23.5.2024

Millaisia vähähiilisiä rakennusmateriaaleja tarvitaan ja mistä saa tietoa?

Entä jos Suomi olisi vähähiilisten materiaalien kärkimaa? 22.5.2024 tapahtumassa esillä klusteritoiminta, vähähiilisiä ratkaisuja, tietoalustat ja tilaajien toiveet.

Innovatiivisia, vähähiilisiä rakennusmateriaaleja tarvitaan kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamiseksi! Oikeat olosuhteet, tieto ja verkostot nopeuttavat markkinoille siirtymistä. KIRA-kasvuohjelma ja Green Building Council Finland järjestivät 22.5. jatkot tammikuiselle ”Rakennuttajat ja materiaalituottajat” -tapaamiselle.

”Ensimmäisessä Raklin, VTT:n ja FIGBC:n kanssa järjestetyssä tapaamisessa kävi ilmi suorastaan patoutunut tarve löytää ja kohdata vähähiilisiä tuotteita” kertoo Mia Toivanen, KIRA-kasvuohjelman ohjelmajohtaja. ”Haluttiin tapaamisia, kaivattiin alustoja, joista tuotteita löytää sekä klusteriyhteistyötä”. Näin siis päätettiin toteuttaa jatkotapahtuma, jossa kuultiin tilaajien puheenvuoroja, esittelyjä erilaisista tietoalustoista sekä klusterityön hyödyistä. Materiaali- ja ratkaisutuottajat esittelivät tuotteitaan posterinäyttelyssä.


Entä jos Suomi tunnistettaisiin vähähiilisten materiaalien kärkimaana? Kartoitamme innostuneita vähähiilisten materiaalien tuottajien klusteritoimintaan. Klusterityöstä on tutkitusti hyötyjä ja yhteistyön muodot vaihtelevat tuotekehityksestä vientihankkeisiin. Yritysten rajapinnoilla voi syntyä sitä jotain uutta, mikä räjäyttää globaalit markkinat! Jätä yhteystietosi ja kuulet lisää.


Tilaajapuheenvuorot

Tapahtumassa kuultiin kolmen erilaisen tilaajan käytännön kokemuksia vähähiilisten ratkaisujen tarpeista.

Nina Martikainen, Helsingin kaupunki, totesi heti alkuun, että rakentamisen volyymi Helsingin kaupungilla on suuri ja tekemistä ohjaa vahvasti kaupungin strategia Hiilineutraali Helsinki 2030. Kaikissa uudishankkeissa lasketaan hiilijalanjälki ja raja-arvon asettamiseksi tehdään selvitystyötä: tavoitteena järkevä taso: haastava, mutta mahdollinen. Ninan vinkit materiaalituottajille:

 • Toimitaan kaupunkilaisten rahoilla, siksi ei haeta niinkään pilotointia, vaan vaikuttavia skaalattavia ratkaisuja.
 • Hankkeissa on usein kiire ja rajattu budjetti. Jos innovatiivista tuotetta voi käyttää tuttujen tuotteiden kanssa, se on etu.
 • Sertifiointi on etu.
 • Saatavuus. Kustannukset lyödään lukkoon hankesuunnitteluvaiheessa, mutta varsinaisen rakentamisen aloittamiseen saattaa kulua aikaa. Onko tuotetta silloin saatavilla, onko osaavia tekijöitä?
 • Hyvä esite, jossa kerrotaan realistiset kuvaukset ratkaisun vaikuttavuudesta (ja myös mahdolliset riskit).

Emilia Sorama, rakennuttajapäällikkö Vaasan kaupungilta toi toisenlaisia terveisiä. Vaasassa ei niinkään rakenneta uutta, vaan keskitytään peruskorjaukseen. Toki kuluvan vuoden laajaa korjausohjelmaa kasvattaa esimerkiksi sähkölatauspisteiden määrän lisääminen.

Merkittävänä tulevana hankkeena Sorama kertoi Keskustan yhtenäiskoulusta. Uusi kokonaisuus, jonka hankesuunnitelma on jo hyväksytty, sisältää säilytettäviä tiloja, purettavaa, peruskorjattavaa ja kokonaan uutta rakennettavaa tilaa. Mukana on myös suojeltavaa kohdetta.

“Jo kaavassa Uudisrakentamisen osalta haetaan kestävää, pitkäikäistä ja vähähiilistä ratkaisuja. Materiaalien uudelleenkäyttöä edellytetään, samoin materiaalisidonnaisten päästöjen vähentämistä ja ympäristötehokkaita valintoja merkittävimmissä tuoteryhmissä”, kertoi Sorama. Lisätietoja.

Inari Virkkala, Y-Säätiö asetti kolme haastetta kuulijoille (ja teille lukijoille). Y-Säätiö on voittoa tavoittelematon ja Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja, jonka yksi merkittävin missio on ennaltaehkäistä ja poistaa asunnottomuutta. Asuntoja pyritään tuottamaan ja käyttämään kestävästi, kertoi Virkkala ja vinkkaa esimerkkinä Järvenpään kohteen, jolla on mahdollisuus saavuttaa täydet viisi tähteä Rakennustiedon ympäristöluokituksessa.

Y-Säätiön tavoite on yhtä hiilineutraalius 2035. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin ei ole aina konkreettisia ratkaisuja, vaan niitä etsitään. Virkkala myös kannustaa kaikkia perehtymään CSRD:n, sillä siihen sisältyy raportointivelvollisia oman arvoketjun tarkastelu ja molempiin suuntiin – tämä vaikuttaa arvoketjussa myös edellytyksiin materiaalituottajille.

Haasteita ovat nämä:

 1. Jos CSRD edellyttää esittämään kuinka liiketoiminta on Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaista, ja siitä suorasukaisesti laskien rakennusvaiheen päästöjä (A1-A5) on vähennettävä kymmeniä prosentteja, niin kuinka rakennustuoteteollisuus voi mahdollistaa tämän ja huomioiden ARA-toiminnan edellytykset?
 2. Mikä on kestävää kaukolämpöä pitkällä tähtäimellä, kun huomioidaan myös biodiversiteettivaikutukset. Entä miten varmistetaan esimerkiksi hukkalämmön saatavuus, kun joudutaan huomioimaan hallinnolliset kysymykset.
 3. Kun tavoitteena on tehdä vuokramarkkinoilla houkuttelevia asuntoja, joutuu sisätiloja ja kodinkoneita uusimaan. Sekoitemateriaalien kierrätys on hankalaa, etenkin jos jätehierarkian mukaisesti halutaan nostaa materiaalien kierrätysastetta energiajätteeksi päätymisen sijaan. Mikä on siis ratkaisu, jolla voidaan kunnostaa olemassa olevaa sen uusimisen sijaan?

Innovaatioita skaalataan koko Euroopan alueelle klusterien avulla

NEBULA -projektin tavoite on kiihdyttää kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden skaalautumista koko Euroopan alueella, kertoi Elina Samila, Green Building Council Finland. Taustalla on yksi Euroopan unionin Green Dealin politiikka-aloitteista: The New European Bauhaus ja sen alla erilaiset toiminnanmuodot, kuten rahoitusneuvonta, suunnittelukilpailut ja verkostoituminen. NEBULA- projektissa perustetaan Built4People Innovaatioklustereiden verkosto (B4PICs), joiden avulla kiihdytetään innovaatioiden siirtymistä markkinaan ja luodaan verkostoja, joissa tietotaitoa levitetään yli kansallisten rajojen. Mukana klustereiden hakemusprosessissa Suomesta on Green Net Finland, jota tukee tässä VTT.

NEBULA -projektin tavoite on kiihdyttää kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden skaalautumista koko Euroopan alueella, kertoi Elina Samila, Green Building Council Finland.

Perustetaanko Suomeen vähähiilisten materiaalien klusteri?

KIRA-kasvuohjelma kattaa kiinteistö- ja rakentamisalaa uudistavan kestävän kehityksen kasvumahdollisuudet sekä toimenpiteet. Tavoitteena on muodostaa yhteisen kasvun tahtotila ja suunta sekä sitouttaa KIRA-ala uudistavan kasvun toimenpiteisiin ja kohdistaa pitkäaikaista rahoitusta tavoitteelliselle kehittämiselle. Katso lisätiedot, ohjelman rahoittajat ja toteuttajakumppanit.

”Konkreettisia yhteistyön paikkoja luodaan koko ajan lisää ja tarpeen mukaan”, kertoi Mia Toivanen ja toivotti samalla kaikki tervetulleeksi 12.6. järjestettävään Business Finlandin ja KIRA-kasvuohjelman yhteiseen webinaariin KIRA-kasvua ja -kannattavuutta lähimarkkinoilta.

”Vähähiiliset materiaalit on tehtävä helpommaksi tilaajalle”, totesi Mia. ”Tarvitaan eheämpiä, kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja samalla me toimimme alalla sektoroituneesti, ihan materiaalilajeittainkin”. Yritysten rajapinnoilla voisi syntyä jotain uutta, mikä voisi räjäyttää markkinat globaalistikin – tai yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi viennissä.

”Entä jos Suomi tunnettaisiin vähähiilisten materiaalien kärkimaana?”
Nyt kartoitetaankin onko vähähiilisten materiaalituottajien parissa kiinnostusta klusteritoimintaan. Tiedot kiinnostusta ilmaisevasta lomakkeesta KIRA-kasvuohjelman Mia Toivaselle, ja nyt kartoitetaan kiinnostusta, sitoutumispakkoa ei ole! ”Oletettavasti tarvittaisiin noin kymmenen sitoutuvaa yritystä, jotta voisi hakea rahoitusta”, arvioi Mia.

Mistä tietoa vähähiilisistä tuotteista?

Mistä tietoa saa ja mihin tietoja omasta ratkaisusta voisi laittaa? Kutsuimme viisi jo olemassa olevaa erilaista tietoalustaa kertomaan tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Realaizer Haahtelan mallinnusohjelmisto Realaizer näyttää rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren kustannukset, hiilijalanjäljen sekä rakentamisen realistisen kokonaislaajuuden jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Lue lisää www.realaizer.com

Materialisting  Materialisting-alusta pohjautuu arkkitehtien ja suunnittelijoiden tarpeeseen tehdä parempia valintoja ja perustuu paitsi materiaalien teknisiin tietoihin ja tuotekuviin, myös todennettuun tieteelliseen ympäristödataan. Alustalla jokainen tuote saa yksilöllisen ympäristöprofiilin, jonka lähdedatana toimivat standardoidut ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declaration) ja elinkaariarvioitu päästödata. Ympäristöprofiilit esittävät materiaalien hiilipäästöt, ekosysteemivaikutukset ja kiertotaloussoveltuvuuden, mahdollistaen materiaalien vertailun ja valinnan perustuen todennettuihin faktoihin. www.materialisting.com.

