24.5.2023

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta varmistaa, että rakennetun ympäristön toimijoilla on aito mahdollisuus toteuttaa nämä tavoitteet. Nyt WorldGBC ja 12 eurooppalaista Green Building Councilia starttaavat #BuildingLife2 -hankkeen ja kannustavat EU:ta […]

World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta varmistaa, että rakennetun ympäristön toimijoilla on aito mahdollisuus toteuttaa nämä tavoitteet.

Nyt WorldGBC ja 12 eurooppalaista Green Building Councilia starttaavat #BuildingLife2 -hankkeen ja kannustavat EU:ta toteuttamaan tiekartan periaatteet vaaditussa mittakaavassa ja nopeudessa.

Selkeä suunnitelma eurooppalaiselle rakennetulle ympäristölle

BuildingLife on nyt kahdentoista eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi.

WorldGBC:n vuosi sitten julkaisema tiekartta esittää selkeän suunnitelman siitä, kuinka Euroopan rakennettu ympäristö voi tukea EU:ta tulemaan ensimmäiseksi ilmastokestäväksi maanosaksi. Tiekartta on jaettu neljään reittiin, jotka käsittävät koko rakentamisen arvoketjun: rakentaminen, jätteet ja kiertotalous, kestävät hankinnat sekä kestävä rahoitus. Toteutuessaan reitit tukevat toinen toisiaan. Tutustu tarkemmin suomenkieliseen lyhennelmään. Kuluneen vuoden aikana Euroopan parlamentti hyväksyi EPBD:n päivityksen, EU-komission Whole Life Carbon -tiekartta työskentely on startannut, komissio on myös aloittanut tutkimuksen kiertotalouden mittareista sekä sekä selvitykset End of Waste (EoW) kriteereistä  rakennus- ja purkujätteille (Construction and Demolition Waste CDW). Lisäksi EU-taksonomian odotetut kriteerit julkaistiin. Kansallisella tasolla esimerkkeinä edistyksestä voidaan mainita Tanskassa käyttöön otetut raja-arvot sekä Suomessa hyväksytty rakentamislain uudistus.

Kymmenen kansallista toimintaohjelmaa

Suomessa olemme julkaisseet katsauksen kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan ja Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman – toimenpidetaulut kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla, esimerkkejä organisaatioiden tiekartoista ja hiilineutraalin rakennetun ympäristön laskukaavan – mistä päästöjä täytyy vähentää ja kuinka paljon, jotta tavoite: hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 – on mahdollista saavuttaa.

Suomen lisäksi Kroatia, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Puola, Espanja ja Iso-Britannia ovat laatineet omat kansalliset toimintaohjelmansa.

Suomalaiset yritysten tiekartat esimerkkinä

Suomessa olemme keränneet yli 60 #BuildingLife -kannattajan joukon. Toimintaohjelman kannattajat ovat organisaatioita, jotka sitoutuvat nimellään ja logollaan laatimaan oman toimintaohjelmansa tai tiekarttansa kohti hiilineutraaliutta 2035. Valmiit, jo julkaistut tiekartat toimivat esimerkkeinä koko toimialalle Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman soveltamisesta.

Omat tiekarttansa kanssamme ovat julkistaneet jo A-insinöörit, Granlund, Sweco, Lukkaroinen Arkkitehdit, Saint-Gobain Finland, Orient Occident, Peikko Finland, Hilti, Skanska Finland, YIT, SRV, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ja YLVA. Katso ja lataa käyttöösi.

Julkaisemme seuraavat #BuildingLife kannattajat ja lisää tiekarttoja 1.6.; 1.9. ja 1.11.2023. Liity kannattajaksi lähettämällä organisaatiosi logo meille sähköpostilla. Yhteystiedot uutisen lopussa.

Nyt työ jatkuu #BuildingLife2

#BuildingLife kasvoi hankkeen kuluessa merkittäväksi eurooppalaiseksi liikkeeksi. Työtä jatketaan siksi #BuildingLife2 -hankkeen parissa. Hankkeessa Green Building Councilit tulevat laajentamaan yhteistyötä jäsenten ja koko toimialan kanssa. Lisäksi tuotetaan raportteja sekä lainsäädännön että toimialan edistymisestä hiilineutraaliuden tavoittelussa.

WorldGBC:n eurooppalaisen verkoston tavoitteena on saada koko Eurooppa toimimaan yhdessä #BuildingLife2:n tavoitteiden mukaisesti: hiilineutraali rakennettu ympäristö koko Euroopassa 2050 mennessä.

Read our press release: Europe not yet on track: one year on since EU Policy Roadmap launch to deliver a climate neutral built environment by 2050.

Lisätietoja
Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
lauri.tahtinen (at) figbc.fi
Puh 040 486 5400

Lue lisää

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

#BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment consists of two parts: carbon neutral built environment by 2035 and operator-specific tables of measures.

Energiansäästövinkit kiinteistöjen omistajille

Osana Astetta Alemmas -kampanjaa FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta kokosi ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun