6.9.2023

Yhteinen hiilineutraaliuden määritelmä edistää ilmastotyötä aluerakentamisessa

Green Building Council Finland on julkaissut hiilineutraalin alueen määritelmän kaupunkien, kaavoittajien ja kaupunkikehittäjien käyttöön. Ohjeistus edistää ilmastopäästöjen mittaamista ja minimointia uusien alueiden ja korttelien rakentamisessa yhdenmukaisella, vertailun mahdollistavalla tavalla. Suomessa suunnitellaan ja osittain jo rakennetaan hiilineutraaleja kaupunkialueita. Hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita asetetaan ja ilmastopäästöjä mitataan kuitenkin eri kunnissa ja hankkeissa erilaisin tavoin. Suomen Green Building Council […]

Green Building Council Finland on julkaissut hiilineutraalin alueen määritelmän kaupunkien, kaavoittajien ja kaupunkikehittäjien käyttöön. Ohjeistus edistää ilmastopäästöjen mittaamista ja minimointia uusien alueiden ja korttelien rakentamisessa yhdenmukaisella, vertailun mahdollistavalla tavalla.

Suomessa suunnitellaan ja osittain jo rakennetaan hiilineutraaleja kaupunkialueita. Hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita asetetaan ja ilmastopäästöjä mitataan kuitenkin eri kunnissa ja hankkeissa erilaisin tavoin. Suomen Green Building Council on nyt julkaissut yhdenmukaisen määritelmän sille, mitä hiilineutraali rakennettu alue tarkoittaa ja mitä ilmastopäästöjä ja -hyötyjä on huomioitava, jotta alue voi julistautua hiilineutraaliksi.

– Tavoitteena on helpottaa kaupunkien ja kuntien ilmastotyötä kaavoituksessa. Alueelliseen päästölaskentaan ei ole ollut yhtenäisiä käytäntöjä ja käytössä on ollut useita erilaisia laskentatyökaluja, ja laskennassa on huomioitu erilaisia asioita, kestävän kehityksen asiantuntija Ella Lahtinen Green Building Council Finlandista kertoo.

Lisäksi hankkeiden ilmastotavoitteista on usein puuttunut koko alueen tai rakentamisen koko elinkaaren kattava kokonaisvaltaisuus.

”Ilman kokonaisvaltaisuutta ei synny ilmastoviisaita asuinalueita”

Uusi hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä pitää sisällään kaikki ilmastovaikutukset, joihin kiinteistöjen ja infrastruktuurin rakentamisella voidaan vaikuttaa: rakentamisen aiheuttamat hiilipäästöt, kiinteistöjen ja infraratkaisujen energiankulutuksen sekä huollon ja korjausten hiilipäästöt, alueen liikenteen hiilipäästöt sekä purkamisesta aiheutuvat päästöt.

Hiilineutraaliuden määritelmässä otetaan huomioon myös maankäytön muutokset, eli mahdollisten viheralueiden väheneminen tai lisääntyminen.

– Niin tärkeää, kuin yksittäisten rakennusten hiilipäästöjen vähentäminen onkin, paljon isompi kysymys Suomen ilmastotavoitteiden kannalta on, miten ilmastovaikutukset huomioidaan varhaisessa vaiheessa kaupunkialueiden suunnittelussa. Jos hiilijalanjälkeä ei tiedetä tai se selvitetään liian kapeasti, emme pysty tunnistamaan ilmastoviisaimpia ratkaisuja, johtava elinkaariasiantuntija Roosa Roisko A-Insinööreistä sanoo.

Aluerakentamisen ilmastopäästöistä karkeasti puolet syntyvät kiinteistöistä ja niiden rakentamisesta, puolet infrarakentamisen ja liikenteen päästöistä. Aluesuunnittelu vaikuttaa laajasti kestävään elämäntapaan, sillä se luo puitteet vähähiiliselle elämälle, alueellisille energiajärjestelmille ja vähähiiliselle liikennejärjestelmälle.

Määritelmän kirjoitustyötä on ohjannut Green Building Council Finlandin aluekehitykseen keskittyvä työryhmä, jossa ovat mukana Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Vantaan kaupungin edustajat sekä asiantuntijoita A-Insinööreistä, Sitowiseltä, Rambollilta, WSP:ltä ja SATO:lta. Määritelmän luonnosta on kehitetty edelleen kevään 2023 aikana kolmessa kaavoitus- tai aluekehityshankkeessa Keravalla, Vantaalla ja Espoossa.

– Ilmastovaikutusten mittaamisen menetelmät kehittyvät koko ajan, ja myös hiilineutraalin alueen määritelmä tulee elämään ja päivittymään. Joka tapauksessa meillä on nyt perusteellinen yhteinen pohja sille, mitä kaikkea on mitattava ja ohjattava, kun alueen tavoitteena on hiilineutraalius, Ella Lahtinen toteaa.

Lisätietoja:
Ella Lahtinen, kestävän kehityksen asiantuntija, Green Building Council Finland
puh. +358 40 512 2193
ella.lahtinen(at)figbc.fi

Roosa Roisko, johtava elinkaariasiantuntija, A-Insinöörit
puh. +358 40 587 1295
roosa.roisko(at)ains.fi

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Mitä hiilineutraali energiankäyttö oikeastaan tarkoittaa, miten se lasketaan ja mitkä ovat tärkeimmät periaatteet siirryttäessä kohti hiilineutraalia kiinteistöliiketoimintaa. Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö – on ohje oman toiminnan arviointiin ja hiilineutraaliuusväittämän tekemiseen.

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi.

Alueellisen hiilijalanjäljen laskentamenetelmät ja pilottikohteet Suomessa

Teimme vuonna 2021 katselmuksen Suomessa käytössä olevista aluesuunnittelun hiilijalanjäljen laskentatyökaluista sekä pilottikohteista ja –hankkeista, joissa alueellisia hiilijalanjäljen arviointimenetelmiä on viime vuosina käytetty.

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finlandin ja A-Insinöörien tuottamat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kattavat selkeästi hankkeen eri vaiheet. Rakennuttajan, arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan, urakoitsijan, infrarakennuttajan ja rakennustuotevalmistajan tiiviit pikaoppaat voit ladata maksutta käyttöösi.

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun