18.6.2024

Yhteispohjoismaiset mittarit rakentamisen kiertotalouteen

Kiertotalouden edistymistä ei seurata kattavasti. Siksi laadittiin ehdotus yhteispohjoismaisista vapaaehtoisista mittareista rakentamisen kiertotalouteen, kirjoittaa Tuuli Kassi, Ethica.

Rakennetun ympäristön osuus ilmastopäästöistä, raaka-aineiden kulutuksesta ja yhteiskunnan jätteiden synnystä on merkittävä. Samalla se kattaa noin 80 % kansallisvarallisuudestamme. Kiertotaloudella voidaan vähentää rakentamisen haittoja sekä säilyttää rakennuksiin sijoitettua arvoa hyvin monipuolisella keinovalikoimalla. Esimerkiksi olemassa olevien rakennusten säilyttäminen ja rakennusosien uudelleenkäyttö ovat olleet esillä eri medioissa.

Kuinka voimme mitata kiertotaloutta?

Kiertotalouden edistymistä ei kuitenkaan vielä seurata kovin kattavasti. Yksi yleisimpiä tapoja on katsoa kierrätysastetta, eli sitä kuinka suuri osuus jätteestä päätyy kiertoon uusiksi materiaaleiksi.

Tällä tavoin kuitenkin jää näkymättömiin esimerkiksi rakennusten käyttöiän pidentämisestä tai tilojen käytön tehostamisesta seuraavat hyödyt. Kiertotalouden toimenpiteillä on merkittävää potentiaalia ainakin hiilipäästöjen, resurssien louhinnan, ihmiskeskeisen maankäytön ja kaatopaikkajätteiden vähentämisessä. Kattavampia mittareita käyttämällä voidaan tehdä paremmin näkyväksi muutoin vähäiselle huomiolle jääviä keinoja kestävämmän rakennetun ympäristön luomiseksi.

Ehdotus yhteisistä mittareista pohjoismaissa

Kattavampien tilannekuvien saamiseksi Nordic network for circular construction -hankkeessa haluttiin laatia ehdotus yhteispohjoismaisista vapaaehtoisista mittareista rakentamisen kiertotalouteen. Projektissa aloitimme pohtimalla, mitä rakentamisen kiertotaloudessa tulisi ihanteellisesti mitata.

Kiertotalouden mittaamisessa tulisi päästä kohti parempaa kokonaiskuvaa. Rakennusjätteen kierrätysasteen lisäksi on tarpeen tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka paljon rakennusosia saadaan uudelleenkäyttöön ennen niiden luokittelua jätteeksi, millaisia vaikutuksia olemassa olevien rakennusten käyttöiän pidentämisellä on, tai onko rakennusten käyttöasteita tehostamalla potentiaalia vähentää uudisrakentamisen painetta muuttovoittoisilla alueilla.

Haasteena on tiedon vähyys ja hajanaisuus

Kiertotalouden edistymisen mittaroinnin haasteena on, että monia näistä toimenpiteistä ei tällä hetkellä tilastoida, tai tieto toteutuneista toimenpiteistä, kuten rakennusosien säilyttämisestä ja uudelleenkäytöstä, on vain hankekohtaisissa Excel-tiedostoissa. Tietoa käyttöasteista löytyy tiettyjen rakennustyyppien osalta, esimerkiksi ARA-vuokratalojen käyttöasteita hyödynnetään päätöksissä uudistuotannon rahoituksesta.

Laajempi tieto rakennustyyppikohtaisista käyttöasteista sekä näiden muutostrendeistä auttaisi yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelussa, jotta tiloja ei rakenneta seisomaan tyhjillään. Projektissa havaittiin siis myös tarve uusille määritelmille, joiden avulla päättäjät, hankkeiden tilaajat ja suunnittelijat voisivat tehdä parempia valintoja.

Millainen on kiertotalouden mukainen uudisrakennus ja peruskorjaus, entä mitä ovat rakennustuotteiden olennaiset elinkaariominaisuudet? Esimerkiksi Norjassa kuuden kunnan yhteisessä FutureBuilt-ohjelmassa tällaiset määritelmät ovat jo käytössä kiertotalouden mukaisille uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeille, mikä auttaa alaa siirtymään eteenpäin yhteisymmärryksessä.

Picture of woman smiling
Tuuli Kassi, Ethica

Kiertotaloudesta ja sen mahdollisuuksista puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta ymmärrystä toimenpiteiden toteutumisen laajuudesta ei ole. Valtiotasoisen materiaalitehokkuuden seuraaminen antaa valitettavan karkean kuvan rakennusalan edistykseen tai pysähtyneisyyteen. Yhteisen mittariston avulla Pohjoismaat voivat vahvistaa tahtotilaa toteuttaa kiertotaloutta rakennusalalla.


Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators. The full report is available on the Nordic Council of Ministers’ publishing platform.

Tutustu myös näihin julkaisuihin!

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun