Green Building Council Finland

Vähähiilisyyden sanakirja tuo suomalaiset termit kiinteistö- ja rakennusalalle

GBC:n uusi Vähähiilisyyden sanakirja sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit. Sanakirja on tehty koko kiinteistö- ja rakennusalan käyttöön ja toivomme sen selkeyttävän alan keskustelua vähähiilisyyteen ja hiilineutraaliuteen liittyen.

Kiinteistö- ja rakennusala siirtyy vauhdilla kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Uudet toiminnan tavat tuovat mukanaan uusia termejä ja käsitteitä, joista monelle ei toistaiseksi ole löytynyt yhteisiä suomenkielisiä termejä. GBC:n Vähähiilisyyden sanakirja on ensimmäinen suomalainen julkaisu, johon on koottu kattavasti kaikki tärkeimmät termit seuraavien otsakkeiden alle:

  1. Perustermit
  2. Elinkaari ja sen eri vaiheet
  3. Energiankäyttö ja kompensaatio

Jokaiselle termille on määritelty suomenkielinen sana, vastaava kansainvälinen englanninkielinen sana sekä laajempi määritelmä. Joissain tapauksissa termeille on esitetty myös synonyymejä, jotka on merkitty listaan ensisijaisen termin alle.

”Yhteinen kieli ja ymmärrys alan eri toimijoiden kesken ovat perusedellytyksiä sille, että pystymme kehittämään koko rakennusalaa hiilineutraalimpaan suuntaan. Yhteinen sanasto on tärkeä rajapyykki tämän tavoitteen saavuttamisessa. Laaja alan toimijoiden osallistuminen kehitystyöhön takaa sanaston käyttökelpoisuuden ja auttaa myös levittämään tietoa ympäri toimialaa.”

Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund, Toimikunnan puheenjohtaja

”Sanastotyö on erittäin arvokasta ja tuo selkeyttä alan keskusteluun. Tämä edistää osaltaan vähähiilisten projektien hallintaa ja kommunikointia koko elinkaaren aikana. Erityisen hienoa on, että työhön on osallistunut kattava määrä alan yrityksiä.”

Miimu Airaksinen, Toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

”Hiilineutraaliuden tavoittamisessa auttaa, että ymmärretään mistä puhutaan ja että käytetään yhteisesti jaettuja käsitteitä. GBC:n työ on siksi todella ajankohtaista ja arvokasta. Tätä keskustelua jatketaan, kun eri toimialojen hiilineutraaliuden tiekartat julkistetaan kesällä 2020 ja työ niiden pohjalta jatkuu.”

Matti Kuittinen, Erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

“Sanasto on koottu GBC:n toimikunnissa yli 70 alan yrityksen kanssa. Tämä antaa hyvän pohjan yhtenäistää alan keskustelua. Erityisesti elinkaaren eri vaiheiden termit, kuten tuotesidonnainen hiilijalanjälki ja käyttöä edeltävä hiilijalanjälki tulee nyt omaksua laajasti alan käyttöön.”

Lauri Tähtinen, Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland

Sanaston ovat koonneet yhteistyössä GBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnat. Elinkaaren vaiheiden ja niiden sisällön määrittelyn pohjana on käytetty EN 15978 -standardia. Lisäksi sanasto nojaa vahvasti kansainvälisiin esimerkkeihin, kuten World Green Building Councilin Bringing Embodied Carbon Upfront -raporttiin.

Termit ja määritelmät ovat vapaasti käytettävissä ja palaute sekä kehitysehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita.


Lisätietoja

Lauri Tähtinen
040 486 5400
etunimi.sukunimi@figbc.fi

GBC:n Vähähiilisyyden sanakirja: LINKKI

Tutustu toimikuntien tekemiseen laajemmin: https://figbc.fi/toimikunnat/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green