Rakennustieto Tuotetieto-palvelusta löydät rakennustuotteiden tuotetiedot kattavasti yhdestä paikasta. Palvelu helpottaa suunnittelua, päätöksentekoa, valvontaa ja vaadittavaa dokumentointia. Tuotetieto vastaa myös uudistuvan rakentamislain vaatimukseen rakennuskohteen tietojen tietomallista. Liittymällä mukaan Tuotetietoon tuotteesi löytyvät Tuotetiedon hausta, hallintapalvelusta ja rajapinnoista. Niitä käyttävät kattavasti suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistön ylläpito, kauppa ja monet kolmannen osapuolen sovellukset. Liittymällä mukaan tehostat omaa toimintaasi tuotetiedon hallinnassa. Yhden julkaisukanavan kautta saat tietosi koko rakennusalan käyttöön, eikä tietoja tarvitse enää toimittaa erikseen kenellekään. Tuotteesi löytyvät, kun suunnittelijat ja urakoitsijat tekevät tuotevalintoja. Lue lisää: tuotetieto.fi   

One Click LCA Helppokäyttöinen elinkaariarviointi (LCA)- ja ympäristöseloste (EPD)-ohjelmisto, jossa on maailman laajin LCA-tietokanta. One Click LCA on kaiken kattava ohjelmisto mitata ja vähentää päästöjä suunnittelusta käyttövaiheeseen ja LCA laskentaa on mahdollista automatisoida yhdistämällä One Click LCA:n tietokanta omiin mallinnusprosesseihin erilaisilla integraatioilla projektien eri vaiheissa. Ohjelmistoa voi hyödyntää kestävyys tavoitteiden, kuten hiilineutraalius tai päästöjen dokumentointi tai vähennykset saavuttamiseen, vihreän rakentamisen sertifikaattien, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaisuuden saavuttamiseen tai hankkeiden kiertotalouden, elinkaarikustannusten, hiilikädenjäljen ja biodiversiteetti vaikutusten parantamiseen.

kestävyysloikka.fi Kestävyysloikka on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tarjoama ja ylläpitämä alusta ilmasto-, kiertotalous- ja luontoratkaisujen esittelemiseksi ja levittämiseksi. Palvelun tarkoituksena on koota edistykselliset käytännöt yhteen palveluun. Palvelussa julkaistaan vaikuttavia toimenpiteitä, jotka selkeästi edistävät ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotaloutta ja luontokadon pysäyttämistä. Se on avoin, pysyvä ja ilmainen palvelu kaikille toimijoille: kunnille, yrityksille, järjestöille, asukkaille, seurakunnille, tutkimushankkeille jne. Tutustu muiden tekemiin ratkaisuihin ja jaa oma, konkreettinen referenssikohteesi! Lisätietoja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, ulla.ala-ketola@syke.fi

Huomioi, että tiedot perustuvat ilmoittajan antamiin tietoihin, FIGBC ja KIRA -kasvuohjelma eivät vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Tutustu vähähiilisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin

Ilman vähähiilisiä tuotteita emme voi rakentaa vähähiilisiä rakennuksia. Tähän tarpeeseen toimittajat tuovat markkinoille yhä enemmän innovatiivisia tuotteita, joiden valmistuksessa huomioidaan energiankulutus, materiaalien alkuperä ja tulevaisuuden kierrätettävyys. Vähähiiliset materiaali- ja tuoteratkaisut tarjoavat valtavan potentiaalin myös viennille.

22.5.2024 Tapahtuman yhteydessä järjestettiin posterinäyttely, jossa yritykset ja yrittäjät esittelivät materiaali- ja ratkaisuja. Huomioi, että tiedot perustuvat ilmoittajan antamiin tietoihin, FIGBC ja KIRA-kasvuohjelma eivät vastaa tietojen oikeellisuudesta. Ratkaisuja ei ole esitetty missään järjestyksessä.

EcoCocon Olkiseinäjärjestelmä on biopohjainen, hiiltä sitova seinäjärjestelmä, jonka räätälöidyt elementit soveltuvat joustavasti erilaisiin rakennusprojekteihin. Kantava rakenne puuta, eristysmateriaali olkea – 98% uusiutuvaa materiaalia. Järjestelmä on laajasti testattu & sertifioitu ja se täyttää passiivitalostandardin tiukat vaatimukset. www.ecococon.eu

Werstas Petraamo on kollektiivinen yhteistyöverkosto, sekä monipuolinen liiketila ja showroom, joka toimii perinnerakentamisen, ekologisten materiaalien ja restauroinnin saralla. Lisätiedot info@petrawallace.fi

Monoliittitalo – Monolithic house – new building method – Monolithic means that the building is structurally seamless and layerless, made of uniform thermal insulation concrete. Asko Sarja’s invention and development results are owned by Asko Sarja. For the further development of the invention and the results, as well as for use in the production of the test house as elements or for on-site construction contact Asko Sarja, sarja.asko(at)gmail.com

Piimat Oy M1- hyväksytyt suojakäsitellyt betonilattiat, ja RapidSet-sementillä alhaisemmat CO2-päästöt, lisätietoja piimat.fi

Recoma Rakennuslevy 100 % Kierrätysmateriaalia. Raaka-aine: kierrätetyt juomatölkkikartongit, Hiilijalanjälki -10,58 kg CO2e / m2, Ääneneristävyys: >34 DB, 100 % kierrätettävissä käytön jälkeen, TVOC päästöt: <0,1 / mg. Korvaa perinteiset rakennuslevyt esim. OSB, vaneri, kipsilevy. Lisätiedot www.recoma.se tai www.raxan.fi.

Reroof Yhdessä Teollisuuskattojen, Ruukin ja Recticel Insulationin tuotekehitystyön tuloksena olemme tuoneet markkinoille uuden Reroof-kattorakenneteknologian. Ratkaisu yhdistää materiaalitehokkuuden ja paloturvallisuuden kevyessä, mutta kestävässä muodossa. Lisätiedot www.teollisuuskatot.fi

Kerabit tarjoaa kestäviä kokonaisratkaisuja. Haluamme luoda kestävää, hiilineutraalia ja hiiltä sitovaa rakennettua ympäristöä, toimimme pääasiassa katto- ja vedeneristysrakentamisen parissa. Lisätiedot www.kerabit.fi

Ruukki® LowCarbon -tuotevalikoimaan kuuluu korkealaatuisia rakennustuotteita, jotka on valmistettu kierrätyspohjaisesta SSAB Zero™ -teräksestä biopohjaisella GreenCoat-maalipinnoitteella. Tuotteet valmistetaan lähellä asiakasta fossiilivapaalla energialla ja toimitetaan optimoiduissa pakkauksissa, joita kuljetetaan fossiilivapaasti. Lisätiedot www.ruukki.fi

Spolia Design Oy on purettujen materiaalien uudelleen käyttöön erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, joka suunnittelee cleantech-rakennushankkeita. Uudelleenkäytetyt tuotteet ovat konkreettisen ratkaisun ydin. Spolia varmistaa tuotteen laadun, soveltuvuuden ja toimituksen uuteen käyttökohteeseen. Lisätiedot www.spolia.fi

Anavitor LCA by Nordic BIM group. BIM-integroitu Anavitor integroituu saumattomasti informaatiomalliin ja mahdollistaa siten tehokkaan elinkaariarvioinnin. Suora yhteys ja kahdensuuntainen tiedonsiirto verkkopohjaisen Anavitorin ja Archicadin välillä mahdollistaa tehokkaan yhteistyön ympäristöjen välillä ja projektin jatkuvan kehityksen sekä sujuvan versioiden vertailun, hyödyntää EPD- eli ympäristöselostetietoja ja on linkki co2data.fi-palveluun sekä Rakennustiedon tuotetietopalveluun. Lue lisää anavitor.ai/fi

Ecopanel on vehnän oljesta valmistettuja vähähiilisiä olkilevyjä ja -eristeitä myyvä yritys. Kehittävät vähähiilisiä seinäratkaisuja. Tuotteilla on kaikki tarvittavat sertifikaatit ja EPD-tiedostot. Lisätietoja www.ecopanel.fi

Deep Scan Tech 3d-kuvantaminen paljastaa materiaalien sisäisen kunnon. Ei ole tarvetta porata tai rikkoa rakenteita, mittaukset tehdään pinnalta käsin. Luo näkymiä sisäisistä rakenteista, materiaaleista ja kosteudesta, skannaa laajojakin alueita. Lisätietoja www.deepscantech.com

Muotolevy Järjestelmäseinien elinkaaripalvelullamme autamme uudelleen- ja uusiokäyttämään järjestelmä­seinien ja -ovien materiaalit tulevaisuuden muutostöissä. Palvelullamme toimitilat uudistuvat nopeammin, helpommin ja merkittävästi vastuullisemmin. Lue lisää muotolevy.fi

Bauroc kevytbetoni tuo vuoden 2024 aikana uudet Green väliseinäharkot bauroc. Ennakkotiedon mukaan valmistuksen ilmastopäästöt n. 50 kgCO₂e/m3, 67% alhaisemmat kuin vastaavat bauroc väliseinätuotteet Lisätietoja www.bauroc.fi

Saint-Gobain Finland esitteli useamman tuotteen:

 • Gyproc GN 13 Normaali Klima ja Gyproc GR 13 ERIKOISKOVA Klima valmistetaan Norjan Fredrikstadissa täysin sähköistetyssä tehtaassa, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa.
 • Uusi ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low on kierrätyslasista biokaasulla ja uusiutuvalla sähköenergialla valmistettu ääneneristevilla, jonka CO2-päästöjä on leikattu kolmanneksella.
 • Leca®-soran CO2-päästöt -54 %* (GWP A1-A4), kolmannen osapuolen verifioima ja tuotekohtainen ympäristöseloste, lisäksi Leca®-sora on 100 % kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä materiaali.
 • Ecophon Carbon Low –valikoima. Valmistettu biokaasulla Forssan tehtaallamme. CO2 päästöt -27 – 50% *, kolmannen osapuolen verifioima ja tuotekohtainen ympäristöseloste.
 • PAM Agilium on uusi valurautainen viemäröintiratkaisu, 30%* kevyempi helpompaan ja nopeampaan asennukseen.

Hirsitaloteollisuus ry on suomalaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö, jolla on käynnissä parhaillaan mm. Log – Intelligence for Future (LIF) -vientiprojekti. Suomalainen massiivihirsitalo on helppo ja nopea rakentaa, tarvittaessa purkaa, siirtää ja koota uudelleen. Massiivihirrestä, yksiaineisilla seinärakenteilla toteutetut talot ovat pitkäikäisiä, turvallisia ja sisäilmastoltaan terveellisiä. Massiivihirsirakenne on energiatehokas ja siihen on sitoutunut runsaasti ilmakehän C02 päästöjä. Lue lisää www.hirsikoti.fi

UKU-tuotteet ovat kompostoitavia ja kierrätettäviä. Savituotteet ovat ihanteellinen valinta kuivien sisätilojen viimeistelyyn, savi on sidosaineena energiankulutukseltaan alhaisin. Savella on erinomainen kyky ylläpitää huoneen kosteustasoa. Kalkkituotteet ovat paras valinta kosteisiin tiloihin ja julkisivuihin. UKU-savilaastit on testattu saksalaisen laatustandardin mukaisesti ja täyttävät korkeimman lujuusluokan S II vaatimukset. Kalkkilaastit on testattu EN 988-1 -standardin mukaisesti. UKU etsii yhteistyökumppaneita, arkkitehtejä, suunnittelijoita, rakentajia ja pintaviimeistelijöitä. Lue lisää ja ota yhteyttä helsinki@uku.eu

Tapahtuman esitysmateriaalit

Tapahtuman esitysmateriaalit löytyvät KIRAKasvun Materiaalipankista – materiaalit täydentyvät sitä mukaa, kun saamme niille julkaisuluvan.


The NEBULA project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement No 101079859. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun