Asta Autelo

Asta Autelo on pitkänlinjan energiajohtamisen osaaja ja vaikuttaja, joka on työssään Granlundilla toiminut useiden isojen kiinteistöomistajien energiatehokkuuden ja energiajohtamisen parissa. Hän on ollut laatimassa niin kiinteistö- ja energiajohtamisen strategioita, vetänyt kilpailutusprosesseja, arvioinut energiamurroksen vaikutuksia ja tuonut näitä asioita esiin myös vetämässään podcastissa.

Asta on seurannut energiamurroksen kehitystä yli 15 vuoden ajan ja innostunut sen merkityksen kasvusta sekä siitä, mitä kaikkea energiamurros mahdollistaa. Kiinteistöjen rooli muuttuvassa energiamarkkinassa on merkittävä, mutta mahdollisuuksien valjastaminen vaatii myös hyvää vuoropuhelua energia-alan ja kiinteistöalan välillä. Tärkeänä energiajohtamisessa Asta pitää suunnitelmallisuutta ja hyvää kokonaisuuksien hallintaa.

Granlund Oy yhteystiedot

Avainsanat

  • FIGBC Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen

Muut asiantuntijat

Tytti Bruce-Hyrkäs

Tytti Bruce-Hyrkäs toimii vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajana Granlund Oy:ssä. Hän on yksi kiinteistö- ja rakennusalan johtavista vastuullisuusasiantuntijoista painopistealueinaan esimerkiksi rakennusten ja tuotteiden elinkaaren ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset sekä EU taksonomia. Hän on osallistunut laajasti KIRA-alan vastuullisuuden arviointimenetelmien, työkalujen ja ohjauksen kehittämiseen. Hän on toiminut mm. useissa vaiheissa konsulttina alan hiilijalanjäljen sääntelykehityksessä, kirjoittajana GBC:n julkaisemassa Hiilineutraali Rakennus -ohjeessa […]

  • FIGBC Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Tuomas Hietala

Tuomas Hietala

Tuomas Hietala toimii Arella projektiliiketoiminnan kehityksessä hankekehitysjohtajana. Monipuolisen teknisen osaamiseni kautta tuon Green Building Councilin toimintaan näkemystä talotekniikasta toteutuksen ja ylläpidon näkökulmasta. Kestävän kehityksen alallamme mahdollistaa vain esteiden poistaminen, yhteistyö kaikkien sidosryhmien kesken sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Katso ARE:n yhteystiedot.

  • FIGBC Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Tiia Pirttimaa

Tiia Pirttimaa

Tiia Pirttimaa on Assemblin Caverion Group:n vastuullisuusjohtaja, jonka vastuulla on ESG strategian, tavoitteiden ja raportoinnin kehitys sekä organisaation vastuullisten liiketoimintakäytänteiden kehittäminen yhdessä muun organisaation kanssa. Koulutukseltaan Tiia on tuotantotalouden ja kiinteistötalouden diplomi-insinööri. Hänen toimintaansa ohjaa vaikuttava päätöksenteko ja asiakkaiden kiinteistöjen arvon kasvattaminen. Assemblin yhteystiedot

  • FIGBC Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen

Lue koko esittely

Siirry takaisin sivun alkuun