Green Building Council Finland

Vähähiilisyyden sanakirja tuo suomalaiset termit kiinteistö- ja rakennusalalle

GBC:n uusi Vähähiilisyyden sanakirja sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit. Sanakirja on tehty koko kiinteistö- ja rakennusalan käyttöön ja toivomme sen selkeyttävän alan keskustelua vähähiilisyyteen ja hiilineutraaliuteen liittyen.

Kiinteistö- ja rakennusala siirtyy vauhdilla kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Uudet toiminnan tavat tuovat mukanaan uusia termejä ja käsitteitä, joista monelle ei toistaiseksi ole löytynyt yhteisiä suomenkielisiä termejä. GBC:n Vähähiilisyyden sanakirja on ensimmäinen suomalainen julkaisu, johon on koottu kattavasti kaikki tärkeimmät termit seuraavien otsakkeiden alle:

  1. Perustermit
  2. Elinkaari ja sen eri vaiheet
  3. Energiankäyttö ja kompensaatio

Jokaiselle termille on määritelty suomenkielinen sana, vastaava kansainvälinen englanninkielinen sana sekä laajempi määritelmä. Joissain tapauksissa termeille on esitetty myös synonyymejä, jotka on merkitty listaan ensisijaisen termin alle.

”Yhteinen kieli ja ymmärrys alan eri toimijoiden kesken ovat perusedellytyksiä sille, että pystymme kehittämään koko rakennusalaa hiilineutraalimpaan suuntaan. Yhteinen sanasto on tärkeä rajapyykki tämän tavoitteen saavuttamisessa. Laaja alan toimijoiden osallistuminen kehitystyöhön takaa sanaston käyttökelpoisuuden ja auttaa myös levittämään tietoa ympäri toimialaa.”

Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund, Toimikunnan puheenjohtaja

”Sanastotyö on erittäin arvokasta ja tuo selkeyttä alan keskusteluun. Tämä edistää osaltaan vähähiilisten projektien hallintaa ja kommunikointia koko elinkaaren aikana. Erityisen hienoa on, että työhön on osallistunut kattava määrä alan yrityksiä.”

Miimu Airaksinen, Toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

”Hiilineutraaliuden tavoittamisessa auttaa, että ymmärretään mistä puhutaan ja että käytetään yhteisesti jaettuja käsitteitä. GBC:n työ on siksi todella ajankohtaista ja arvokasta. Tätä keskustelua jatketaan, kun eri toimialojen hiilineutraaliuden tiekartat julkistetaan kesällä 2020 ja työ niiden pohjalta jatkuu.”

Matti Kuittinen, Erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

“Sanasto on koottu GBC:n toimikunnissa yli 70 alan yrityksen kanssa. Tämä antaa hyvän pohjan yhtenäistää alan keskustelua. Erityisesti elinkaaren eri vaiheiden termit, kuten tuotesidonnainen hiilijalanjälki ja käyttöä edeltävä hiilijalanjälki tulee nyt omaksua laajasti alan käyttöön.”

Lauri Tähtinen, Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland

Sanaston ovat koonneet yhteistyössä GBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnat. Elinkaaren vaiheiden ja niiden sisällön määrittelyn pohjana on käytetty EN 15978 -standardia. Lisäksi sanasto nojaa vahvasti kansainvälisiin esimerkkeihin, kuten World Green Building Councilin Bringing Embodied Carbon Upfront -raporttiin.

Termit ja määritelmät ovat vapaasti käytettävissä ja palaute sekä kehitysehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita.


Lisätietoja

Lauri Tähtinen
040 486 5400
etunimi.sukunimi@figbc.fi

GBC:n Vähähiilisyyden sanakirja: LINKKI

Tutustu toimikuntien tekemiseen laajemmin: https://figbc.fi/toimikunnat/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.