Rakentamisen kiertotalouden sanakirja

Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa.

Sanakirjan tavoitteena on yhdenmukaistaa termejä ja siten edistää niiden vakiintumista. Sanakirja ei kuitenkaan ole virallinen suositus. Määritelmiä on työstetty useiden kiertotalouden asiantuntijoiden sekä ympäristöministeriön kanssa sekä pilotoitu Helsingin kiertotalousklusterin ja Tampereen Kissanmaan kiertotaloustalon projekteissa.

Julkaisija(t): Green Building Council Finland

Julkaisuvuosi: 2023

ISBN: 978-952-69926-8-6

Kategoriat: Kiertotalous

Lataa julkaisu

Lisää julkaisuja

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Ideakortti: Näin maksimoidaan kiinteistön kierrätysaste

Ohjeessa on koottuna vinkkejä kiinteistön eri toimijoille, mistä lähteä liikkeelle kierrätyksen parantamisessa. Sitä voi käyttää esimerkiksi keskustelun pohjana yhteistyön kehittämiseksi.

Ideakortti: kiertotalous työtilojen suunnittelussa ja konseptoinnissa

Hiilineutraalia rakennettua ympäristöä tavoiteltaessa on tärkeää huomioida kestävät ratkaisut myös tilasuunnittelussa. Työympäristöjä suunniteltaessa kiertotalous täytyy ottaa mukaan suunnitteluun heti alusta alkaen.

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021 referoi vuoden aikana tehdyn yhteistyön tulokset yksiin kansiin.

Rakentamisen kiertotalouden sanakirja

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjan tavoitteena on yhdenmukaistaa termejä ja siten edistää niiden vakiintumista toimialalla.

Tapahtumia

5.3.

Julkista tukea kiertotalouden vauhdittamiseen – Nordic Network for Circular Construction -projektin työpaja

Miten julkiset toimijat voivat edistää kiertotaloutta rakennusalalla? Miten Pohjoismaat voivat yhdessä edistää kiertotaloutta Euroopassa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Pohjoismaiden ministerineuvoston tutkimushankkeessa.

15.3.

Kiertotalouden green deal kiinteistö- ja rakennusalalla

Kiertotalouden green dealia viimeistellään parhaillaan. Kyseessä on valtion luotsaama yrityksille, kunnille ja alueille suunnattu strateginen sitoumusmalli. Sen puitteissa toimijat voivat vapaaehtoisesti sitoutua luonnonvarojen käytön vähentämistä ja hiilineutraalia kiertotaloutta edistäviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

11.4.

KiSun kiertotalouskahvit, kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö ​

Kiertotalous-Suomi järjestää yhdessä ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa keväällä 2024 webinaarisarjan kiertotalouden green dealista ja siihen kytkeytyvistä keskeisistä muutosalueista. Aamukahveilla pureudutaan green dealin sisältöihin, kuullaan green dealia pohjustaneesta kiertotalouden skenaariotyöstä sekä syvennytään kyseessä olevan muutosalueen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin yhdessä ministeriöiden edustajien kanssa. Tämän aamukahvitilaisuuden keskiössä on resurssiviisas rakennettu ympäristö -muutosalue osana kiertotalouden green dealin […]

15.4.

WCEF2024

The world’s leading event for circular economy thinkers, doers and leaders hits Brussels in April 2024, showcasing the most impactful circular solutions from around the world. Online participation is open to everyone. Check the programme!

Siirry takaisin sivun alkuun