Johanna Häyrinen

LinkedIn-profiili

Johanna Häyrinen, Head of Sustainability, Hilti (Suomi) Oy

”On ilo olla mukana kestävyysosaamisen ohjausryhmässä. Haluan ohjata rakennusalaa kestävämpään suuntaan, jossa keskiössä ovat kiertotalous, ihmiset ja kestävät innovaatiot. Minä tuon ryhmään kestävän kehityksen osaamista niin rakennustuoteteollisuuden näkökulmasta kuin laajemmin ilmastojohtamisen osalta. Työskentelen tällä hetkellä kestävän kehityksen johtajana Hilti Suomessa, jossa vastaan kestävän kehityksen strategiasta ja sen toteuttamisesta. Olen viimeisen vuoden aikana rakentanut Hilti Suomelle kestävän kehityksen konseptia ja hiilineutraaliuden tiekarttaa. Aiemmin olen toiminut kestävien kiinteistöstrategioiden, palveluverkkojen ja kuntapuolen vastuullisuuskonsultoinnin parissa. Odotan innolla ajatusten vaihtoa ja ideointia vastuullisuusammattilaisten kesken. Jakamalla parhaita käytänteitä ja osaamista voimme yhdessä rakentaa alaa kestävämpään suuntaan.”

Hilti Suomen lehdistön yhteyshenkilö.

Muut asiantuntijat

Tytti Bruce-Hyrkäs

Tytti Bruce-Hyrkäs toimii vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajana Granlund Oy:ssä. Hän on yksi kiinteistö- ja rakennusalan johtavista vastuullisuusasiantuntijoista painopistealueinaan esimerkiksi rakennusten ja tuotteiden elinkaaren ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset sekä EU taksonomia. Hän on osallistunut laajasti KIRA-alan vastuullisuuden arviointimenetelmien, työkalujen ja ohjauksen kehittämiseen. Hän on toiminut mm. useissa vaiheissa konsulttina alan hiilijalanjäljen sääntelykehityksessä, kirjoittajana GBC:n julkaisemassa Hiilineutraali Rakennus -ohjeessa […]

  Lue koko esittely

  Tuomas Hietala

  Tuomas Hietala

  Tuomas Hietala toimii Arella projektiliiketoiminnan kehityksessä hankekehitysjohtajana. Monipuolisen teknisen osaamiseni kautta tuon Green Building Councilin toimintaan näkemystä talotekniikasta toteutuksen ja ylläpidon näkökulmasta. Kestävän kehityksen alallamme mahdollistaa vain esteiden poistaminen, yhteistyö kaikkien sidosryhmien kesken sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Katso ARE:n yhteystiedot.

   Lue koko esittely

   Tiia Pirttimaa

   Tiia Pirttimaa

   Tiia Pirttimaa on Assemblin Caverion Group:n vastuullisuusjohtaja, jonka vastuulla on ESG strategian, tavoitteiden ja raportoinnin kehitys sekä organisaation vastuullisten liiketoimintakäytänteiden kehittäminen yhdessä muun organisaation kanssa. Koulutukseltaan Tiia on tuotantotalouden ja kiinteistötalouden diplomi-insinööri. Hänen toimintaansa ohjaa vaikuttava päätöksenteko ja asiakkaiden kiinteistöjen arvon kasvattaminen. Assemblin yhteystiedot

    Lue koko esittely

    Siirry takaisin sivun alkuun