22.4.2024

Innovaatioklusterien klusteri antaa vauhtia kestävyyssiirtymään

FIGBC on mukana Built4People:n NEBULA-hankkeessa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävyyssiirtymää, mm. ohjaamalla merkittävän määrän EU-rahoitusta innovaatiohankkeisiin.

FIGBC on mukana NEBULA-hankkeessa, jonka taustalla on Built4People – ryhmä, jonka puolestaan muodostavat WorldGBC, ECTP ja EU:n komissio. Tavoitteena on vauhdittaa kestävyyssiirtymää, mm. ohjaamalla merkittävän määrän EU-rahoitusta innovaatiohankkeisiin. Yksi tapa nopeuttaa innovaatioiden skaalautumista eurooppalaiseen markkinaan on perustaa innovaatioklusterien klusteri. Klusteritoiminnan hyödyt ovat kiistattomia: ne ovat tehokkaampia, tuottavampia ja kasvavat nopeammin.

Miksi innovaatioklustereita tai klustereiden klusteri?

Edellisessä blogissa avasin New European Bauhausin tarkoitusta ja linkitystä NEBULA -hankkeeseen, jossa puolestaan FIGBC on mukana.  Innovaatioklustereiden toimintaa tukeva NEBULA -hanke toteutetaan Built4People-rahoituksen avulla.

Built4People (B4P) on Horisontti Eurooppa -ohjelman kumppani. Built4People:n muodostavatEuroopan komission (EC), European Construction and Sustainable Built Environment Technology Platform (ECTP) ja World Green Building Council (WorldGBC). Yhdessä ECTP ja WorldGBC edustavat tuhansia sidosryhmiä ja näkökulmia rakennetussa ympäristössä – tutkimus- ja innovaatioinstituuteista suuriin ja pieniin rakennusyrityksiin. 

Kumppanuuden tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä ihmiskeskeiseen, ilmastoneutraaliin, kestävään ja älykkääseen rakennettuun ympäristöön.  Seitsemän vuoden aikana B4P ohjaa lähes 400 miljoonaa euroa EU-rahoitusta alan innovaatioihin ja hyödyntää vastaavan määrän yksityisiä investointeja.  

Nyt ECTP ja WorldGBC ovat käynnistämässä NEBULA- nimisessä hankkeessa rakennettuun ympäristöön liittyvien klustereiden verkostoa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ”klusterien klusteriin” liittyneiden innovaatioklustereiden ”kypsyyttä” eli kasvattaa klustereiden monitieteisyyttä, monialaista kattavuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta. 

Nebula -hankkeen innovaatioklusterien verkoston hakuun syksyllä 2023 vastasi 54 klusteria, joista 16 valittiin seuraavaan vaiheeseen. Kaksi klusteria on jo kirjoittanutkin liittymisasiakirjan. Myös Suomesta mukaan on liittymässä yksi klusteri. Tukena heille prosessissa toimii VTT.

Mutta mitä oikeasti tarkoitamme, kun puhumme innovaatioklustereista?

Tilastokeskuksen käyttämän määritelmän mukaan yrityksen innovaatio on uusi tai parannettu tuote tai liiketoimintaprosessi (tai niiden yhdistelmä), joka eroaa merkittävästi yrityksen aiemmista tuotteista tai prosesseista, ja jonka yritys on tuonut markkinoille tai ottanut käyttöönsä. Klusteri taas on ryhmä tai verkosto yrityksiä ja toimijoita, jossa jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja omaavat usein yhteisiä intressejä. Innovaatioklusteri siis on ryhmä yrityksiä, joiden tavoitteena on kiihdyttää uusia kaupallistettuja tuotteita tai palveluita, jakaa tietoa sekä osaamista. Vastuullisuuden edistämisessä tunnetuimpia klustereita rakennusalalla on Green Net Finland, Helsingin kiertotalousklusteri ja KiraHub/Co2DataHub. Klusterit pääosin rahoittavat toimintaansa yritysten ja julkisen sektorin tuella sekä hankerahoituksilla.

Klusterien verkosto eli klusterien klusteri?

Built4People Innovation Cluster (B4PIC) -klusterien verkoston tavoite on nopeuttaa vihreiden teknologioiden ja ratkaisujen kehitystä, käyttöönottoa ja laajenemista hyödyntämällä yhteistoiminnallisia ekosysteemejä, asiantuntemusta ja resursseja EU:n Green Dealin ja New European Bauhausin tavoitteiden mukaisesti .

Hankkeen toimintaan kuuluu:

  • Poikkitieteellisen ja osallistavan lähestymistavan levittäminen innovaatioon uuteen New European Bauhausiin liittyvien resurssien sekä verkottumis- ja vertaisoppimistoimien avulla.
  • Helpottaa verkostoitumista ja yhteistyötä innovoijien välillä perustamalla virallisesti B4P Innovation Cluster -verkosto, joka tarjoaa jäsenille räätälöityä tukea kypsyysarvioinnista koulutukseen, matchmakingiin ja innovaatioiden edistämiseen.
  • Julkisen ja yksityisen rahoituksen saatavuuden parantaminen innovoijille erillisen rahoitustukipalvelun avulla, joka tarjoaa ohjeita ja työkaluja julkisten ja yksityisten rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Miksi innovaatioklustereita halutaan tukea?

Tutkimukset osoittavat, että innovaatioklusterit tuottavat huomattavia etuja, kuten:

  1. Lisääntynyt tuottavuus: European Cluster Observatoryn mukaan innovaatioklusterien yritykset ovat noin 40 % tuottavampia kuin klusteriin kuulumattomat organisaatiot. Lisäksi Massachusetts Institute of Technologyn ( MIT) tekemä tutkimus paljasti, että innovaatioklusteriyritysten tuottavuus kasvaa keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa, kun klusteriin kuulumattomien yritysten tuottavuus kasvaa keskimäärin 0,5 prosenttia.
  2. Nopeutettu kasvu: Global Cluster Observatory raportoi, että innovaatioklusterien yritykset kokevat 2,5 kertaa nopeamman työllisyyden kasvun ja tuottavat 18 % korkeamman bruttoarvonlisäyksen (GVA) verrattuna klusteriin kuulumattomiin yrityksiin.
  3. Mittakaava- ja toimitusketjun tehokkuus: Yhteistyö klustereiden sisällä voi lyhentää toimitusketjun läpimenoaikaa jopa 48 %, mikä vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen, kuten International Journal of Production Economics on julkaissut.

Lisätietoja ja työkaluja NEB aloitteesta:

Lisätietoja Built4People sekä Horizon Europe kumppanuuksista ja rahoituksista: 

Kestävän kehityksen asiantuntija
Elina Samila

PS. Join New Bauhaus Stories -webinars!

The Nebula project is launching a series of webinars, entitled ”New Bauhaus Stories” starting from March 2024 until October 2024. Read more and register here!

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun