Green Building Council Finland

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi: 

  • tilatehokkuuden parantaminen 
  • vähähiiliset materiaalit  
  • rakentamisprosessin suunnittelu vähähiilisemmäksi 
  • ratkaisut energiatehokkuuteen. 

Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden toteutumista koko hankkeen ajan. Apuna voi käyttää hiilijalanjälkilaskelmia hankkeen eri vaiheissa. On tärkeää määritellä rakennushankkeen tavoitteet vähähiilisyyden osalta ja pyrkiä niitä kohden hankkeen kaikkien eri osapuolien kesken, määrätietoisesti vähähiilisyyteen johtamalla. 

Lauri Linkosalmi 
Director Product Sustainability, Stora Enso  

Kannustusta ja selkeitä askeleita matkallesi 

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on Green Building Council Finlandin rakentaminen-toimikunnan julkaisu, jonka teimme auttamaan organisaatioita kehittämään rakennushankkeita vähähiilisimmiksi. Tarkoitus on myös kannustaa toiminnan kehittämistä. Opas tukee myös rakennussektorin toimijoita valmistautumaan uuden rakennuslain voimaantuloon vuonna 2025 ja tiedostamaan rakennushankkeiden keinoja vähentää ilmastovaikutuksia. 

Opas tarjoaa mahdollisuuden tarttua vähähiilisyyteen askeleittain. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat jaettu kolmeen eri tasoon: voit olla tiedostaja, vaikuttaja tai edelläkävijä. Opas auttaa valitsemaan lähtötason ja kuinka ryhdyt toteuttamaan vähähiilistä rakentamista kunnianhimoisesti.  Voit aloittaa hankkeen kannalta tärkeimmistä asioista, olivat ne sitten suunnittelu, tilatehokkuus, materiaalipäästöt, työmaan tai käytönaikaiset vaikutukset. 

Katajanokalla opittua 

Katajanokan Laituri  on Työeläkeyhtiö Varman rakennuttama ja omistama hanke, missä vähähiilinen rakentaminen on toiminut ohjauskeinona läpi koko projektin. Rakennuksessa tulee toimimaan mm. Stora Enson pääkonttori. 

Alusta alkaen Helsingin kaupunki on ollut mukana ohjaamassa kaavoituksen mukaisesti tontille vähähiilistä rakennusta. Varma, Stora Enso ja Helsingin kaupunki julkistivat hankkeen alkuun arkkitehtuurikilpailun, jonka yhtenä tavoitteena oli myös rakennuksen vähähiilisyys.  

Hankkeen edetessä rakennushankkeen ilmastovaikutuksia on seurattu, ja ne ovat ohjanneet hanketta niin suunnittelu-, materiaali- kuin energiaratkaisuissa. Tontilla sijaitsi aikaisemmin vanha varastorakennus, jonka purkutöistä syntynyt purkujäte pystyttiin kierrättämään lähes sataprosenttisesti. Tontin poikkeuksellinen sijainti aivan meren rannassa on vaikuttanut olennaisesti rakennuksen perustuksien suunnitteluun sekä sopeutumiseen meren pinnan mahdolliseen nousuun.  Hankkeessa on pyritty löytämään vähähiilisiä ratkaisuja niin rakennusmateriaalien kuin energiantuotannon kannalta. Hankkeesta on saatu positiivisia kokemuksia sekä ymmärrystä vähähiilisyyden ohjauksesta myös tulevia hankkeita varten.  

Katajanokan laituri -hankkeen aikana on opittu, kuinka tärkeä on asettaa hankkeelle kunnianhimoiset vähähiilisyystavoitteet ja seurata niitä koko projektin ajan. On tärkeä verrata eri toteutusvaihtoehtoja ja arvioida niitä ilmastovaikutuksien kannalta. Kaikkia ratkaisuja ei välttämättä pysty teknisesti tai taloudellisesti toteuttamaan, mutta oppimisen kannalta on tärkeä tehdä vähähiilisyyden ohjausta kaikkien hankeosapuolien kesken ja valita toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehdot. Jokaisella yksittäisellä vähähiilisyysratkaisulla on merkitystä koko rakennushankkeen ilmastovaikutuksiin.   

Kirjoittaja: 

Lauri Linkosalmi 

Director Product Sustainability, Stora Enso  

Lauri Linkosalmi toimii toista kautta FIGBC:n rakentamisen -toimikunnan varapuheenjohtajana. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita