Terhi Tikkanen-Lindström

LinkedIn-profiili

Terhi työskentelee WSPn Suomen maayhtiön kestävyys- ja vastuullisuusjohtajana ja Future Ready-ohjelman maajohtajana sekä strategisen konsultoinnin johtavana asiantuntijana.  Konsultoinnissa tehtävät painottuvat ennakointiin ja tiedolla ohjaukseen, strategiseen kestävyysohjaukseen ja organisaatioiden vastuullisuuteen.  Erityisosaamisen aloja ovat kestävyyteen uudistavat toimintamallit ja alueiden tulevaisuus. Terhi on toiminut yhdyskuntarakenteen suunnittelun ja kehittämisen tehtävissä yli 30 vuotta. Tänä päivänä toimenkuvaansa kuuluu vahvasti yhteistyö WSP-konsernin verkostojen kanssa. Suomessa WSP on Terhin johdolla valmistaneet vuosittaisen Alueiden tutkimuksen, kestävyyden ja vastuullisuuden johtamisen toimintamallin, ilmasto- ja luontotiekartat seurantoineen sekä Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvan liikevaihdon seurannan.

Ota yhteyttä WSP Finlandin viestintään.

Muut asiantuntijat

Tytti Bruce-Hyrkäs

Tytti Bruce-Hyrkäs toimii vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajana Granlund Oy:ssä. Hän on yksi kiinteistö- ja rakennusalan johtavista vastuullisuusasiantuntijoista painopistealueinaan esimerkiksi rakennusten ja tuotteiden elinkaaren ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset sekä EU taksonomia. Hän on osallistunut laajasti KIRA-alan vastuullisuuden arviointimenetelmien, työkalujen ja ohjauksen kehittämiseen. Hän on toiminut mm. useissa vaiheissa konsulttina alan hiilijalanjäljen sääntelykehityksessä, kirjoittajana GBC:n julkaisemassa Hiilineutraali Rakennus -ohjeessa […]

  Lue koko esittely

  Tuomas Hietala

  Tuomas Hietala

  Tuomas Hietala toimii Arella projektiliiketoiminnan kehityksessä hankekehitysjohtajana. Monipuolisen teknisen osaamiseni kautta tuon Green Building Councilin toimintaan näkemystä talotekniikasta toteutuksen ja ylläpidon näkökulmasta. Kestävän kehityksen alallamme mahdollistaa vain esteiden poistaminen, yhteistyö kaikkien sidosryhmien kesken sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Katso ARE:n yhteystiedot.

   Lue koko esittely

   Tiia Pirttimaa

   Tiia Pirttimaa

   Tiia Pirttimaa on Assemblin Caverion Group:n vastuullisuusjohtaja, jonka vastuulla on ESG strategian, tavoitteiden ja raportoinnin kehitys sekä organisaation vastuullisten liiketoimintakäytänteiden kehittäminen yhdessä muun organisaation kanssa. Koulutukseltaan Tiia on tuotantotalouden ja kiinteistötalouden diplomi-insinööri. Hänen toimintaansa ohjaa vaikuttava päätöksenteko ja asiakkaiden kiinteistöjen arvon kasvattaminen. Assemblin yhteystiedot

    Lue koko esittely

    Siirry takaisin sivun alkuun