeimmät termit seuraavien otsakkeiden alle:

  1. Perustermit
  2. Elinkaari ja sen eri vaiheet
  3. Energiankäyttö ja kompensaatio

Jokaiselle termille on määritelty suomenkielinen sana, vastaava kansainvälinen englanninkielinen sana sekä laajempi määritelmä. Joissain tapauksissa termeille on esitetty myös synonyymejä, jotka on merkitty listaan ensisijaisen termin alle.

”Yhteinen kieli ja ymmärrys alan eri toimijoiden kesken ovat perusedellytyksiä sille, että pystymme kehittämään koko rakennusalaa hiilineutraalimpaan suuntaan. Yhteinen sanasto on tärkeä rajapyykki tämän tavoitteen saavuttamisessa. Laaja alan toimijoiden osallistuminen kehitystyöhön takaa sanaston käyttökelpoisuuden ja auttaa myös levittämään tietoa ympäri toimialaa.”

Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund, Toimikunnan puheenjohtaja

”Sanastotyö on erittäin arvokasta ja tuo selkeyttä alan keskusteluun. Tämä edistää osaltaan vähähiilisten projektien hallintaa ja kommunikointia koko elinkaaren aikana. Erityisen hienoa on, että työhön on osallistunut kattava määrä alan yrityksiä.”

Miimu Airaksinen, Toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

”Hiilineutraaliuden tavoittamisessa auttaa, että ymmärretään mistä puhutaan ja että käytetään yhteisesti jaettuja käsitteitä. GBC:n työ on siksi todella ajankohtaista ja arvokasta. Tätä keskustelua jatketaan, kun eri toimialojen hiilineutraaliuden tiekartat julkistetaan kesällä 2020 ja työ niiden pohjalta jatkuu.”

Matti Kuittinen, Erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

“Sanasto on koottu GBC:n toimikunnissa yli 70 alan yrityksen kanssa. Tämä antaa hyvän pohjan yhtenäistää alan keskustelua. Erityisesti elinkaaren eri vaiheiden termit, kuten tuotesidonnainen hiilijalanjälki ja käyttöä edeltävä hiilijalanjälki tulee nyt omaksua laajasti alan käyttöön.”

Lauri Tähtinen, Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland

Sanaston ovat koonneet yhteistyössä GBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnat. Elinkaaren vaiheiden ja niiden sisällön määrittelyn pohjana on käytetty EN 15978 -standardia. Lisäksi sanasto nojaa vahvasti kansainvälisiin esimerkkeihin, kuten World Green Building Councilin Bringing Embodied Carbon Upfront -raporttiin.

Termit ja määritelmät ovat vapaasti käytettävissä ja palaute sekä kehitysehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita.


Lisätietoja

Lauri Tähtinen
040 486 5400
etunimi.sukunimi@figbc.fi

GBC:n Vähähiilisyyden sanakirja: LINKKI

Tutustu toimikuntien tekemiseen laajemmin: https://figbc.fi/toimikunnat/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami